Tevékenységeink

A HOLD Alapkezelő tevékenységei:

Az Alapkezelő befektetési alapkezelési tevékenységét a Felügyelet jogelődje, az Állami Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet 1994. november 14. napján hozott 100.0024/1994. számú határozatával hagyta jóvá. Az Alapkezelő módosított tevékenységi körét a Felügyelet 2002. december 19. napján kelt III/100.024-4/2002. és a 2012. november 21. napján kelt H-EN-III-1122/2012. számú határozataival engedélyezte.
A befektetési alapokról szóló 1991. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Bat.) alapján kiadott 100.024/94. számú felügyeleti határozat, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) alapján kiadott III/100.024-4/2002. számú felügyeleti határozat, valamint a Befektetési Alapkezelő által – a kollektív portfóliókezelés résztevékenységeire vonatkozóan – tett nyilatkozat alapján a Befektetési Alapkezelő a következő tevékenységek végzésére jogosult.

A/ Bszt. szerinti tevékenységek:
– portfóliókezelés
– befektetési tanácsadás

B/ Tpt. szerinti tevékenység:
– értékpapír-kölcsönzés

C/ A Kbftv. 6.§-ban megjelölt ÁÉKBV Alapkezelő által végezhető tevékenységek:
– befektetéskezelés (a befektetési politika végrehajtásával kapcsolatos befektetési, stratégiai és eszközallokációs döntések meghozatala és végrehajtása)
– a kollektív portfoliókezeléshez kapcsolódó könyvviteli és jogi feladatok ellátása
– kollektív portfoliókezeléshez kapcsolódó információszolgáltatás befektetők részére
– kollektív portfoliókezeléshez kapcsolódó eszközök értékelése, árazása, adóügyek intézése
– kollektív portfoliókezeléshez kapcsolódó jogszerű magatartás ellenőrzése
– kollektív portfoliókezeléshez kapcsolódó hozamfizetés
– ÁÉKBV-alapkezelő által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatalával és folyamatos forgalmazásával összefüggő adminisztrációs feladatok ellátása
– kollektív portfoliókezeléshez kapcsolódó nyilvántartások vezetése

D/ A Kbftv. 7.§-ban megjelölt ABAK Alapkezelő által végezhető tevékenységek:
– befektetéskezelés (a befektetési politika végrehajtásával kapcsolatos befektetési, stratégiai és eszközallokációs döntések meghozatala és végrehajtása)
– kockázatkezelés
– az ABA kezeléséhez kapcsolódó könyvviteli és jogi feladatok ellátása
– az ABA kezeléséhez kapcsolódó információszolgáltatás befektetők részére
– eszközök értékelése, árazása, adóügyek intézése
– jogszerű magatartás ellenőrzése
– hozamfizetés
– az ABAK által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatalával és folyamatos forgalmazásával összefüggő adminisztrációs feladatok
– nyilvántartások vezetése