Terdik János (anyja neve: Kocsmár Borbála Etelka, 4400 Nyíregyháza, Lengyel utca 35.),

Szabó László (anyja neve: Cserép Rozália; lakcím: 8354 Karmacs, Kisfaludy u. 148. alatti lakos).

Bilibók Botond Levente (anyja neve: Kemény Fruzsina, lakcím: 1121 Budapest, Rácz Aladár út 9.)