Befektetési alapok

ADÜTON Származtatott Befektetési Alap
...
Az ADÜTON Származtatott Befektetési Alap célja, az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. A többlethozam elérésének érdekében az Alap magasabb kockázatú instrumentumokat is vásárol és ad el, alapvetően fundamentális elemzésekre támaszkodva, de technikai alapú időzítést is figyelembe véve. Az Alapkezelő az egyes értékpapírok kiválasztásánál értékalapú szemléletet követ, alacsonyan árazott eszközöket vásárolva a portfólióba. Ennek érdekében az Alap jelentős mértékben fektet be alacsonyabb kapitalizációjú részvényekbe, ahol a kisebb elemzői lefedettség gyakrabban vezethet alulértékeltséghez.

Bővebben

Citadella Származtatott Befektetési Alap
...
A Citadella Származtatott Befektetési Alap ún. global macro stílusú befektetési politikát követ, potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, kollektív befektetési értékpapírok, bankbetétek, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre és árupiaci termékekre vonatkozó származtatott ügyletek. Az Alap célja olyan abszolút hozamú befektetési stratégia kialakítása, amely jelentős többlethozamot generál a kockázatmentes bankbetétekhez/diszkontkincstárjegyekhez hasonlítva. (A megcélzott többlethozam éves 5-10 százalékpont a kockázatmentes alternatívához képest, az alap nettó eszközértékének várható 0,4-0,5 százalékos napi szórása mellett.) Az Alap szigorú kockázatkezelést kíván folytatni: a veszteséges pozícióktól való mihamarabbi megszabadulás, és a nyereséges pozíciók megőrzése / növelése ebben a tekintetben fontos alapelv. Az Alap befektetési döntéseiben nagymértékben támaszkodik Zsiday Viktor munkájára. Az Alapot azoknak a befektetőknek ajánljuk, akik legalább 1-3 évben gondolkoznak, keresnek befektetési lehetőséget!

Bővebben

Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap
...
Concorde 2000 Befektetési Alap az első nyíltvégű befektetési alapunk. Eredményei hozzájárultak az Alapkezelő hírnevének megalapozásához. A magyar piac egyik legsikeresebb alapja, amely konzervatív befektetési politikájával tíz éves fennállása alatt több mint négy és félszeresére növelte a befektetők pénzét, éves átlagban közel 17 százalékos hozamot érve el. Kiegyensúlyozott vegyes alap, amely kötvények mellett részvényeket is tart a portfóliójában megcélzott átlagként egyharmad arányban. Az értékpapírok kiválasztása  társaságunk értékalapú befektetési szemléletét, illetve annak eredményét tükrözi. Azoknak az ügyfelek jó választás, akik egy alap megvásárlásával a biztonságos kötvénybefektetések mellett a részvények hozamát is élvezni szeretnék és bíznak az Alapkezelő további jó befektetési döntéseiben. Célunk, hogy a Concorde 2000 Alapot a következő évtizedben ugyanaz az elismerés övezze, mint eddig.

Bővebben

Concorde 3000 Nyíltvégű Befeltetési Alap
...
A Concorde 3000 befektetési jegyeit olyan befektetőknek ajánljuk, akik egy mérsékelten magasabb részvényarányú (60%) és kockázatú, konzervatívan kezelt, vegyes típusú közép- és hosszú távú (minimum 5 év) befektetési lehetőséget keresnek. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy hosszú távon az Alap eszközeinek átlagosan a 40%-át legfőképpen a Magyar Állam által kibocsátott államkötvényekbe, diszkont kincstárjegyekbe, továbbá alacsony kockázatú fix és változó kamatozású vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és egyéb alacsony kockázatú tőke- és pénzpiaci eszközökbe, ügyletekbe fektesse. Az Alap eszközeinek 60%-át pedig legfőképpen Közép-Európában, de jó piaci lehetőségek esetén más régióban, kibocsátott, tőzsdén jegyzett részvényekbe fekteti. Az Alap a törvényi limitek betartásával köthet származtatott ügyleteket.

Bővebben

Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap
...
Concorde Columbus Származtatott Alap fundamentális elemzések útján, aktívan kezelt globális részvény alap. Célja, hogy az Alap eszközeit alulértékelt vállalatokba fektesse. Befektetési területe nagyobbrészt a fejlett tőkepiacok, Nyugat-Európa, Egyesült Államok, de ázsiai és más fejlődő piacok részvényei is bekerülhetnek a portfólióba. Az Alapkezelő a részvények arányát (stratégiai eszközallokációt) is széles, ötven-száz százalékos intervallumban mozgatja a globális befektetési klímától, illetve saját várakozásaitól függően. A Columbus Alapot, hasonlóan a részvényalapokhoz, minimálisan öt éven túli befektetések esetén ajánljuk.

Bővebben

Concorde Euro PB2 Alapok Alapja
...
A Concorde Euro PB2 Alapok Alapjának célja euróban számolva az euróban denominált német állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. Az Alap befektetési jegyeit olyan befektetőknek ajánljuk, akik egy diverzifikált portfólióba szeretnének középtávra (minimum 3 év) befektetni.

Bővebben

Concorde Euro PB3 Alapok Alapja
...
Az Concorde Euro PB3 Alapok Alapjának célja euróban számolva az euróban denominált német állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. A többlethozam elérésének érdekében az Alap magasabb kockázatú instrumentumokat (döntően kollektív befektetési értékpapírokat) is vásárol és ad el, alapvetően fundamentális alapon történő elemzésekre támaszkodva, de a technikai időzítést is figyelembe véve, az eszközöket szelektíven kiválasztva. Ha viszont az Alapkezelő nem lát megfelelő lehetőséget magasabb kockázatú instrumentumokban, akkor alacsony kockázatú eszközökbe (döntően kollektív befektetési értékpapírokba) fekteti az Alap tőkéjét, egészen addig, amíg jó vételi vagy eladási lehetőségek nem adódnak.

Bővebben

Concorde Euró Pénzpiaci Befektetési Alap
...
Concorde Euro Pénzpiaci Alap rövid ideig, fél-, egyéves időtávra rendelkezésre álló euró megtakarítások befektetésére szolgál.  Az Alap vagyonát döntő részben rövid lejáratú pénzpiaci eszközökbe, diszkontkincstárjegybe, rövid futamidejű kötvényekbe, bankbetétbe, repo- és fordított repoügyletekbe, valamint egyéb pénzpiaci eszközökbe fekteti. Célja, hogy rövid idő alatt pozitív nominális euró hozamhoz jutassa a befektetőket.

Bővebben

Concorde Forte EUR Alapokba Fektető Részalap „PRÉM” sorozat
...
A Részalapok diverzifikált portfóliókat alakítanak ki elsősorban más befektetési alapokba való befektetéssel. Az alapok kiválasztása kvalitatív és kvantitatív mutatók figyelembe vételével történik, olyan módon, hogy az egyes Részalapok összetétele összességében tükrözze az adott Részalapra meghirdetett kockázati szintet. Concorde Forte EUR Alapokba Fektető Részalap euróban minél magasabb hozam elérésére törekszik, akár nagy volatilitás mellett is, ezért magas kockázatú eszközökbe fektető befektetési alapokat tart a portfóliójában.

Bővebben

Concorde Forte HUF Alapokba Fektető Részalap „PRÉM” sorozat
...
A Részalapok diverzifikált portfóliókat alakítanak ki elsősorban más befektetési alapokba való befektetéssel. Az alapok kiválasztása kvalitatív és kvantitatív mutatók figyelembe vételével történik, olyan módon, hogy az egyes Részalapok összetétele összességében tükrözze az adott Részalapra meghirdetett kockázati szintet. Concorde Forte HUF Alapokba Fektető Részalap forintban minél magas hozam elérésére törekszik, aminek elérése érdekében magas és közepes kockázatú eszközökbe fektető befektetési alapokat is tart a portfóliójában.

Bővebben

Concorde Hold Alapok Alapja
...
Concorde Hold Alapok Alapja potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: legnagyobb részt (legalább 80 százalékban) kollektív befektetési értékpapírok, emellett kisebb súllyal bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre vonatkozó származtatott ügyletek. Az Alap célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. A többlethozam elérésének érdekében az Alap magasabb kockázatú instrumentumokat (döntően kollektív befektetési értékpapírokat) is vásárol és ad el, alapvetően fundamentális alapon történő elemzésekre támaszkodva, de a technikai időzítést is figyelembe véve, az eszközöket szelektíven kiválasztva. Ha viszont az Alapkezelő nem lát megfelelő lehetőséget magasabb kockázatú instrumentumokban, akkor alacsony kockázatú eszközökbe (döntően kollektív befektetési értékpapírokba) fekteti az Alap tőkéjét, egészen addig, amíg jó vételi vagy eladási lehetőségek nem adódnak. A HOLD Alapkezelő Zrt. (korábbi Concorde Alapkezelő Zrt.) ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a Citadella Származtatott Befektetési Alap befektetési politikájának 2014. szeptember 1-jétől való módosulása miatt a Hold Alapok Alapjában található mögöttes alapok aránya megváltozik. Az erről szóló tájékoztatót itt megtekinthetik.

Bővebben

Concorde Hold Euro Alapok Alapja
...
A Concorde Hold Euro Alapok Alapja potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: legnagyobb részt (legalább 80 százalékban) kollektív befektetési értékpapírok, emellett kisebb súllyal bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre vonatkozó származtatott ügyletek. Az Alapkezelő az Alap eszközeit a nettó eszközérték 20%-át meghaladó mértékben a Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap, a Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap, a Citadella Származtatott Befektetési Alap, a Platina Pí Származtatott Befektetési Alap, a Platina Delta Származtatott Befektetési Alap és a Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap Befektetési Jegyeibe fektetheti. Az Alap befektetési jegyeit olyan befektetőknek ajánljuk, akik euróban szeretnének befektetni közép- és hosszú távra (minimum 2 év), akik hajlandóak a potenciális hozam reményében kockázatot is vállalni, és akiknek fontos a diverzifikáció.

Bővebben

Concorde Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap
...
A Concorde Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap forrásainak átlagosan 90 százalékát fordítsa részvények (alapvetően európai fejlett piacok magas osztalékhozamú részvényei) vásárlására. Az Alapkezelő aktív portfóliókezelést folytatva, fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja az Alap portfóliójának összetételét. Az Alapkezelő az Alappal elsősorban az európai osztalékpapírokba történő befektetést szeretné alacsony költségszint mellett a Befektetési Jegyek tulajdonosainak elérhetővé tenni.

Bővebben

Concorde Koga Alapok Alapja
...
Concorde Koga Alapok Alapjának célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. Az Alap a többlethozam elérésének érdekében magasabb kockázatú instrumentumokat (döntően kollektív befektetési értékpapírokat) is vásárol és ad el, alapvetően fundamentális alapon történő elemzésekre támaszkodva, de a technikai időzítést is figyelembe véve, az eszközöket szelektíven kiválasztva. Ha viszont az Alapkezelő nem lát megfelelő lehetőséget magasabb kockázatú instrumentumokban, akkor alacsony kockázatú eszközökbe (döntően kollektív befektetési értékpapírokba) fekteti az Alap tőkéjét, egészen addig, amíg jó vételi vagy eladási lehetőségek nem adódnak.

Bővebben

Concorde Koga Euro Alapok Alapja
...
Concorde Koga Euro Alapok Alapjának potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: legnagyobb részt (átlagosan legalább 80 százalékban) kollektív befektetési értékpapírok, emellett kisebb súllyal bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, devizák, egyéb befektetési eszközök. Felhívjuk a tisztelt befektetők figyelmét arra, hogy az Alap származtatott ügyleteket is köthet. Az Alapkezelő az Alap nevében csak olyan származtatott ügyletet köthet, amely a portfólió hatékony kezelését szolgálja.

Bővebben

Concorde Konvergencia Részvény Befektetési Alap
...
Az Concorde Konvergencia Részvény Befektetési Alap célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap forrásainak hosszútávon átlagosan 70-100 százalékát fordítsa devizában (jellemzően euróban) denominált vállalati kötvények és állampapírok vásárlására. Az Alapban legnagyobb súllyal várhatóan hazai vállalatok és hitelintézetek, illetve ahhoz kapcsolódó kibocsátók euróban denominált közepes és magasabb kockázatú kötvényei (jelzáloglevelei) szerepelnek majd, de lehetőség van régiós, illetve kisebb súllyal egyéb külföldi kötvények vásárlására is. Az Alapkezelőnek lehetősége van a devizakitettség változtatására deviza határidős ügyletek segítségével amennyiben úgy ítéli meg, hogy a piaci körülmények ehhez kedvező lehetőséget biztosítanak. Az Alapkezelő elsődleges célja a legtöbb Alapba vásárolt kötvény esetén, hogy azokat lejáratig (visszahívásig, átváltoztatásig) tartsa, ugyanakkor megfelelő befektetési alkalmak, illetve az árfolyamok kedvező változása esetén az Alapkezelőnek van lehetősége az Alap összetételének aktív változtatására, az értékpapírok eladására, visszavételére, újabbak vásárlására. A kötvények átváltoztathatósága miatt előfordulhat, hogy az Alapban átmenetileg nagyobb súllyal részvények is szerepelnek majd. Az Alapkezelő egy magas kockázatú, jellemzően eurós kitettségű, közepesen diverzifikált, legnagyobb súllyal magyarországi kibocsátók kötvényeit tartalmazó, hosszú távú befektetési lehetőséget kínál az Alappal a befektetőknek.

Bővebben

Concorde Kötvény Befektetési Alap
...
Concorde Kötvény Alap a pénzpiaci és a rövid kötvény alapoknál magasabb kockázatú, illetve nagyobb hozamot ígérő, állampapírokba fektető alap. Azoknak ajánlott, akik három évet meghaladó időtávra keresnek biztonságos befektetést, de nem szeretnének a kötvényeknél magasabb, például részvénypiaci kockázatot vállalni. A jelenlegi magas magyar kötvényhozamok vonzó befektetési lehetőséget kínálnak az alap tulajdonosainak.

Bővebben

Concorde Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
...
Concorde Közép-európai Részvény Alap, amint a nevéből is következik, a magas várható növekedésű közép-európai részvénypiacokon fektet be. A Közép-európai Blue Chip, rövidített nevén CETOP Index teljesítményének elérését és meghaladását célozza meg. Az átlagos megcélzott részvényarány 95 százalékos, azonban az Alapkezelő ettől eltérhet, 80-100 százalékos intervallumban tarthatja ezek arányát. Az Alapkezelő az Alappal a közép-európai részvénypiacokba történő befektetést szeretné alacsony költségszint mellett a befektetési jegyek tulajdonosainak elérhetővé tenni. Minimálisan öt éves időtávra ajánljuk, hangsúlyozva, hogy a részvénypiaci kockázatok mellett a keresztárfolyamok (pl. zloty-forint) változásaival is számolni kell.

Bővebben

Concorde MAX Euro Származtatott Befektetési Alap
...
Concorde MAX Euro Származtatott Befektetési Alap befektetési célja a nettó eszközértékére vetítve többszörös euró kitettség elérése addicionális kockázat vállalásával, a törvény által, valamint a befektetési politikában meghatározott limitek betartása mellett. Az Alap alacsony kockázatú instrumentumokra (bankbetét, rövid lejáratú állampapír) mint alapvető és kiinduló befektetésre tekint, továbbá potenciális befektetési területként megjelennek a hazai és nemzetközi részvények illetve (vállalati és állam) kötvények, devizák, egyéb befektetési eszközök valamint ezekre és árupiaci termékekre vonatkozó származtatott ügyletek. Emellett az Alap befektetési céljának elérése érdekében az Alapkezelő deviza forward ügyleteket köt. Az Alap potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények illetve (vállalati és állam) kötvények, devizák, egyéb befektetési eszközök valamint ezekre és árupiaci termékekre vonatkozó származtatott ügyletek. Az Alap euróban denominált. Annak érdekében, hogy az Alap többszörös euró kitettsége fennálljon, az Alapkezelő deviza forward ügyleteket köt.

Bővebben

Concorde MAX USD Származtatott Befektetési Alap
...
Concorde MAX USD Származtatott Befektetési Alap befektetési célja a nettó eszközértékére vetítve többszörös USA dollár kitettség elérése addicionális kockázat vállalásával, a törvény által, valamint a befektetési politikában meghatározott limitek betartása mellett. Az Alap alacsony kockázatú instrumentumokra (bankbetét, rövid lejáratú állampapír) mint alapvető és kiinduló befektetésre tekint, továbbá potenciális befektetési területként megjelennek a hazai és nemzetközi részvények illetve (vállalati és állam) kötvények, devizák, egyéb befektetési eszközök valamint ezekre és árupiaci termékekre vonatkozó származtatott ügyletek. Emellett az Alap befektetési céljának elérése érdekében az Alapkezelő deviza forward ügyleteket köt. Az Alap potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények illetve (vállalati és állam) kötvények, devizák, egyéb befektetési eszközök valamint ezekre és árupiaci termékekre vonatkozó származtatott ügyletek. Az Alap USA dollárban denominált. Annak érdekében, hogy az Alap többszörös USA dollár kitettsége fennálljon, az Alapkezelő deviza forward ügyleteket köt.

Bővebben

Concorde Mezzo EUR Alapokba Fektető Részalap „PRÉM” sorozat
...
A Részalapok diverzifikált portfóliókat alakítanak ki elsősorban más befektetési alapokba való befektetéssel. Az alapok kiválasztása kvalitatív és kvantitatív mutatók figyelembe vételével történik, olyan módon, hogy az egyes Részalapok összetétele összességében tükrözze az adott Részalapra meghirdetett kockázati szintet. Concorde Mezzo EUR Alapokba Fektető Részalap euróban minél magasabb hozam elérésére törekszik, akár nagy volatilitás mellett is, ezért magas kockázatú eszközökbe fektető befektetési alapokat tart a portfóliójában.

Bővebben

Concorde Mezzo HUF Alapokba Fektető Részalap „PRÉM” sorozat
...
A Részalapok diverzifikált portfóliókat alakítanak ki elsősorban más befektetési alapokba való befektetéssel. Az alapok kiválasztása kvalitatív és kvantitatív mutatók figyelembe vételével történik, olyan módon, hogy az egyes Részalapok összetétele összességében tükrözze az adott Részalapra meghirdetett kockázati szintet. Concorde Mezzo HUF Alapokba Fektető Részalap forintban kiegyensúlyozott teljesítményre törekszik, amibe azonban belefér, hogy részben magas kockázatú eszközökbe is fektető befektetési alapokat tart a portfóliójában.

Bővebben

Concorde Molto Forte EUR Alapokba Fektető Részalap „PVK” sorozat
...
A Részalapok diverzifikált portfóliókat alakítanak ki elsősorban más befektetési alapokba való befektetéssel. Az alapok kiválasztása kvalitatív és kvantitatív mutatók figyelembe vételével történik, olyan módon, hogy az egyes Részalapok összetétele összességében tükrözze az adott Részalapra meghirdetett kockázati szintet. Concorde Molto Forte EUR Alapokba Fektető Részalap euróban minél magasabb hozam elérésére törekszik, akár nagy volatilitás mellett is, ezért magas kockázatú eszközökbe fektető befektetési alapokat tart a portfóliójában.

Bővebben

Concorde Molto Forte HUF Alapokba Fektető Részalap „PVK” sorozat
...
A Részalapok diverzifikált portfóliókat alakítanak ki elsősorban más befektetési alapokba való befektetéssel. Az alapok kiválasztása kvalitatív és kvantitatív mutatók figyelembe vételével történik, olyan módon, hogy az egyes Részalapok összetétele összességében tükrözze az adott Részalapra meghirdetett kockázati szintet. Concorde Molto Forte HUF Alapokba Fektető Részalap euróban minél magasabb hozam elérésére törekszik, akár nagy volatilitás mellett is, ezért magas kockázatú eszközökbe fektető befektetési alapokat tart a portfóliójában.

Bővebben

Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja
...
Concorde Nemzetközi Részvény Alap a globális részvénypiacokon fektet be, Európától Közel- és Távol-Keleten keresztül az amerikai kontinensig. Passzív alap, amely több mint 1500 vezető külföldi vállalat részvényeinek átlagos árfolyamváltozását tükrözi a Morgan Stanley Capital International (MSCI) World Indexének megfelelően. Az Alapkezelő célja, hogy az Alap forrásainak legalább 80 százalékát folyamatosan részvénypiaci eszközökben tartsa. Minimálisan öt éves időtávra ajánljuk, hangsúlyozva, hogy a részvénypiaci kockázatok mellett a keresztárfolyamok (pl. dollár-forint) változásaival is számolni kell.

Bővebben

Concorde Pb1 Alapok Alapja
...
A Concorde PB1 Alapok Alapjának célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. Az Alap befektetési jegyeit olyan befektetőknek ajánljuk, akik egy diverzifikált portfólióba szeretnének közép- és hosszú távra (minimum 2 év) befektetni. Az Alap potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: legnagyobb részt (legalább 80 százalékban) kollektív befektetési értékpapírok, emellett kisebb súllyal bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, devizák, egyéb befektetési eszközök. Az alap a törvényi limitek betartásával köthet származtatott ügyleteket.

Bővebben

Concorde PB2 Alapok Alapja
...
A Concorde PB2 Alapok Alapjának célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. Az Alap befektetési jegyeit olyan befektetőknek ajánljuk, akik egy diverzifikált portfólióba szeretnének közép- és hosszú távra (minimum 2 év) befektetni. Az Alap potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: legnagyobb részt (legalább 80 százalékban) kollektív befektetési értékpapírok, emellett kisebb súllyal bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, devizák, egyéb befektetési eszközök. Az alap a törvényi limitek betartásával köthet származtatott ügyleteket.

Bővebben

Concorde PB3 Alapok Alapja
...
A Concorde PB3 Alapok Alapjának célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. Az Alap befektetési jegyeit olyan befektetőknek ajánljuk, akik egy diverzifikált portfólióba szeretnének közép- és hosszú távra (minimum 2 év) befektetni. Az Alap potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: legnagyobb részt (legalább 80 százalékban) kollektív befektetési értékpapírok, emellett kisebb súllyal bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, devizák, egyéb befektetési eszközök. Az alap a törvényi limitek betartásával köthet származtatott ügyleteket.

Bővebben

Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap
...
Concorde Pénzpiaci Alap rövid ideig, fél-, egyéves időtávra rendelkezésre álló forint megtakarítások befektetésére szolgál.  Az Alap vagyonát döntő részben rövid lejáratú pénzpiaci eszközökbe, diszkontkincstárjegybe, rövid futamidejű kötvényekbe, bankbetétbe, repo- és fordított repoügyletekbe, valamint egyéb pénzpiaci eszközökbe fekteti. Célja, hogy rövid idő alatt pozitív nominális hozamhoz jutassa a befektetőket.

Bővebben

Concorde Piano EUR Alapokba Fektető Részalap „PRÉM” sorozat
...
A Részalapok diverzifikált portfóliókat alakítanak ki elsősorban más befektetési alapokba való befektetéssel. Az alapok kiválasztása kvalitatív és kvantitatív mutatók figyelembe vételével történik, olyan módon, hogy az egyes Részalapok összetétele összességében tükrözze az adott Részalapra meghirdetett kockázati szintet. Concorde Piano EUR Alapokba Fektető Részalap euróban minél magasabb hozam elérésére törekszik, akár nagy volatilitás mellett is, ezért magas kockázatú eszközökbe fektető befektetési alapokat tart a portfóliójában.

Bővebben

Concorde Piano HUF Alapokba Fektető Részalap „PRÉM” sorozat
...
A Részalapok diverzifikált portfóliókat alakítanak ki elsősorban más befektetési alapokba való befektetéssel. Az alapok kiválasztása kvalitatív és kvantitatív mutatók figyelembe vételével történik, olyan módon, hogy az egyes Részalapok összetétele összességében tükrözze az adott Részalapra meghirdetett kockázati szintet. Concorde Piano HUF Alapokba Fektető Részalap forintban kiegyensúlyozott teljesítményre és alacsonyabb volatilitásra törekszik, aminek elérése érdekében döntően közepes és alacsony kockázatú eszközökbe fektető befektetési alapokat tart a portfóliójában. A Részalap kiegyensúlyozott teljesítményre törekszik, a mögöttes alapok összetételét ennek figyelembe vételével alakítja ki az alapkezelő. Adott esetben származtatott alapok is kerülhetnek az alapba, de csak olyan módon (az időzítést, a méretet és az eszközök egymáshoz való korrelációját figyelembe véve), hogy a származtatott alapok esetleges erőteljes eszközérték ingadozása ne veszélyeztesse a kiegyensúlyozott teljesítményt.

Bővebben

Concorde Részvény Befektetési Alap
...
A Concorde Részvény Alap magyar és közép-kelet európai részvényekbe fektető alap. Aktívan kezelt alap, ahol a részvények aránya 50 és 95 százalék között változtatható, és a részvények aktuális hányadát a vagyonkezelői csapat piaci várakozásai határozzák meg. Azoknak ajánlható, akik a részvényektől hosszú távon elvárható magasabb hozam érdekében hajlandóak kockázatot vállalni, és elviselik a befektetésük értékének ingadozását. Részvény alapokat javasolt legalább öt éves időtávra vásárolni (ezáltal a piaci turbulenciák okozta ingadozáson túllenni). A Concorde Részvény Alap kiemelkedő eredményeket tud maga mögött, hat év alatt közel megnégyszerezte befektetői pénzét.

Bővebben

Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap
...
A Concorde Rövid Kötvény Alap azoknak ajánlott, akiknek nincs idejük kötvényportfóliójuk kezelésére, a lejáratok meghosszabbítására, továbbá alacsony kockázat mellett a banki betéteknél magasabb hozamot szeretnének elérni. A javasolt legrövidebb befektetési időtáv egy év. Az Alapkezelő folyamatosan keresi azoknak a befektetési eszközöknek a körét - például fedezeti és arbitrázs ügyletek lehetőségét - amelyek segítségével alacsony kockázat mellett, az alap teljesítménye meghaladja a rövid futamidejű állampapírok hozamát.

Bővebben

Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap
...
A Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, devizák, egyéb befektetési eszközök. Felhívjuk a tisztelt befektetők figyelmét arra, hogy az Alap származtatott ügyleteket is köthet. A hagyományos befektetési alapoktól a széles eszköztáron túl abban tér el, hogy nem csak emelkedő, de – akár short pozíciók felvételével – eső piacon is van lehetősége hozamot elérni. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy az Alap összetételén belül a nemzetközi részvények aránya meghaladja az 50 százalékot.

Bővebben

Concorde USD PB2 Alapok Alapja
...
A Concorde USD PB2 Alapok Alapjának célja amerikai dollárban számolva az amerikai dollárban denominált amerikai államkötvények által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. Az Alap befektetési jegyeit olyan befektetőknek ajánljuk, akik egy diverzifikált portfólióba szeretnének középtávra (minimum 1-3 év) befektetni. A lenti grafikonban bemutatott adatok, illetve információk a múltra vonatkoznak. A múltbéli adatokból és információkból nem lehetséges a jövőbeni hozamra, változásra, illetve teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni.

Bővebben

Concorde USD PB3 Alapok Alapja
...
Concorde USD PB3 Alapok Alpajának célja amerikai dollárban számolva az amerikai dollárban denominált amerikai államkötvények által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. A többlethozam elérésének érdekében az Alap magasabb kockázatú instrumentumokat (döntően kollektív befektetési értékpapírokat) is vásárol és ad el, alapvetően fundamentális alapon történő elemzésekre támaszkodva, de a technikai időzítést is figyelembe véve, az eszközöket szelektíven kiválasztva. Ha viszont az Alapkezelő nem lát megfelelő lehetőséget magasabb kockázatú instrumentumokban, akkor alacsony kockázatú eszközökbe (döntően diszkontkincstárjegyekbe, államkötvényekbe) fekteti az Alap tőkéjét, egészen addig, amíg jó vételi vagy eladási lehetőségek nem adódnak. Az Alap potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: legnagyobb részt (legalább 80 százalékban) kollektív befektetési értékpapírok, emellett kisebb súllyal bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények illetve (vállalati és állam) kötvények, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre vonatkozó származtatott ügyletek. Az Alap amerikai dollárban denominált. Annak érdekében, hogy az Alap USD- kitettsége fennálljon, az Alapkezelő (ahol szükséges) deviza forward ügyleteket köt fedezeti célból.​

Bővebben

Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap
...
Concorde USD Pénzpiaci Alap rövid ideig, fél-, egyéves időtávra rendelkezésre álló dollár megtakarítások befektetésére szolgál.  Az Alap vagyonát döntő részben rövid lejáratú pénzpiaci eszközökbe, diszkontkincstárjegybe, rövid futamidejű kötvényekbe, bankbetétbe, repo- és fordított repoügyletekbe, valamint egyéb pénzpiaci eszközökbe fekteti. Célja, hogy rövid idő alatt pozitív nominális dollár hozamhoz jutassa a befektetőket.

Bővebben

Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap
...

Concorde-VM Abszolút Származtatott Alap az Alapkezelő első kísérlete a technikai alapú befektetési politika megvalósítására. Befektetési döntéseiben nagymértékben támaszkodik a VM és VM Zrt. (Dr. Makara Tamás és Faragó Ferenc) technikai elemzéseire. Az Alap potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre és árupiaci termékekre vonatkozó származtatott ügyletek. A hagyományos befektetési alapoktól a széles eszköztáron túl abban tér el, hogy nem csak emelkedő, de eső piacon is van lehetősége hozamot elérni.

Az Alap ideális diverzifikációs eszközt jelent azoknak a befektetőknek, akik legalább 1-3 éves távon keresnek megfelelő befektetési lehetőséget.

Bővebben

Concorde-VM Euro Alapok Alapja
...
Az Alap célja a Concorde-VM Származtatott Befektetési Alap teljesítményének követése eurós kitettséggel.

Bővebben

Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap
...
Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. Az Alap befektetési jegyeit olyan befektetőknek ajánljuk, akik hosszú távra (minimum 2,5 év) szeretnének befektetni, és hajlandóan a potenciális hozam reményében nagyobb kockázatot vállalni.

Bővebben

Platina Béta Származtatott Befektetési Alap
...
Platina Béta Származtatott Befektetési  Alap célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. Az Alap befektetési jegyeit olyan befektetőknek ajánljuk, akik hosszú távra (minimum 2,5 év) szeretnének befektetni, és hajlandóan a potenciális hozam reményében nagyobb kockázatot vállalni.

Bővebben

Platina Delta Származtatott Befektetési Alap A Sorozat
...
A Platina Delta Származtatott Befektetési  Alap A Sorozat célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. Az Alap befektetési jegyeit olyan befektetőknek ajánljuk, akik hosszú távra (minimum 2,5 év) szeretnének befektetni, és hajlandóan a potenciális hozam reményében nagyobb kockázatot vállalni.

Bővebben

Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap
...
Platina Gamma Származtatott Befektetési  Alap célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. Az Alap befektetési jegyeit olyan befektetőknek ajánljuk, akik hosszú távra (minimum 2,5 év) szeretnének befektetni, és hajlandóan a potenciális hozam reményében nagyobb kockázatot vállalni.

Bővebben

Platina Pí Származtatott Befektetési Alap A Sorozat
...
A Platina Pí Származtatott Befektetési Alap A Sorozat célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. A többlethozam elérésének érdekében az Alap magasabb kockázatú instrumentumokat is vásárol és ad el, alapvetően fundamentális alapon történő elemzésekre támaszkodva, de a technikai időzítést is figyelembe véve, az eszközöket szelektíven kiválasztva. Ha viszont az Alapkezelő nem lát megfelelő lehetőséget magasabb kockázatú instrumentumokban, akkor alacsony kockázatú eszközökbe fekteti az Alap tőkéjét, egészen addig, amíg jó vételi vagy eladási lehetőségek nem adódnak. Ez az Alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 2,5-3 éven belül ki akarják venni az Alapból a pénzüket.

Bővebben

Platina Pí Származtatott Befektetési Alap B Sorozat
...
A Platina Pí Származtatott Befektetési Alap B Sorozat célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. A többlethozam elérésének érdekében az Alap magasabb kockázatú instrumentumokat is vásárol és ad el, alapvetően fundamentális alapon történő elemzésekre támaszkodva, de a technikai időzítést is figyelembe véve, az eszközöket szelektíven kiválasztva. Ha viszont az Alapkezelő nem lát megfelelő lehetőséget magasabb kockázatú instrumentumokban, akkor alacsony kockázatú eszközökbe fekteti az Alap tőkéjét, egészen addig, amíg jó vételi vagy eladási lehetőségek nem adódnak. Ez az Alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 2,5-3 éven belül ki akarják venni az Alapból a pénzüket.

Bővebben

Sequoia Származtatott Befektetési Alap
...
Az Sequoia Származtatott Befektetés célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. Az Alap célja a tőkenövekedés. Az Alap földrajzi specifikációval és specifikus iparági kitettséggel nem rendelkezik.

Bővebben

Sui Generis 1.1 Származtatott Befektetési Alap
...
Sui Generis 1.1 Származtatott Befektetési Alap célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. A többlethozam elérésének érdekében az Alap magasabb kockázatú instrumentumokat is vásárol és ad el, alapvetően fundamentális alapon történő elemzésekre támaszkodva, de a technikai időzítést is figyelembe véve, az eszközöket szelektíven kiválasztva. Ha viszont az Alapkezelő nem lát megfelelő lehetőséget magasabb kockázatú instrumentumokban, akkor alacsony kockázatú eszközökbe fekteti az Alap tőkéjét, egészen addig, amíg jó vételi vagy eladási lehetőségek nem adódnak.

Bővebben

Superposition Származtatott Befektetési Alap
...
Az Superposition Származtatott Befektetési Alap célja hosszú távon az állampapírok által biztosított hozamnál jelentősen nagyobb hozam elérése, addicionális kockázat vállalása mellett. A többlethozam elérésének érdekében az Alap magasabb kockázatú instrumentumokat is vásárol és ad el, alapvetően fundamentális elemzésekre támaszkodva, de statisztikai modellszámításokkal támogatott technikai elemzéseket is figyelembe véve. Amennyiben az alapkezelő nem lát megfelelő lehetőséget magasabb kockázatú instrumentumokban, akkor alacsony kockázatú eszközökbe fekteti az Alap tőkéjét egészen addig, amíg jó vételi vagy eladási lehetőségek nem adódnak.

Bővebben

– Korábban beolvadt alap – Concorde Cee Smallcap Származtatott Befektetési Alap
...
Tájékoztatjuk Befektetőinket a Concorde CEE Smallcap Származtatott Befektetési Alap, mint beolvadó alap és a Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap, mint jogutód alap egyesüléséről, melyet a Felügyelet 2012. április 20-án engedélyezett.
Bővebb információért kérjük, kattintson ide.
A Felügyelet határozatát ide kattintva olvashatja.

Bővebben

– Korábban beolvadt alap – Pelso Quant Származtatott Befektetési Alap
...
Korábban beolvadt alap – Pelso Quant Származtatott Befektetési Alap célja hosszú távon az állampapírok által biztosított hozamnál jelentősen nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett, döntően a határidős piacokon történő spekulatív rövid távon pozíciók segítségével.

Bővebben

– Megszűnt alap – Concorde 2016 Devizás Vállalati Kötvény Származtatott Befektetési Alap
...
Concorde 2016 Devizás Vállalati Kötvény Származtatott Befektetési Alap egy magas kockázatú, jellemzően eurós kitettségű, közepesen diverzifikált, legnagyobb súllyal magyarországi kibocsátók kötvényeit tartalmazó, hosszú távú befektetési lehetőség.

Bővebben

– Megszűnt alap – Generáció Patikapénztár Befektetési Alap
...
Generáció Patikapénztár Befektetési Alap célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap portfóliójának döntő többségét alacsony kockázatú forintban denominált fix vagy változó kamatozású, alacsony kockázatú értékpapírokba fektetve, valamint az azonnali és határidős részvénypiaci félreárazásokat kihasználó arbitrázsügyletekkel a benchmark (80% RMAX index, 20% MAX index) teljesítményét meghaladó hozamot érjen el. Az Alapkezelő elsősorban a rövid futamidejű magyar állampapírokba történő befektetést szeretné alacsony költségszint mellett a Befektetési Jegyek tulajdonosainak elérhetővé tenni.

Bővebben

– Megszűnt alap – Hozamszámla Alapok Alapja
...
Hozamszámla Alapok Alapjának célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. A többlethozam elérésének érdekében az Alap magasabb kockázatú instrumentumokat (döntően kollektív befektetési értékpapírokat) is vásárol és ad el, alapvetően fundamentális alapon történő elemzésekre támaszkodva, de a technikai időzítést is figyelembe véve, az eszközöket szelektíven kiválasztva. Ha viszont az Alapkezelő nem lát megfelelő lehetőséget magasabb kockázatú instrumentumokban, akkor alacsony kockázatú eszközökbe (döntően kollektív befektetési értékpapírokba) fekteti az Alap tőkéjét, egészen addig, amíg jó vételi vagy eladási lehetőségek nem adódnak.

Bővebben

– Megszűnt Alap – Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap
...
Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre és árupiaci termékekre vonatkozó származtatott ügyletek. A hagyományos befektetési alapoktól a széles eszköztáron túl abban tér el, hogy nem csak emelkedő, de eső piacon is van lehetősége hozamot elérni. Az Alapkezelő magasabb kockázatú eszközök (részvények, származtatott ügyletek) szelektív és időzített vételével és eladásával igyekszik a kockázatmentes hozamnál magasabb hozamot elérni, megfelelő lehetőségek hiányában azonban az Alap eszközeit alacsony kockázatú eszközökbe fekteti (bankbetét, állampapír).

Bővebben

– Megszűnt Alap – Platina Delta Származtatott Befektetési Alap B Sorozat
...
A Platina Delta Származtatott Befektetési  Alap B Sorozat célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. Az Alap befektetési jegyeit olyan befektetőknek ajánljuk, akik hosszú távra (minimum 2,5 év) szeretnének befektetni, és hajlandóan a potenciális hozam reményében nagyobb kockázatot vállalni

Bővebben

– Megszűnt alap – Prémium1 Alapok Alapja
...
A Prémium1 Alapok Alapjának célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. Az Alap befektetési jegyeit olyan befektetőknek ajánljuk, akik közép- és hosszú távra (minimum 1-3 év) szeretnének befektetni, akik hajlandóak a potenciális hozam reményében kockázatot is vállalni, és akiknek fontos a diverzifikáció.

Bővebben

– Megszűnt alap – Prémium2 Alapok Alapja
...
A Prémium2 Alapok Alapja befektetési jegyeit olyan befektetőknek ajánljuk, akik közép- és hosszú távra (minimum 1-3 év) szeretnének befektetni, akik hajlandóak a potenciális hozam reményében kockázatot is vállalni, és akiknek fontos a diverzifikáció.

Bővebben