Előzetes ügyféltájékoztatás

A Társaság elérhetőségei:

  • Telefon: +36 1 803-8899
  • Fax: +36 1 803-8890
  • E-mail: kapcsolat@hold.hu
  • Weboldal: hold.hu/alapkezelo  
  • Székhely és ügyfélszolgálati iroda címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

A kapcsolattartás során használható nyelvek

Amennyiben az Üzletszabályzat vagy a Szerződés eltérően nem rendelkezik, a kapcsolattartás nyelve a magyar.

A Társaság Üzletszabályzata magyar nyelven készült és a magyar nyelv irányadó a tartalmával és értelmezésével kapcsolatos valamennyi kérdésre. Az Üzletszabályzat bármely fordítása csak tájékoztató jellegű, így az Üzletszabályzat és a fordítás között esetleg fennálló bármely eltérés esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. Amennyiben az Ügyfél kérésére a Felek magyartól eltérő kapcsolattartási nyelvben állapodnak meg, akkor – Felek eltérő rendelkezése hiányában – a Társaság az értesítést idegen nyelv feltüntetése mellett magyar nyelven is megküldheti az Ügyfél részére. Az értesítés magyar nyelvű és idegen nyelvű verziója közötti bármely értelmezési eltérés esetén a magyar nyelvű verzió az irányadó. Az idegen nyelvű értesítésben használt fogalmak jelentését az Üzletszabályzattal és a magyar jogszabályokkal összhangban kell meghatározni.

Amennyiben az Ügyfél által megadott értékpapír-számlavezető nem magyar nyelven készít el valamely kimutatást, a Társaság jogosult ezen nyelven tájékoztatni az Ügyfelet.

Az Ügyfelekkel történő kapcsolattartás lehetséges módjai, eszközei

Az ügyfelekkel történő kapcsolattartás módját és részletes szabályait a Társaság Üzletszabályzatának I. fejezet 2.3.2.1. „Jognyilatkozatok közlése” és 2.3.2.2. „Nem lehet hatályosan szóban, valamint e-mail vagy telefax útján” elnevezésű pontjai tartalmazzák.

Társaság Üzletszabályzata az alábbi linkre kattintva érhető el. 

Az értesítések közlése, küldése, átvétele

Az értesítések közlése, küldése és átvétele szabályai a Társaság Üzletszabályzatának I fejezet 2.3.2.3. „Az értesítések átvétele” elnevezésű pontjában került rögzítésre.

A Társaság Üzletszabályzata az alábbi linkre kattintva érhető el.

Privát vagyonkezelés online felhasználói kézikönyv

A kézikönyv az alábbi linken érhető el.