Ügyféltájékoztatás

A HOLD Alapkezelő Zrt. jelen hirdetménye foglalja össze a Társaság működésével, szolgáltatásaival és a Társasággal történő kapcsolattartásra vonatkozó főbb tudnivalókat. A Hirdetmény egyben kiegészítése a Társaság hivatalos Üzletszabályzatának, szerződéses kapcsolatainak. Kérjük és javasoljuk, hogy a Társasággal történő, befektetési szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötését megelőzően figyelmesen tanulmányozza át a benne említett dokumentumokat. A Hirdetményben nagy kezdőbetűvel írt fogalmak jelentését a Társaság Üzletszabályzatának értelmező rendelkezései tartalmazzák és azok a Hirdetményben is ekként értendőek. Kérjük, hogy amennyiben valamely témakörrel kapcsolatban több információra lenne szüksége, vagy az Önben felmerülő kérdések valamelyikére nem talál egyértelmű választ jelen Hirdetményben, akkor vegye fel a kapcsolatot privát bankárainkkal a honlapon megadott telefonszámokon, vagy tájékozódjon honlapunkról. A Hirdetményt elérheti a Társaság ügyfélszolgálati helyein, illetve a Társaság honlapján.