Concorde Hold Euro Alapok Alapja

A Concorde Hold Euro Alapok Alapja potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: legnagyobb részt (legalább 80 százalékban) kollektív befektetési értékpapírok, emellett kisebb súllyal bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre vonatkozó származtatott ügyletek.

Az Alapkezelő az Alap eszközeit a nettó eszközérték 20%-át meghaladó mértékben a Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap, a Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap, a Citadella Származtatott Befektetési Alap, a Platina Pí Származtatott Befektetési Alap, a Platina Delta Származtatott Befektetési Alap és a Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap Befektetési Jegyeibe fektetheti.

Az Alap befektetési jegyeit olyan befektetőknek ajánljuk, akik euróban szeretnének befektetni közép- és hosszú távra (minimum 2 év), akik hajlandóak a potenciális hozam reményében kockázatot is vállalni, és akiknek fontos a diverzifikáció.

Nettó eszközérték – A grafikonon bemutatott adatok a múltra vonatkoznak, a múltbeli adatokból nem lehetséges a jövőbeli hozamra, változásra és teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni.
...
Dokumentumok
...
Jelentések
...
Forgalmazók
...