A Concorde Alapkezelő zrt. közleménye a 2017. augusztus 03 -i közgyűlési határozatokról

A Concorde Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelyén (1123 Budapest, Alkotás út 50.) 2017. augusztus 03-án, 17:30 órakor megtartott éves, rendes közgyűlésén a következő határozatokat hozta:

1/2017 (08.03.)Zrt. számú határozat
A közgyűlés egyhangúan elfogadja az Igazgatóság javaslatát, és dönt a Társaság cégnevének és rövid cégnevének módosításáról. A Közgyűlés határozata alapján a társaság új cégneve: Hold Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zrt, a Társaság új rövid cégneve: Hold Alapkezelő Zrt.

2/2017 (08.03.) Zrt. számú határozat
A Közgyűlés megválasztja a társaság új könyvvizsgálóját 5 éves időtartamra. A Társaság új könyvvizsgálója:
KPMG Hungária Kft. (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 31, cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-063183)
Agócs Gábor (anyja neve: Kotogán Piroska, nyilvántartási száma: 005600, 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 10. szám alatti lakos).

Budapest, 2017 augusztus 10.

Bilibók Botond
vezérigazgató