Díjstruktúra

Privát Vagyonkezelésünk díjstruktúrája hozamcentrikus. Hisszük, hogy a transzparens és a motivációkat egyértelműsítő rendszer lehet mind az ügyfél, mind a cég szempontjából sikeres. Szolgáltatásunk során az alapokban tartott vagyon után fix díjban részesedünk, további fix díjat nem számolunk fel.

Az eredményes, felértékelődő portfóliók hozamtöbblete után sikerdíjat számítunk fel, így teremtve meg az érdekközösséget. Ez azt jelenti, hogy ügyfeleinket csak akkor terheli díjfizetési kötelezettség, ha az általunk elért hozamok az előre kitűzött célt – a küszöbhozamot – meghaladják. Sikerdíj csak a küszöbhozam feletti részre jár – afölött a hozamtöbblet egyötöd része a vagyonkezelő sikerdíja.
Ügyfeleinkkel együtt vagyunk abban érdekeltek, hogy valós pozitív teljesítményt – reálhozamot – érjünk el.

Költségek

A hosszú távú eredmény a nettó, azaz a mindennemű költségek és adó utáni hozamoktól függ. A költségek tehát kardinális kérdések! Amikor a hozamok esetében felhívjuk a figyelmet arra, hogy minden százalékpontnak jelentősége van, akkor ezt kell tennünk a költségek esetében is. Meggyőződésünk, hogy az ilyen nemű transzparencia a legfontosabb a privát pénzügyi szolgáltatások világában. Fontos tehát az összes költséggel (így a számlavezetési, tranzakciós, fix vagyonkezelési és a többi költséggel) csakúgy, mint az adókkal a vagyonkezelési teljesítményt korrigálni. A privát vagyonkezelésünknél ügyfeleink egy részletes és transzparens kimutatást kapnak, ahol a nettó hozamokat mind százalékosan, mind pénzben kifejezve kimutatjuk. Tapasztalataink alapján e nélkül csak hiányos lehet bármely összehasonlítás.

Privát vagyonkezelés >>