Tulajdonosi összetétel

A Társaság részvényesei: HOLD Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50., cégjegyzékszám: 01-10-044222).
A tulajdonukban álló részvények: 10.000.000 darab törzsrészvény. A részvényes egyedüli részvényes, tulajdoni és szavazati hányad: 100%.
A Társaság alaptőkéje: 1.000.000.000 Ft, azaz egy milliárd forint, amely 1.000.000.000 Ft, azaz egy milliárd forint készpénzből áll.