Concorde Alapkezelő Zrt. – Üzletszabályzat módosítás

A Concorde Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Concorde Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata a jelenleg hatályos Üzletszabályzat rendelkezéseinek megfelelően 2017. augusztus 23. napjával módosul.

A módosítás keretében az Üzletszabályzat I. fejezetének „Ügyfél azonosítás és átvilágítás részletes szabályai” elnevezésű alfejezete, a „Jognyilatkozatok közlése” elnevezésű alfejezete és a „Szerződések módosítása” elnevezésű alfejezete, továbbá az Üzletszabályzat II. fejezetének „Vagyonkivonás” elnevezésű alfejezete módosult.

Az egységes szerkezetbe foglalt módosított Üzletszabályzat a mai naptól a Concorde Alapkezelő Zrt. honlapján megtekinthető.

Budapest, 2017. július 26.
Concorde Alapkezelő Zrt.