Concorde USD PB3 Alapok Alapja

Concorde USD PB3 Alapok Alpajának célja amerikai dollárban számolva az amerikai dollárban denominált amerikai államkötvények által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett.
A többlethozam elérésének érdekében az Alap magasabb kockázatú instrumentumokat (döntően kollektív befektetési értékpapírokat) is vásárol és ad el, alapvetően fundamentális alapon történő elemzésekre támaszkodva, de a technikai időzítést is figyelembe véve, az eszközöket szelektíven kiválasztva. Ha viszont az Alapkezelő nem lát megfelelő lehetőséget magasabb kockázatú instrumentumokban, akkor alacsony kockázatú eszközökbe (döntően diszkontkincstárjegyekbe, államkötvényekbe) fekteti az Alap tőkéjét, egészen addig, amíg jó vételi vagy eladási lehetőségek nem adódnak.
Az Alap potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: legnagyobb részt (legalább 80 százalékban) kollektív befektetési értékpapírok, emellett kisebb súllyal bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények illetve (vállalati és állam) kötvények, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre vonatkozó származtatott ügyletek. Az Alap amerikai dollárban denominált. Annak érdekében, hogy az Alap USD- kitettsége fennálljon, az Alapkezelő (ahol szükséges) deviza forward ügyleteket köt fedezeti célból.​

Nettó eszközérték – A grafikonon bemutatott adatok a múltra vonatkoznak, a múltbeli adatokból nem lehetséges a jövőbeli hozamra, változásra és teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni.
...
Dokumentumok
...
Jelentések
...
Forgalmazók
...