Concorde MAX USD Származtatott Befektetési Alap

Concorde MAX USD Származtatott Befektetési Alap befektetési célja a nettó eszközértékére vetítve többszörös USA dollár kitettség elérése addicionális kockázat vállalásával, a törvény által, valamint a befektetési politikában meghatározott limitek betartása mellett.
Az Alap alacsony kockázatú instrumentumokra (bankbetét, rövid lejáratú állampapír) mint alapvető és kiinduló befektetésre tekint, továbbá potenciális befektetési területként megjelennek a hazai és nemzetközi részvények illetve (vállalati és állam) kötvények, devizák, egyéb befektetési eszközök valamint ezekre és árupiaci termékekre vonatkozó származtatott ügyletek. Emellett az Alap befektetési céljának elérése érdekében az Alapkezelő deviza forward ügyleteket köt.
Az Alap potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények illetve (vállalati és állam) kötvények, devizák, egyéb befektetési eszközök valamint ezekre és árupiaci termékekre vonatkozó származtatott ügyletek.
Az Alap USA dollárban denominált. Annak érdekében, hogy az Alap többszörös USA dollár kitettsége fennálljon, az Alapkezelő deviza forward ügyleteket köt.

Nettó eszközérték – A grafikonon bemutatott adatok a múltra vonatkoznak, a múltbeli adatokból nem lehetséges a jövőbeli hozamra, változásra és teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni.
...
Dokumentumok
...
Jelentések
...
Forgalmazók
...