Fenntartható befektetések

Fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételek:

A HOLD Alapkezelő az alábbiakban kíván eleget tenni a 2021. 03. 10-től hatályba lépő a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2019. 11. 27-i (EU) 2019/2088 Rendelete (SFDR) által a pénzügyi piaci szereplők számára előírt közzétételi kötelezettségnek.

Az SFDR a magas szintű ügyfél- és befektetővédelem biztosítása érdekében megteremtette a fenntarthatósággal kapcsolatos kötelező nyilvánosságra hozatali szabályrendszert az alábbi célok megvalósítás érdekében:

  • a pénzügyi piaci szereplők által a fenntarthatósági kockázatoknak a folyamataikba való integrálása
  • befektetési folyamataik során a fenntarthatóság szempontjából káros hatások figyelembevétele
  • az adott pénzügyi termékekről szóló, fenntarthatósággal kapcsolatos információk átlátható és összehasonlítható közzététele a befektetők megalapozott befektetési döntése érdekében.

 

Az SFDR több intézményi szintű közzétételi kötelezettséget ír elő, a piaci szereplők – ekként a HOLD Alapkezelő számára is –, így a pénzügyi piaci szereplők kötelesek információt közzétenni

  • a fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési döntéshozatali eljárásaikba történő integrálásáról;
  • a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásai tekintetében alkalmazandó átvilágítási politikákról;
  • a javadalmazási politikáikban hogyan biztosítják e politikák összhangját a fenntarthatósági kockázatok integrálásával.

A HOLD Alapkezelő a közzétételi kötelezettségnek való megfelelés érdekében az alábbi dokumentumokat teszi közzé: