Concorde Értékpapír Zrt. által forgalmazott befektetési alapok

Concorde Koga Euro Alapok Alapja

A Concorde Koga Euro Alapok Alapjának potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: legnagyobb részt (átlagosan legalább 80 százalékban) kollektív befektetési…

Concorde USD PB2 Alapok Alapja

A Concorde USD PB2 Alapok Alapjának célja amerikai dollárban számolva az amerikai dollárban denominált amerikai államkötvények által biztosított hozamnál nagyobb…

Concorde Euro PB2 Alapok Alapja

A Concorde Euro PB2 Alapok Alapjának célja euróban számolva az euróban denominált német állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése…

ADÜTON Származtatott Befektetési Alap

Az ADÜTON Származtatott Befektetési Alap célja, az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. A többlethozam elérésének…

Concorde USD PB3 Alapok Alapja

A Concorde USD PB3 Alapok Alpajának célja amerikai dollárban számolva az amerikai dollárban denominált amerikai államkötvények által biztosított hozamnál nagyobb hozam…

Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap

A Concorde USD Pénzpiaci Alap rövid ideig, fél-, egyéves időtávra rendelkezésre álló dollár megtakarítások befektetésére szolgál.  Az Alap vagyonát döntő részben rövid lejáratú pénzpiaci eszközökbe, diszkontkincstárjegybe, rövid futamidejű…