Előzetes ügyféltájékoztatás

Főbb cégadatok

 • Cégnév: HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • Rövidített cégnév: HOLD Alapkezelő Zrt.
 • Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. V. emelet
 • Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044222
 • Adószám: 11929389-2-43
 • MNB engedély száma: a Társaság befektetési alapkezelési tevékenységét az Állami Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet 1994. november 14. napján hozott 100.024/1994. számú határozatával hagyta jóvá. A Társaság módosított tevékenységi körét a PSZÁF 2002. december 19. napján kelt III/100.024-4/2002. számú és a 2012. november 21. napján kelt H-EN-III-1122/2012. számú, valamint a Magyar Nemzeti Bank által a Társaság részére kiadott, 2014. július hó 21. napján kelt H-EN-III-54/2014. számú és a 2016. december 15. napján kelt H-EN-III-399/2016. számú felügyeleti határozataival engedélyezte.
 • Engedélyező hatóság: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (illetve Magyar Nemzeti Bank), székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.; egyéb elérhetőségei: levelezési címe: 1535 Budapest, 114. Pf.: 777, tel: (36-1) 489-9100, Fax: (36-1) 489-9102, mnb.hu.
 • A Társaság honlapjának címe: hold.hu/alapkezelo
 • A Társaság jegyzett tőkéje: 100.000.000,- Ft, azaz egyszázmillió forint.

Az Igazgatóság tagjai:

 • Cser Tamás (anyja neve: Vágó Lenke Mária; lakcím: 1147 Budapest, Telepes utca 72-74. alatti lakos) az Igazgatóság elnöke,
 • Bilibók Botond (anyja neve: Kemény Fruzsina; lakcím: 1121 Budapest, Rácz Aladár út 9.) vezérigazgató,
 • Móricz Dániel (anyja neve: Kiss Margit; lakcím: 1062 Budapest, Aradi u. 62.).

Felügyelő Bizottság tagjai:

 • Terdik János (anyja neve: Kocsmár Borbála Etelka, 4400 Nyíregyháza, Lengyel utca 35.),
 • Streitmann Norbert (anyja neve: Fejér Emma; 1052 Budapest, Semmelweis utca 9. III. em. 8.),
 • Szabó László (anyja neve: Cserép Rozália; lakcím: 8354 Karmacs, Kisfaludy u. 148. alatti lakos).

A Társaság könyvvizsgálója a KPMG Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 31., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-063183).

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős Agócs Gábor (lakcím: 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 10., anyja neve: Kotogán Piroska, nyilvántartási száma: 005600) könyvvizsgáló.

A Társaság tulajdonosi köre 

Részvényes

Tulajdoni hányad

Szavazati hányad

CA Investors Vagyonkezelő Zrt.

49.26%

49.40%

LATOBO Consult Kft.

12.76%

12.80%

Investset Contractor Kft.

12.76%

12.80%

Aranbe Kft.

11.96%

12.00%

Investset Investor Kft.

5.98%

6.00%

Móricz Dániel

4.99%

5.00%

Cser Tamás

1.99%

2.00%

Dolgozói részvények

0.30%

0.00%

A Társaság tevékenységi köre (TEÁOR ’08 nómenklatúra szerint) 

64.99 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
66.30 Alapkezelés (főtevékenység)
66.19 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
70.20 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

A Társaság által végzett befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységek

A Társaság, mint a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) hatálya alá tartozó befektetési alapkezelő az alábbi, a Kbftv. 6. § (2) bekezdésében megjelölt ÁÉKBV Alapkezelő által végezhető és a Kbftv. 7. § (3) bekezdése alapján ABAK által végezhető befektetési szolgáltatási tevékenységekre rendelkezik engedéllyel:

a) portfóliókezelés,
b) befektetési tanácsadás.

A Társaság jelenleg befektetési tanácsadási tevékenységet nem végez.