Concorde Euró Pénzpiaci Befektetési Alap

Concorde Euro Pénzpiaci Alap rövid ideig, fél-, egyéves időtávra rendelkezésre álló euró megtakarítások befektetésére szolgál.  Az Alap vagyonát döntő részben rövid lejáratú pénzpiaci eszközökbe, diszkontkincstárjegybe, rövid futamidejű kötvényekbe, bankbetétbe, repo- és fordított repoügyletekbe, valamint egyéb pénzpiaci eszközökbe fekteti. Célja, hogy rövid idő alatt pozitív nominális euró hozamhoz jutassa a befektetőket.

Nettó eszközérték – A grafikonon bemutatott adatok a múltra vonatkoznak, a múltbeli adatokból nem lehetséges a jövőbeli hozamra, változásra és teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni.
...
Dokumentumok
...
Jelentések
...

Havi portfólió jelentés

Forgalmazók
...