Közlemények

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a:

 • ADÜTON Származtatott Befektetési Alap (ISIN-kód: HU0000715230)
 • HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat HUF (ISIN-kód: HU0000715180)
 • HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap B Sorozat EUR (ISIN-kód: HU0000724745)
 • HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap I Sorozat HUF (ISIN-kód: HU0000724760)
 • HOLD MAX EURO Származtatott Befektetési Alap (ISIN-kód: HU0000717004)
 • HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat HUF (ISIN-kód: HU0000702295)
 • HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat HUF (ISIN-kód: HU0000725205)
 • Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap (ISIN-kód: HU0000704648)
 • Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap (ISIN-kód: HU0000704663)

hozam/kockázati mutatóját (Synthetic Risk Reward Indicator=SRRI) módosította, és a Kiemelt Befektetési Információkat elérhetővé tette a közzétételi helyein.

Jelen hirdetményünk megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a www.kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a www.hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2022. augusztus 9.

HOLD Alapkezelő Zrt.

Kiemelt befektetési információk módosítása

Tisztelt Befektetők!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton értesíti Tisztelt Befektetőit, hogy a Magyar Nemzeti Bank a Palomar Származtatott Befektetési Alapot a 1111-858-as lajstromszámon 2022. július 25. napján nyilvántartásba vette a H-KE-III_435/2022. számú határozattal.

Az Alap első forgalmazási napja 2022. augusztus 8.

Jelen hirdetményünk, illetve az új kezelési szabályzat, tájékoztató és a kiemelt befektetői információ megtekinthetők az Alapkezelő hivatalos közzétételi helyén, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Kezelési szabályzat

Tájékoztató

Kiemelt befektetői információ A sorozat

Kiemelt befektetői információ B sorozat

Kiemelt befektetői információ C sorozat

Kiemelt befektetői információ D sorozat

Budapest, 2022 július 26.

HOLD Alapkezelő Zrt.

Közzététel a Palomar Származtatott Befektetési Alap nyilvántartásba vételéről

Tisztelt Befektetők!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a Felügyelet a H-KE-III-423/2022. sz. határozatában, 2022. július 20. napján engedélyezte a HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap dokumentumainak módosítását.

A módosított dokumentumok hatályba lépése: 2022. augusztus 22.

A módosítás oka: az Alap befektetési limiteinek változása.

Az alap új Kezelési Szabályzata, valamit Tájékoztatója, a linkekre kattintva érhető el.

Jelen közleményben nyújtott tájékoztatásunk nem teljes körű, ezért kérjük, hogy további információért olvassa el az új kezelési szabályzatot és tájékoztatót, melyek megtekinthetők az Alapkezelő hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a www.hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2022 július 21.

HOLD Alapkezelő Zrt.

Közzététel a HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap dokumentumainak módosításáról

Tisztelt Befektetők!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a Felügyelet a H-KE-III-392/2022. sz. határozatában, 2022. július 18. napján engedélyezte a HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap (ISIN: HU0000705850) Kezelési Szabályzatának módosítását.

A módosított dokumentumok hatályba lépése: 2022. augusztus 18.

A módosítás oka: az Alap befektetési limiteinek változása, egyéb pontosítások, díjváltozás.

Az alap új Kezelési Szabályzata, valamit Tájékoztatója, a linkekre kattintva érhető el.

Jelen közleményben nyújtott tájékoztatásunk nem teljes körű, ezért kérjük, hogy további információért olvassa el az új kezelési szabályzatot és tájékoztatót, melyek megtekinthetők az Alapkezelő hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a www.hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2022 július 19.

HOLD Alapkezelő Zrt.

Közzététel a HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap dokumentumainak módosításáról

Tisztelt Befektetők!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a Felügyelet a H-KE-III-393/2022. sz. határozatában, 2022. július 18. napján engedélyezte a HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap (ISIN: HU0000701487) Kezelési Szabályzatának módosítását.

A módosított dokumentumok hatályba lépése: 2022. augusztus 18.

A módosítás oka: az Alap befektetési limiteinek változása.

Az alap új Kezelési Szabályzata, valamit Tájékoztatója, a linkekre kattintva érhető el.

Jelen közleményben nyújtott tájékoztatásunk nem teljes körű, ezért kérjük, hogy további információért olvassa el az új kezelési szabályzatot és tájékoztatót, melyek megtekinthetők az Alapkezelő hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a www.hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2022 július 19.

HOLD Alapkezelő Zrt.

Közzététel a HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap dokumentumainak módosításáról

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit és Partnereit, hogy a Palomar Származtatott Befektetési Alap a 2022. június 30-án közzétett közleményében meghirdetett jegyzési időszaka 2022. július 13-án sikeresen lezárult.
A Kbftv 68.§ (4) bekezdésének megfelelően az Alapkezelő haladéktalanul intézkedik az Alap nyilvántartásba történő bejegyzésről.

Budapest, 2022. július 13.

Palomar Származtatott Befektetési Alap jegyzésének lezárása

2022. 07. 01.

A HOLD Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja T. Ügyfeleit, hogy a Társaság Panaszkezelési szabályzata 2022. július 01. napjától módosul. A módosítás során a Társaság panaszkezelése kapcsán az ügyfélpanaszok felvételét és rögzítését 2022. július 01. napjától a HOLD Alapforgalmazó Zrt. kiszervezési tevékenység keretében látja el. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályzat a Társaság honlapján megtekinthető.

Budapest, 2022. július 01.
HOLD Alapkezelő Zrt.

Közlemény

2022. 06. 30.

A HOLD Alapkezelő Zrt. a – Magyar Nemzeti Bank által a H-KE-III-356/2022. számú határozat. sz. határozatával 2022. június 29. napján jóváhagyott Kezelési Szabályzatban, Tájékoztatóban, Kiemelt Befektetői Információban és Hirdetményben foglaltak szerint kibocsátandó – Palomar Származtatott Befektetési Alap Befektetési Jegyeinek értékesítésére ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé.
A hirdetmény kelte:
2022. 06.30.
A jegyezhető Alap neve és ISIN-azonosítója:
• Palomar Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF HU0000729694
• Palomar Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR HU0000729702
• Palomar Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD HU0000729710
• Palomar Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF HU0000729728
Az Alap típusa és fajtája:
Az Alap határozatlan futamidejű (befektetési alap futamideje), nyilvános (befektetési alap működési formája), nyíltvégű (befektetési alap fajtája), az ABAK-irányelv alapján harmonizált (harmonizáció típusa) értékpapír befektetési alap (elsődleges eszközkategória típusa).
Az Alap célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása:
Az Alap abszolút hozamú stratégiát folytat, melynek célja, hogy díjak és költségek után felülteljesítse a Kezelési Szabályzatban meghatározott mindenkori éves Minimum Hozamkorlátot. Ezt addicionális kockázat vállalása mellett, döntően a határidős piacokon történő spekulatív rövid- és középtávú pozíciók felvételének segítségével kívánja elérni. Az Alap célja a tőkenövekedés.
Az Alap célja a tőkepiaci környezettől független pozitív hozam elérése mérsékelt kockázat vállalása mellett.
A Befektetési Alap további célja főbb részvénypiacokkal nem, vagy csak kevésbé korreláló abszolút hozam elérése vételi és eladási pozíciók nyitásával. Az Alap szigorú kockázatkezelést folytat, a veszteséges pozíciókat rövid időn belül zárja, a nyereséges pozíciókat növeli.
Az Alap befektetési stratégiája kettős: elsősorban globál-makró szemléletű, fundamentális elemzésre támaszkodó, trendkövető befektetési stratégiát alkalmaz kiegészítve azzal, hogy megjátssza a piaci diszlokációkat taktikai pozícióvállalással, technikai és statisztikai eszközökre egyaránt támaszkodva.
Referenciahozam (benchmark)
A Kezelési Szabályzat hatálybalépésének napjától az Alap Referenciahozama megegyezik a mindenkori éves Minimum Hozamkorlát (MHK) mértékével, melynek aktuális mértéke az A sorozat HUF és D sorozat HUF esetén 3.00%, a B sorozat EUR esetén 0.50%, illetve a C sorozat USD esetén 1.50%.
Az értékesítésre kerülő Befektetési Jegyek:
A Palomar Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF, a Palomar Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR, a Palomar Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD, a Palomar Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF esetében értékesítésre kerül összesítve minimum 200 000 000 forint értékű, vagy annak megfelelő (devizás sorozatok esetén a jegyzés zárónapján érvényes MNB középárfolyammal átszámított) euró, illetve dollár értékű, névre szóló, dematerializált, egyenként az A sorozat HUF és a D sorozat HUF esetében 1 HUF névértékű, a B sorozat EUR esetében 1 EUR névértékű és a C sorozat USD esetében 1 USD névértékű visszaváltható Befektetési Jegy.
Jegyzés helye:
Raiffeisen Bank Zrt. székhelye: 1133 Budapest, Váci út 116-118. az Ügyfélfogadás időpontjában.
Jegyzési időszak:
2022. július 11. – 2022. július 13.
Jegyzési ár:
A jegyzési ár Befektetési Jegyenként a névérték 100%-a.
Fizetés módja:
A Letétkezelőnél az Alap jegyzési számlájára való készpénzbefizetéssel, vagy utalással. A jegyzési számlára befizetett vagy átutalt pénzösszeg beérkezésére a jegyzés utolsó napján 14 óráig van lehetőség.
Jegyzési számlaszám:
• Palomar Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF (HU) esetén:
12001008-01809025-00100004, IBAN HU 6812 0010 0801 8090 2500 1000 04
• Palomar Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR (HU) esetén
12001008-01809025-00200001, IBAN HU 4712 0010 0801 8090 2500 2000 01
• Palomar Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD (HU) esetén
12001008-01809025-00300008, IBAN HU 4712 0010 0801 8090 2500 3000 08
• Palomar Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF (HU) esetén
12001008-01809025-00100004, IBAN HU 6812 0010 0801 8090 2500 1000 04
A jegyzés módja:
Jegyzéseket az Ügyfelek személyesen, illetve meghatalmazott útján tudnak tenni a jegyzési helyen a pénztári órákban. A meghatalmazás történhet közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában. Egy meghatalmazott korlátlan mennyiségű meghatalmazót is képviselhet.
A jegyzés csak akkor érvényes, ha a jegyzés utolsó napján, 2022. július 13. napján, 16 óráig a jegyzés teljes ellenértéke a Letétkezelőnél e célból nyitott letéti számlán van. Kbftv. 68. § (4) bekezdésének megfelelően a jegyzés lezárását követően az Alapkezelő haladéktalanul intézkedik a nyilvántartásba történő bejegyzés iránt. Az e feltétel hiányában érvénytelennek tekintett jegyzések vagy a jegyzés meghiúsulása miatt visszautasított jegyzések ellenértékét a jegyzési hely a Kbftv. 68. § (5) bekezdésének megfelelően a jegyzés lezárását követő 7 napon belül a már befizetett teljes összeget a tájékoztatóban meghirdetett módon –kamatfizetési kötelezettség nélkül – visszautalja arra a számlára, ahonnan az érkezett, illetve az ügyfél rendelkezése szerinti számlára.
Az Alapkezelő határozhat a jegyzési időszak korábbi lezárásáról, amennyiben a jegyzési számlán összegyűlt a minimum 200 000 000 forintnak megfelelő összeg (devizás sorozatok esetén a jegyzés zárónapján érvényes MNB középárfolyammal átszámítva).
Vásárlók köre
Az Alap jegyeit vásárlók köre nincs korlátozva.
A jegyzés feltétele:
Az Alapkezelő a jegyzés során összesen minimum 200 000 000 forintnak megfelelő összeget (devizás sorozatok esetén a jegyzés zárónapján érvényes MNB középárfolyammal átszámított) ajánl fel. Amennyiben a befektetők a Befektetési Jegyekből ennél kevesebbet jegyeznek, a jegyzés meghiúsul. Ebben az esetben a Letétkezelő a jegyzés céljából beérkező pénzt a jegyzés lezárását követő 7 napon belül a befektetők számára visszafizeti. Ezen összegekre az eltelt időtartamra kamat nem jár. A jegyezhető Befektetési Jegyeknek nincs felső korlátja.
A Tájékoztató megjelentetésének, illetve megtekintésének helye, ideje, módja
• A Kbftv. 103. § (2) bekezdésének megfelelően az Alapkezelő az Alap kezelési szabályzatát, tájékoztatóját, kiemelt befektetői információját és hirdetményét a forgalomba hozatali eljárás kezdő időpontját megelőzően közzéteszi.
• A Kbftv.129. § (7) bekezdésének megfelelően az Alapkezelő az Alap kezelési szabályzatát, tájékoztatóját, kiemelt befektetői információját és hirdetményét a befektetők számára az Alap közzétételi helyein folyamatosan elérhetővé teszi, illetve egy nyomtatott példányát kérésre díjmentesen átadja.
Az Alap közzétételi helye a Felügyelet által üzemeltetett https://kozzetetelek.mnb.hu honlap, és az Alapkezelő https://hold.hu/alapkezelo honlapja.
A Befektetési Jegyekhez fűződő jogok
A Befektetési Jegyek minden tulajdonosa:
• jogosult arra, hogy az Kezelési Szabályzatban meghatározottak szerint – a Forgalmazó pénztári óráiban – visszaváltsa a Befektetési Jegyeket vagy azok egy részét, a visszaváltási jutalékkal csökkentett egy jegyre jutó nettó eszközértéken,
• jogosult arra, hogy az Alap megszűnése esetén az Alap végelszámolását követően fennmaradó vagyonából a tulajdonában lévő Befektetési Jegyek névértékének az összes kibocsátott Befektetési Jegy névértékéhez viszonyított arányának megfelelően részesedjen,
• kérésére ingyenesen a rendelkezésére kell bocsátani a Tájékoztatót, a Kezelési Szabályzatot, a Kiemelt Befektetői Információt, az Alap féléves és éves jelentését (ezen dokumentumok a Befektetési Jegy tulajdonosok rendelkezésére állnak a közzétételi helyeken)
• a nyílt végű befektetési alapra kibocsátott befektetési jegynek az adott befektető számára első alkalommal történő értékesítésekor az alap kezelési szabályzatát a Befektetőnek térítésmentesen át kell adni, az alap tájékoztatóját, a legutóbbi éves és féléves jelentését a befektető kérésére térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani. A befektető külön nyilatkozatot tesz
o a fenti dokumentumok átvételére vonatkozóan, vagy
o arról, hogy a fenti dokumentumok részére történő átadásáról lemond, vagy
o arról, hogy a dokumentumok átadását elektronikus úton kéri.
• jogosult rendkívüli tájékoztatásra,
• jogosult a jogszabályban, illetve a Kezelési Szabályzatban meghatározott egyéb jogok gyakorlására.
Kivételezett bánásmódban részesülő befektetők köre:
• Azon személyek, amelyek részére a HOLD Alapkezelő Zrt. Bszt. 4.§. 53. pontjában definiált portfóliókezelést és a Bszt. 4.§. 9. pontjában definiált befektetési tanácsadási szolgáltatást nyújt.
• A HOLD Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok.
• A HOLD Alapforgalmazó Zrt Kiemelt Online Ügyfélköre.
Kivételezett bánásmód leírása:
• Az Alapkezelőt illető maximum 10 százalékos vételi és visszaváltási jutalék felszámítása (Kezelési Szabályzat 44.2. pontjában részletesen leírva) az Alapkezelő saját döntési hatáskörébe tartozik. Az Alapkezelő jogosult egyéni elbírálás alapján dönteni az Alapkezelőt illető vételi és visszaváltási jutalék megfizetésének elengedéséről a kivételezett bánásmódban részesülő befektetők körében.
Joghatóság, háttérszabályok
Az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa közötti valamennyi kapcsolatra a magyar jog szabályai az irányadóak.
Az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa között felmerülő vitás kérdéseket az Alap elsősorban peren kívül, a felek méltányos érdekeinek szem előtt tartásával igyekszik rendezni. Erre figyelemmel bármely vitás ügyben az Alap lehetővé teszi a Befektetési jegy tulajdonosa részére a vitás kérdés megtárgyalását – és a lehetőségek keretei között, ha erre mód nyílik – a vita peren kívüli rendezését.
A Befektetési jegy tulajdonosa által szóban, vagy írásban benyújtott panasz, vagy igény esetén az Alapkezelő mindenkor ésszerű határidőn, de a panaszokra legkésőbb a kézhezvételtől számított 30 napon belül ad választ.
A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a természetes személy befektetési jegy tulajdonosa a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a Pénzügyi Békéltető Testülethez, mint a Magyar Nemzeti Bank által működtetett szakmailag független testülethez fordulhat (levelezési címe: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172.; telefon: 06 80 203 776; e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu).
Amennyiben az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa között felmerülő vitás kérdések peren kívüli rendezése nem járt eredménnyel, úgy az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa közötti vitás ügyekben a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései az irányadóak. Az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa a Kezelési szabályzat hatálya alá tartozó bármely tevékenységgel kapcsolatban felmerült, bármely jogvita esetén alávetik magukat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnak.

Forgalmazó
HOLD Alapforgalmazó Zrt.
(1123 Budapest, Alkotás u. 50.)
Alapkezelő
HOLD Alapkezelő Zrt.
(1123 Budapest, Alkotás u. 50.)
Letétkezelő (A Befektetési jegyek forgalomba hozatali tevékenységét /keletkeztetését; törlését/ végző „elszámoló fél”)
Raiffeisen Bank Zrt.
(1133 Budapest, Váci út 116-118.)

Az Alap Kezelési Szabályzata

Kiemelt Befektetői Információk A sorozat HUF
Kiemelt Befektetői Információk B sorozat EUR
Kiemelt Befektetői Információk C sorozat USD
Kiemelt Befektetői Információk A sorozat HUF

Az Alap Tájékoztatója

Budapest, 2022. június 30.
HOLD Alapkezelő Zrt.

Hirdetmény

Tisztelt Befektetők!

A Kbftv 139.§ (1) bekezdésének p) pontjának megfelelően, a HOLD Alapkezelő Zrt. ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit a forgalmazókban bekövetkezett változásról.

2022. június 7. napjától az alább felsorolt befektetési alapok forgalmazója az CIB Bank Zrt.:

 • Citadella Származtatott Alap C sorozat EUR (HU0000725189)
 • HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat EUR (HU0000724711)
 • HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat EUR (HU0000724745)
 • HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott
  Befektetési Alap B sorozat EUR (HU0000726484)

Jelen hirdetményünk megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a www.kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a www.hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2022. június 2.
HOLD Alapkezelő Zrt.

Rendkívüli közlemény a forgalmazási helyek felsorolásában bekövetkezett változásról – CIB Bank Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a HOLD Beat Származtatott Befektetési Alap Kiemelt befektetési információk dokumentumában pontosításra került a folyó költség meghatározásának leírása, illetve indulásának dátuma.

a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyei, a www.kozzetetelek.mnb.hu, illetve a www.hold.hu/alapkezelo weboldal.

Budapest, 2022. június 14.

HOLD Alapkezelő Zrt.

Kiemelt befektetési információk módosítása

2022. 06. 10.

A HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50., cégjegyzékszám: 01-10-044222, továbbiakban: Alapkezelő) 2022. július 01. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2025. december 31. napjáig kampányt hirdet a HOLD Alapforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1123 Budapest, Alkotás utca 50., cégjegyzékszám: 01-10-048412, továbbiakban: Alapforgalmazó) ügyfelei és potenciális ügyfelei részére.

Az Alapkezelő tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy az Alapkezelő által kezelt, az Alapforgalmazónál vezetett értékpapírszámlán és Tartós Befektetési Számlán tartott, az Alapforgalmazó kondíciós listáiban felsorolt alapokra vonatkozóan díjvisszatérítési akciót hirdet a befektetési alapok egyedi számlavezetési díja kapcsán a fentiekben megjelölt időintervallumban.

Az alábbiakban részletezett díjvisszatérítésre az Alapforgalmazó azon ügyfelei jogosultak, akik a kampány meghirdetésének napján már rendelkeztek az Alapforgalmazónál vezetett értékpapír- és ügyfélszámlán és /vagy Tartós Befektetési Számlával (TBSZ) elhelyezett befektetési jegyekkel vagy az akció meghirdetését követően kerül a befektetési jegy jóváírásra az Ügyfél értékpapír számláján és/vagy TBSZ számláján. A díjvisszatérítésre a befektetési jegy tulajdonosa mindaddig jogosult, amíg a befektetése az Alapforgalmazónál vezetett értékpapír számlán és/vagy TBSZ-en van elhelyezve.

A díjvisszatérítés mértéke megegyezik az Alapforgalmazó hatályos kondíciós listái 1. számú mellékletében rögzített, a befektetési alapok egyedi számlavezetési díjának mértékével. Az Alapforgalmazó hatályos kondíciós listái a https://hold.hu/kondicios-lista/ címen érhetőek el.

A díjvisszatérítést az Alapkezelő megbízásából az Alapforgalmazó végzi el az Ügyfél nevére szóló ügyfélszámlán. A díjvisszatérítés alaponként összesítve, számlánként, a befektetési jegy devizanemétől függetlenül forintban kerül elszámolásra. A külföldi devizanemben nyilvántartott befektetési alapok esetében a díj naponta, az adott napon érvényes MNB középárfolyamon kerül elhatárolásra. Az elhatárolt díjak havonta kerülnek elszámolására. A havi számlakivonatban a felszámított díj egyösszegben, forintban kerül terhelésre és kimutatásra.

A természetes személy befektetők esetében a díjvisszatérítés a vonatkozó jogszabályok értelmében adómentesjuttatásnak minősül[1].

Az Alapkezelő fenntartja a jogot, hogy az adó- és más kapcsolódó jogszabályok változása esetén jelen kampány módosításra vagy visszahívásra kerüljön. A kampány kiírása az Alapforgalmazó https://hold.hu/ és az Alapkezelő https://hold.hu/alapkezelo/ honlapokon kerül meghirdetésre.

Budapest, 2022. június 10.

HOLD Alapkezelő Zrt.     


[1] Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény – 1. sz. melléklet 8.14. pont  

Hirdetmény

Tisztelt Befektetők!

A HOLD Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) ezúton értesíti Tisztelt Befektetőit, hogy a Magyar Nemzeti Bank a Palomar Származtatott Befektetési Alap nyilvántartásba vételi eljárást megszüntette az Alapkezelő által benyújtott nyilvántartásba vételi kérelmének visszavonása alapján.

A Magyar Nemzeti Bank a közigazgatási eljárását a 2022. június 7. napján kiadott, V-KE-III-9/2022. számú végzésével.

Az Alapkezelő a jegyzői kifizetéseket 2022. június 8. napján megkezdte.

Jelen hirdetményünk megtekinthető az Alapkezelő hivatalos közzétételi helyén, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2022. június 8.

HOLD Alapkezelő Zrt.

Közzététel a Palomar Származtatott Befektetési Alap nyilvántartásba vételi eljárásának megszüntetéséről

Tisztelt Befektetők!

A Kbftv 139.§ (1) bekezdésének p) pontjának megfelelően, a HOLD Alapkezelő Zrt. ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit a forgalmazókban bekövetkezett változásról.

2022. június 7. napjától az alább felsorolt befektetési alapok forgalmazója az CIB Bank Zrt.:

 • Citadella Származtatott Alap C sorozat EUR (HU0000725189)
 • HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat EUR (HU0000724711)
 • HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat EUR (HU0000724745)
 • HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott
  Befektetési Alap B sorozat EUR (HU0000726484)

Jelen hirdetményünk megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a www.kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a www.hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2022. június 2.
HOLD Alapkezelő Zrt.

Rendkívüli közlemény a forgalmazási helyek felsorolásában bekövetkezett változásról – CIB Bank Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy módosította a nyilvános, nyiltvégű befektetési alapjainak 2021. évre vonatkozó TER (Total Expense Ratio, folyó költségmutató) adatait a kiemelt befektetői információkban, és azokat elérhetővé tette a közzétételi helyein.

a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyei, a www.kozzetetelek.mnb.hu, illetve a www.hold.hu/alapkezelo weboldal.

Budapest, 2022. május 20.

HOLD Alapkezelő Zrt.

Kiemelt befektetési információk módosítása

A HOLD Alapkezelő Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) a Bizottság (EU) 2016. június 8-i 2017/576 felhatalmazáson alapuló rendelete előírásainak megfelelően elkészítette a 2021. évi ügyletek végrehajtására vonatkozó tájékoztatását, mely az alábbi linken érhető el.

Kelt: Budapest, 2021. május 13.
HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. tájékoztatása a 2021. évi ügyletek végrehajtására vonatkozóan

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit és Partnereit, hogy a Palomar Származtatott Befektetési Alap a 2022. április 29-én közzétett közleményében meghirdetett jegyzési időszaka 2022. május 12-én sikeresen lezárult.

A Kbftv 68.§ (4) bekezdésének megfelelően az Alapkezelő haladéktalanul intézkedik az Alap nyilvántartásba történő bejegyzésről.

Budapest, 2022. május 12.

Palomar Származtatott Befektetési Alap jegyzésének lezárása

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a HOLD PB1 Alapok Alapja (HU0000704697) szintetikus hozam/kockázati mutatóját (Synthetic Risk Reward Indicator=SRRI) módosította, és a Kiemelt Befektetési Információkat elérhetővé tette a közzétételi helyein.

Jelen hirdetményünk megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a www.kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a www.hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2022. május 02.

HOLD Alapkezelő Zrt.

HOLD PB1 Alapok Alapja – Kiemelt befektetési információk módosítása

A HOLD Alapkezelő Zrt. a – Magyar Nemzeti Bank által a H-KE-III-269/2022. számú határozat. sz. határozatával 2022. április 29. napján jóváhagyott Kezelési Szabályzatban, Tájékoztatóban, Kiemelt Befektetői Információban és Hirdetményben foglaltak szerint kibocsátandó – Palomar Származtatott Befektetési Alap Befektetési Jegyeinek értékesítésére ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé.

A hirdetmény kelte:
2022. április 29.

A jegyezhető Alap neve és ISIN-azonosítója:
• Palomar Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF HU0000729694
• Palomar Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR HU0000729702
• Palomar Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD HU0000729710
• Palomar Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF HU0000729728

Az Alap típusa és fajtája:
Az Alap határozatlan futamidejű (befektetési alap futamideje), nyilvános (befektetési alap működési formája), nyíltvégű (befektetési alap fajtája), az ABAK-irányelv alapján harmonizált (harmonizáció típusa) értékpapír befektetési alap (elsődleges eszközkategória típusa).

Az Alap célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása:
Az Alap abszolút hozamú stratégiát folytat, melynek célja, hogy díjak és költségek után felülteljesítse a Kezelési Szabályzatban meghatározott mindenkori éves Minimum Hozamkorlátot. Ezt addicionális kockázat vállalása mellett, döntően a határidős piacokon történő spekulatív rövid- és középtávú pozíciók felvételének segítségével kívánja elérni. Az Alap célja a tőkenövekedés.
Az Alap célja a tőkepiaci környezettől független pozitív hozam elérése mérsékelt kockázat vállalása mellett.
A Befektetési Alap további célja főbb részvénypiacokkal nem, vagy csak kevésbé korreláló abszolút hozam elérése vételi és eladási pozíciók nyitásával. Az Alap szigorú kockázatkezelést folytat, a veszteséges pozíciókat rövid időn belül zárja, a nyereséges pozíciókat növeli.
Az Alap befektetési stratégiája kettős: elsősorban globál-makró szemléletű, fundamentális elemzésre támaszkodó, trendkövető befektetési stratégiát alkalmaz kiegészítve azzal, hogy megjátssza a piaci diszlokációkat taktikai pozícióvállalással, technikai és statisztikai eszközökre egyaránt támaszkodva.

Referenciahozam (benchmark)
A Kezelési Szabályzat hatálybalépésének napjától az Alap Referenciahozama megegyezik a mindenkori éves Minimum Hozamkorlát (MHK) mértékével, melynek aktuális mértéke az A sorozat HUF és D sorozat HUF esetén 3.00%, a B sorozat EUR esetén 0.50%, illetve a C sorozat USD esetén 1.50%.

Az értékesítésre kerülő Befektetési Jegyek:
A Palomar Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF, a Palomar Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR, a Palomar Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD, a Palomar Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF esetében értékesítésre kerül összesítve minimum 200 000 000 forint értékű, vagy annak megfelelő (a jegyzés zárónapján érvényes MNB középárfolyammal átszámított) euró, illetve dollár értékű, névre szóló, dematerializált, egyenként az A sorozat HUF és a D sorozat HUF esetében 1 HUF névértékű, a B sorozat EUR esetében 1 EUR névértékű és a C sorozat USD esetében 1 USD névértékű visszaváltható Befektetési Jegy.

Jegyzés helye:
Raiffeisen Bank Zrt. székhelye: 1133 Budapest, Váci út 116-118. az Ügyfélfogadás időpontjában.
Jegyzési időszak:
2022. május 10. – 2022. május 12.
Jegyzési ár:
A jegyzési ár Befektetési Jegyenként a névérték 100%-a.
Fizetés módja:
A Letétkezelőnél az Alap jegyzési számlájára való készpénzbefizetéssel, vagy utalással. A jegyzési számlára befizetett vagy átutalt pénzösszeg beérkezésére a jegyzés utolsó napján 16 óráig van lehetőség.
Jegyzési számlaszám:

• Palomar Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF (HU) esetén:
12001008-01809025-00100004, IBAN HU 6812 0010 0801 8090 2500 1000 04
• Palomar Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR (HU) esetén
12001008-01809025-00200001, IBAN HU 4712 0010 0801 8090 2500 2000 01
• Palomar Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD (HU) esetén
12001008-01809025-00300008, IBAN HU 4712 0010 0801 8090 2500 3000 08
• Palomar Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF (HU) esetén
12001008-01809025-00100004, IBAN HU 6812 0010 0801 8090 2500 1000 04

A jegyzés módja:
Jegyzéseket az Ügyfelek személyesen, illetve meghatalmazott útján tudnak tenni a jegyzési helyen a pénztári órákban. A meghatalmazás történhet közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában. Egy meghatalmazott korlátlan mennyiségű meghatalmazót is képviselhet.
A jegyzés csak akkor érvényes, ha a jegyzés utolsó napján, 2022. május 12. napján, 14 óráig a jegyzés teljes ellenértéke a Letétkezelőnél e célból nyitott letéti számlán van. Kbftv. 68. § (4) bekezdésének megfelelően a jegyzés lezárását követően az Alapkezelő haladéktalanul intézkedik a nyilvántartásba történő bejegyzés iránt. Az e feltétel hiányában érvénytelennek tekintett jegyzések vagy a jegyzés meghiúsulása miatt visszautasított jegyzések ellenértékét a jegyzési hely a Kbftv. 68. § (5) bekezdésének megfelelően a jegyzés lezárását követő 7 napon belül a már befizetett teljes összeget a tájékoztatóban meghirdetett módon –kamatfizetési kötelezettség nélkül – visszautalja arra a számlára, ahonnan az érkezett, illetve az ügyfél rendelkezése szerinti számlára.
Az Alapkezelő határozhat a jegyzési időszak korábbi lezárásáról, amennyiben a jegyzési számlán összegyűlt a minimum 200 000 000 forintnak megfelelő összeg (a jegyzés zárónapján érvényes MNB középárfolyammal átszámított).

Vásárlók köre
Az Alap jegyeit vásárlók köre nincs korlátozva.

A jegyzés feltétele:
Az Alapkezelő a jegyzés során összesen minimum 200 000 000 HUF (forintnak) megfelelő összeget (a jegyzés zárónapján érvényes MNB középárfolyammal átszámított) ajánl fel.
Amennyiben a befektetők a Befektetési Jegyekből ennél kevesebbet jegyeznek, a jegyzés meghiúsul. Ebben az esetben a Letétkezelő a jegyzés céljából beérkező pénzt a jegyzés lezárását követő 7 napon belül a befektetők számára visszafizeti. Ezen összegekre az eltelt időtartamra kamat nem jár. A jegyezhető Befektetési Jegyeknek nincs felső korlátja.

Minimálisan jegyezhető mennyiség:
Az egy befektető által jegyezhető Befektetési Jegyek minimális mennyisége 200 000 000 db forint esetén, 600 000 db euró esetén, illetve 700 000 db dollár esetén.

A Tájékoztató megjelentetésének, illetve megtekintésének helye, ideje, módja
• A Kbftv. 103. § (2) bekezdésének megfelelően az Alapkezelő az Alap kezelési szabályzatát, tájékoztatóját, kiemelt befektetői információját és hirdetményét a forgalomba hozatali eljárás kezdő időpontját megelőzően közzéteszi.
• A Kbftv.129. § (7) bekezdésének megfelelően az Alapkezelő az Alap kezelési szabályzatát, tájékoztatóját, kiemelt befektetői információját és hirdetményét a befektetők számára az Alap közzétételi helyein folyamatosan elérhetővé teszi, illetve egy nyomtatott példányát kérésre díjmentesen átadja.
Az Alap közzétételi helye a Felügyelet által üzemeltetett https://kozzetetelek.mnb.hu honlap, és az Alapkezelő https://hold.hu/alapkezelo honlapja.

A Befektetési Jegyekhez fűződő jogok
A Befektetési Jegyek minden tulajdonosa:
• jogosult arra, hogy az Kezelési Szabályzatban meghatározottak szerint – a Forgalmazó pénztári óráiban – visszaváltsa a Befektetési Jegyeket vagy azok egy részét, a visszaváltási jutalékkal csökkentett egy jegyre jutó nettó eszközértéken,
• jogosult arra, hogy az Alap megszűnése esetén az Alap végelszámolását követően fennmaradó vagyonából a tulajdonában lévő Befektetési Jegyek névértékének az összes kibocsátott Befektetési Jegy névértékéhez viszonyított arányának megfelelően részesedjen,
• kérésére ingyenesen a rendelkezésére kell bocsátani a Tájékoztatót, a Kezelési Szabályzatot, a Kiemelt Befektetői Információt, az Alap féléves és éves jelentését (ezen dokumentumok a Befektetési Jegy tulajdonosok rendelkezésére állnak a közzétételi helyeken)
• a nyílt végű befektetési alapra kibocsátott befektetési jegynek az adott befektető számára első alkalommal történő értékesítésekor az alap kezelési szabályzatát a Befektetőnek térítésmentesen át kell adni, az alap tájékoztatóját, a legutóbbi éves és féléves jelentését a befektető kérésére térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani. A befektető külön nyilatkozatot tesz
o a fenti dokumentumok átvételére vonatkozóan, vagy
o arról, hogy a fenti dokumentumok részére történő átadásáról lemond, vagy
o arról, hogy a dokumentumok átadását elektronikus úton kéri.
• jogosult rendkívüli tájékoztatásra,
• jogosult a jogszabályban, illetve a Kezelési Szabályzatban meghatározott egyéb jogok gyakorlására.

Kivételezett bánásmódban részesülő befektetők köre:
• Azon személyek, amelyek részére a HOLD Alapkezelő Zrt. Bszt. 4.§. 53. pontjában definiált portfóliókezelést és a Bszt. 4.§. 9. pontjában definiált befektetési tanácsadási szolgáltatást nyújt.
• A HOLD Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok.
• A HOLD Alapforgalmazó Zrt Kiemelt Online Ügyfélköre.

Kivételezett bánásmód leírása:
• Az Alapkezelőt illető maximum 10 százalékos vételi és visszaváltási jutalék felszámítása (Kezelési Szabályzat 44.2. pontjában részletesen leírva) az Alapkezelő saját döntési hatáskörébe tartozik. Az Alapkezelő jogosult egyéni elbírálás alapján dönteni az Alapkezelőt illető vételi és visszaváltási jutalék megfizetésének elengedéséről a kivételezett bánásmódban részesülő befektetők körében.

Joghatóság, háttérszabályok
Az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa közötti valamennyi kapcsolatra a magyar jog szabályai az irányadóak.
Az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa között felmerülő vitás kérdéseket az Alap elsősorban peren kívül, a felek méltányos érdekeinek szem előtt tartásával igyekszik rendezni. Erre figyelemmel bármely vitás ügyben az Alap lehetővé teszi a Befektetési jegy tulajdonosa részére a vitás kérdés megtárgyalását – és a lehetőségek keretei között, ha erre mód nyílik – a vita peren kívüli rendezését.
A Befektetési jegy tulajdonosa által szóban, vagy írásban benyújtott panasz, vagy igény esetén az Alapkezelő mindenkor ésszerű határidőn, de a panaszokra legkésőbb a kézhezvételtől számított 30 napon belül ad választ.
A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a természetes személy befektetési jegy tulajdonosa a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a Pénzügyi Békéltető Testülethez, mint a Magyar Nemzeti Bank által működtetett szakmailag független testülethez fordulhat (levelezési címe: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172.; telefon: 06-1-489-9100; e-mail: pbt@mnb.hu).
Amennyiben az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa között felmerülő vitás kérdések peren kívüli rendezése nem járt eredménnyel, úgy az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa közötti vitás ügyekben a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései az irányadóak. Az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa a Kezelési szabályzat hatálya alá tartozó bármely tevékenységgel kapcsolatban felmerült, bármely jogvita esetén alávetik magukat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnak.

Forgalmazó
HOLD Alapforgalmazó Zrt.
(1123 Budapest, Alkotás u. 50.)

Alapkezelő
HOLD Alapkezelő Zrt.
(1123 Budapest, Alkotás u. 50.)

Letétkezelő (A Befektetési jegyek forgalomba hozatali tevékenységét /keletkeztetését; törlését/ végző „elszámoló fél”)
Raiffeisen Bank Zrt.
(1133 Budapest, Váci út 116-118.)

Az Alap Kezelési Szabályzata

Kiemelt Befektetői Információk A sorozat HUF
Kiemelt Befektetői Információk B sorozat EUR
Kiemelt Befektetői Információk C sorozat USD
Kiemelt Befektetői Információk D sorozat HUF

Az Alap Tájékoztatója

Budapest, 2022. április 29.
HOLD Alapkezelő Zrt.

Nyilvános ajánlattétel a Palomar Származtatott Befektetési Alap Befektetési Jegyeinek értékesítésére

A Hold Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás út 50., cégjegyzékszám: 01-10-044222) („Társaság”) a 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 167. § (1) bekezdésének h) pontja és a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 123. § (1) bekezdés g) pontja alapján ezúton közzéteszi, hogy a 2022. április 22. napján megtartott közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

 • A közgyűlés megtárgyalta és elfogadta az igazgatóság és a könyvvizsgáló jelentését a Társaság gazdasági tevékenységéről a 2021. január 1-től 2021. december 31-ig tartó periódusban.
 • A közgyűlés megtárgyalta és elfogadta a Társaság 2021. január 1-től 2021. december 31-ig tartó időszakáról szóló számviteli törvény szerinti beszámolóját és döntött az osztalékfizetés mértékéről, valamint annak ütemezéséről.
 • A közgyűlés dr. Móricz Gábor és Nagy Kálmán igazgatósági tagokat e tisztségükből visszahívta, egyben módosította a társasági igazgatóság létszámát 5 főről 3 főre.
 • A közgyűlés a Társaság felügyelőbizottsági tagjainak személyéről szóló napirendi pontot nem tárgyalta, a meghirdetett napirendi ponttól eltérően a változásról, visszahívásról illetve új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról nem határozott.

 • A közgyűlés elfogadta a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

Budapest, 2022.04.27.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság közleménye a 2022.04.22-én tartott közgyűlés határozatáról

Tisztelt Befektetők!

A HOLD Alapkezelő Zrt. értesíti Tisztelt Ügyfeleit, hogy az általa kezelt befektetési alapok 2021. évi jelentései elkészültek, a mai naptól az Alapkezelő székhelyén (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) valamint a www.hold.hu/alapkezelo és a Felügyelet www.kozzetetelek.mnb.hu honlapján megtekinthetők.

Budapest, 2022. április 26.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. tájékoztatása az általa kezelt befektetési alapok 2021. évi jelentéseinek közzétételéről

Kiemelt befektetési információk módosítása

2022. augusztus 9.

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a:

 • ADÜTON Származtatott Befektetési Alap (ISIN-kód: HU0000715230)
 • HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat HUF (ISIN-kód: HU0000715180)
 • HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap B Sorozat EUR (ISIN-kód: HU0000724745)
 • HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap I Sorozat HUF (ISIN-kód: HU0000724760)
 • HOLD MAX EURO Származtatott Befektetési Alap (ISIN-kód: HU0000717004)
 • HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat HUF (ISIN-kód: HU0000702295)
 • HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat HUF (ISIN-kód: HU0000725205)
 • Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap (ISIN-kód: HU0000704648)
 • Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap (ISIN-kód: HU0000704663)

hozam/kockázati mutatóját (Synthetic Risk Reward Indicator=SRRI) módosította, és a Kiemelt Befektetési Információkat elérhetővé tette a közzétételi helyein.

Jelen hirdetményünk megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a www.kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a www.hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2022. augusztus 9.

HOLD Alapkezelő Zrt.