A HOLD Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Társaság vagy Alapkezelő) jelen hirdetménye foglalja össze a Társaság működésével, szolgáltatásaival és a Társasággal történő kapcsolattartásra vonatkozó főbb tudnivalókat. Jelen hirdetmény egyben kiegészítése a Társaság hivatalos Üzletszabályzatának, szerződéses kapcsolatainak.

Kérjük és javasoljuk, hogy a portfóliókezelési szerződés aláírását megelőzően figyelmesen tanulmányozza át ezen dokumentumokat. A jelen hirdetményben nagy kezdőbetűvel írt fogalmak jelentését a Társaság Üzletszabályzatának értelmező rendelkezései tartalmazzák és azok a jelen hirdetményben is ekként értendőek. 

Kérjük, hogy amennyiben valamely témakörrel kapcsolatban több információra lenne szüksége, vagy az Önben felmerülő kérdések valamelyikére nem talál egyértelmű választ ezen tájékoztatóban, akkor vegye fel a kapcsolatot privát bankárainkkal a honlapon megadott telefonszámokon, vagy tájékozódjon honlapunkról.

Jelen Hirdetményt elérheti a Társaság ügyfélszolgálati helyein, illetve a Társaság honlapján a https://hold.hu/alapkezelo/elozetes-ugyfeltajekoztatas/ címen.