Cser Tamás (anyja neve: Vágó Lenke Mária; lakcím: 1147 Budapest, Telepes utca 72-74. alatti lakos) az Igazgatóság elnöke,

Bilibók Botond (anyja neve: Kemény Fruzsina; lakcím: 1121 Budapest, Rácz Aladár út 9.) vezérigazgató,

Dr. Móricz Gábor (anyja neve: Bazsó Katalin; lakcím: 1055 Budapest, Honvéd tér 10/A. III/1.),

Nagy Kálmán (anyja neve: Dr. Miskolczi Orsolya; lakcím: 1121 Budapest, Mártonhegyi út 11/A.),

Móricz Dániel (anyja neve: Kiss Margit; lakcím: 1062 Budapest, Aradi u. 62.).