Közlemények

A HOLD Alapkezelő Zrt. (1123 Budapest, Alkotás út 50. továbbiakban HOLD) Plusz Pénz Akciót hirdet, amelynek célja, hogy pénzjóváírással jutalmazza azon ügyfeleit, akik Online vagyonkezelésben lévő megtakarításaikat a lent tárgyalt feltételek szerint külső forrásból növelik, és a lenti feltételeket maradéktalanul teljesítik.

A Plusz Pénz Akció részletes leírása

Az akcióban részt vevő és a feltételeket maradéktalanul teljesítő ügyfelek a jóváírási alapra vetítve, annak nagyságától függő mértékű pénzjóváírást kapnak a jóváírási napokon.

Jóváírás mértéke = (jóváírási alap * jóváírási százalék)/3,

amely a 3 jóváírási napon egyenlő mértékben kerül jóváírásra.

Kik vehetnek részt az akcióban

 • magánszemélyek
 • jogi személyek

A jóváírási alap meghatározása

 • a jóváírási alap a gyűjtőidőszakban határozódik meg, amelynek időtartama 2023.01.23-2023.02.28.
 • a jóváírási alap meghatározásában részt vevő számlák:
  • magánszemély esetében: minden Online vagyonkezelésben (továbbiakban OVK) tartott 2023-as gyűjtőévi TBSZ számla
  • jogi személy esetében: minden Online vagyonkezelt számla
 • a jóváírási alap bázisa az Online vagyonkezelésbe közvetlenül külső forrásból (a HOLD Alapforgalmazó Zrt-n kívülről) érkező forint beutalás
  • magánszemélyek esetében kizárólag közvetlenül 2023-as gyűjtőévi Tartós Befektetési Szerződés (továbbiakban TBSZ) számlára érkező beutalást veszünk figyelembe
 • a jóváírási alapot csökkentő tényezők a gyűjtőidőszakban történő vagyonkivonások:
  • Kiutalás saját bankszámlára a jóváírási alap számításában részt vevő számlá(k)ról
  • Átvezetés a jóváírási alap számításában részt vevő számlá(k)ról másik HOLD szolgáltatásba (Online befektetési alapok szolgáltatásba, vagy Privát vagyonkezelés szolgáltatásba)
 • egyéb kiegészítő feltétel: a jóváírási alap legfeljebb akkora lehet, mint az Ügyfél HOLD Alapforgalmazó Zrt-nél vezetett számláin a jóváírások összesített értéke csökkentve a vagyonkivonások összesített értékével, ideértve az értékpapírtranszfereket* is.

* értékpapírtranszferek értéke a tranzakció napján ismert árral kerül kiszámításra

A jóváírási százalék meghatározása

 • Összesen 1,0%, amennyiben a jóváírási alap eléri a 3.000.000 forintot
 • Összesen 1,5%, amennyiben a jóváírási alap eléri a 12.000.000 forintot

Jóváírási napok

 • 1. jóváírási nap: 2024.03.25.
 • 2. Jóváírási nap: 2025.03.25.
 • 3. Jóváírási nap: 2026.03.25.

A jóváírási napokat megelőző hűségidőszakok

 • 1. hűségidőszak: 2023.03.01-2024.02.28.
 • 2. hűségidőszak: 2023.03.01-2025.02.28.
 • 3. hűségidőszak: 2023.03.01-2026.02.28.

A jóváíráshoz szükséges hűségfeltételek ellenőrzése:

 • a hűségfeltételek ellenőrzése a jóváírási napokat megelőző hűségidőszakok ellenőrzésével történik
 • a hűségidőszak ellenőrzésében rész vevő számlák:
  • magánszemély esetében: minden, a hűségidőszak alatt létező Online vagyonkezelésben tartott 2023-as gyűjtőévi TBSZ
  • jogi személy esetében: minden, a hűségidőszak alatt létező Online vagyonkezelésben tartott számla

Jóváírás menete

 • A jóváírás minden esetben HOLD OVK normál, azaz nem TBSZ számlára történik.
 • Amennyiben a kampányban résztvevő ügyfél nem rendelkezik normál számlával, úgy a HOLD Alapkezelő Zrt, mint vagyonkezelő, egyoldalú szerződésmódosítás keretein belül kezdeményezi számára a normál számla létrehozását alkalmassági teszteredménye alapján, és erre a számlára utalja a jóváírást.
 • A jóváírást nem kell igényelni, az akcióban való részvétel automatikus, amennyiben a jelen hirdetményben foglalt feltételek teljesülnek.
 • A HOLD a jóváírás mértékéről és módjáról a jóváírást követően értesítést küld.

A Plusz Pénz Akció hirdetményében használt fogalmak, rövidítések:

 • TBSZ: Tartós Befektetési Számla
 • OVK: Online vagyonkezelés

Budapest, 2023.01.23.

HOLD Plusz Pénz Akció hirdetmény

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a:

 • HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap
 • HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap
 • HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap
 • HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap
 • HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap
 • HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap

esetében a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok módosításra kerültek.

Jelen hirdetményünk, valamint a Kiemelt Befektetési Információk megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a www.kozzetetelek.mnb.hu  weboldalon, illetve a www.hold.hu/alapkezelo  weboldalon.

Budapest, 2023. január 16.

HOLD Alapkezelő Zrt.

Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok módosítása

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az alábbi befektetési alap sorozatok esetében a MHK (minimum hozamkorlát) mértéke 2023. január 1-től az alábbiak szerint módosul:

Sorozat megnevezéseMinimum hozamkorlát mértéke(%)
Convexity Származtatott Részalap A sorozat HUF8
Convexity Származtatott Részalap B sorozat EUR2
Convexity Származtatott Részalap C sorozat USD3
Convexity Származtatott Részalap Dsorozat HUF8
HOLD EURO PB2 Alapok Alapja2
HOLD EURO PB3 Alapok Alapja3
HOLD Forte EURO Alapokba Fektető Részalap2
HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap8
HOLD KOGA Alapok Alapja8
HOLD Molto Forte EURO Alapokba Fektető Részalap2
HOLD Molto Forte HUF Alapokba Fektető Részalap8
HOLD PB3 Alapok Alapja9
HOLD USD PB2 Alapok Alapja3
Palomar Származtatott Befektetési Alap A SOROZAT HUF9
Palomar Származtatott Befektetési Alap B SOROZAT EUR3
Palomar Származtatott Befektetési Alap C SOROZAT USD4
Palomar Származtatott Befektetési Alap DSOROZAT HUF9
SEOUOIA Befektetési Alap3
SUI GENERIS 1.1 Befektetési Alap9

Továbbá az alábbi részalapok tekintetében sikerdíj kerül bevezetésre, melynek mértéke:

Részalap/sorozat megnevezéseMinimum hozamkorlát mértéke(%)
VK 100 Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF8
VK 200 Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF8
VK 100 Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR2
VK 200 Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR2
VK 300 Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF9
VK 300 Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR3

A jelen hirdetményben felsorolt tájékoztatás nem teljes körű, így a pontos és részletes tájékoztatás érdekében kérjük, olvassák el a hivatkozott Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatóját.

Jelen hirdetményünk, valamint a Kezelési Szabályzat, Tájékoztató és Kiemelt Befektetési Információk megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a www.kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a www.hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2023. január 2.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt KözleményeBefektetési Alapok Minimum Hozamkorlátjának módosításáról

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az alábbi befektetési alap sorozatok esetében a MHK (minimum hozamkorlát) mértéke 2023. január 1-től az alábbiak szerint módosul:

  Sorozat megnevezéseMinimum hozamkorlát mértéke (%)
Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF9
Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF9
Citadella Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR3
HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja2
HOLD KOGA EURO Alapok Alapja2
HOLD PB1 Alapok Alapja8
HOLD PB2 Alapok Alapja8
HOLD USD PB3 Alapok Alapja4
HOLD VM Befektetési Alap A sorozat8
HOLD VM Befektetési Alap B sorozat8
HOLD VM Befektetési Alap C sorozat8
SUPERPOSITION Befektetési Alap A sorozat9
SUPERPOSITION Befektetési Alap B sorozat9
SUPERPOSITION Befektetési Alap C sorozat9

A jelen hirdetményben felsorolt tájékoztatás nem teljes körű, így a pontos és részletes tájékoztatás érdekében kérjük, olvassák el a hivatkozott Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatóját.

Jelen hirdetményünk, valamint a Kezelési Szabályzat, Tájékoztató és a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a www.kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a www.hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2023. január 2.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt Közleménye Befektetési Alapok Minimum Hozamkorlátjának módosításáról

A HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50., cégjegyzékszám: Cg.01-10-044222, képviseli: Bilibók Botond Levente vezérigazgató önállóan) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 167. § (1) bekezdésének b) pontja és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény [a továbbiakban: Bszt.] 123. § (1) bekezdésének b) pontja és a 123. § (4) bekezdés b) pontja alapján az alábbi bejelentést teszi:

RészvényesTulajdoni hányadSzavazati hányad
CA Investors Vagyonkezelő Zrt.49.26%49.40%
LATOBO Consult Kft.12.76%12.80%
Investset Contractor Kft.12.76%12.80%
Aranbe Kft.11.96%12.00%
Investset Investor Kft.5.98%6.00%
Móricz Dániel4.99%5.00%
Cser Tamás1.99%2.00%
Dolgozói részvények0.30%0.00%

Budapest, 2023.01.02.

                                                                        HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság tájékoztatója részvényesei neve (cégneve), illetve tulajdoni és szavazati hányadukról

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az alábbi befektetési alap sorozatok és részalapok esetében elkészítette a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumokat.

Sorozat, Részalap megnevezéseISIN
Adüton Származtatott Befektetési AlapHU0000715230
Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUFHU0000707948
Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUFHU0000717137
Citadella Származtatott Befektetési Alap C sorozat EURHU0000725189
Convexity Származtatott Részalap A sorozat HUFHU0000727698
Convexity Származtatott Részalap B sorozat EURHU0000727706
Convexity Származtatott Részalap C sorozat USDHU0000727714
Convexity Származtatott Részalap D sorozat HUFHU0000727722
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat HUFHU0000701693
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat EURHU0000724711
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat HUFHU0000724737
HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozatHU0000722715
HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozatHU0000722723
HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap C sorozatHU0000722731
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat HUFHU0000715180
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat EURHU0000724745
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat HUFHU0000724760
HOLD Alapok AlapjaHU0000710116
HOLD Beat Származtatott Befektetési AlapHU0000728928
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUFHU0000705702
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EURHU0000726484
HOLD Diverzifikáció Alapok AlapjaHU0000724125
HOLD EURO Alapok AlapjaHU0000712252
HOLD EURO PB2 Alapok AlapjaHU0000715172
HOLD EURO PB3 Alapok AlapjaHU0000707245
HOLD Expedíció Származtatott Befektetési AlapHU0000720503
HOLD Forte EURO Alapokba Fektető RészalapHU0000716782
HOLD Forte HUF Alapokba Fektető RészalapHU0000716626
HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési AlapHU0000711916
HOLD KOGA Alapok AlapjaHU0000713235
HOLD KOGA EURO Alapok AlapjaHU0000714498
HOLD Kötvény Befektetési AlapHU0000702030
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési AlapHU0000706163
HOLD MAX EURO Származtatott Befektetési AlapHU0000717004
HOLD MAX USD Származtatott Befektetési AlapHU0000716998
HOLD Molto Forte EURO Alapokba Fektető RészalapHU0000716741
HOLD Molto Forte HUF Alapokba Fektető RészalapHU0000716584
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozatHU0000702295
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozatHU0000725205
HOLD Orion Származtatott Befektetési AlapHU0000720339
HOLD PB1 Alapok AlapjaHU0000704697
HOLD PB2 Alapok AlapjaHU0000704705
HOLD PB3 Alapok AlapjaHU0000704713
HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUFHU0000702022
HOLD Részvény Befektetési Alap B Sorozat EURHU0000724778
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési AlapHU0000701685
HOLD Rubicon Származtatott Befektetési AlapHU0000707252
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési AlapHU0000701487
HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési AlapHU0000705868
HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési AlapHU0000705850
HOLD USD PB2 Alapok AlapjaHU0000715164
HOLD USD PB3 Alapok AlapjaHU0000714670
HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUFHU0000727730
HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUFHU0000727755
HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUFHU0000727771
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap A sorozatHU0000703749
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap B sorozatHU0000717111
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap C sorozatHU0000717129
HOLD VM EURO Alapok AlapjaHU0000708938
Palomar Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUFHU0000729694
Palomar Származtatott Befektetési Alap B sorozat EURHU0000729702
Palomar Származtatott Befektetési Alap C sorozat USDHU0000729710
Palomar Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUFHU0000729728
Platina Alfa Származtatott Befektetési AlapHU0000704648
Platina Béta Származtatott Befektetési AlapHU0000704655
Platina Delta Származtatott Befektetési AlapHU0000704671
Platina Gamma Származtatott Befektetési AlapHU0000704663
Sequoia Származtatott Befektetési AlapHU0000718903
SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési AlapHU0000713227
Superposition Származtatott Befektetési Alap A sorozatHU0000713243
Superposition Származtatott Befektetési Alap B sorozatHU0000718986
Superposition Származtatott Befektetési Alap C sorozatHU0000718994

A jelen hirdetményben felsorolt tájékoztatás nem teljes körű, így a pontos és részletes tájékoztatás érdekében kérjük, olvassák el a hivatkozott Sorozat illetve Részalap Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumát.

Jelen hirdetményünk, valamint a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a www.kozzetetelek.mnb.hu  weboldalon, illetve a www.hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2022. december 30.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. Közleménye Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum előállításáról

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a:

 • HOLD Kötvény Befektetési Alap (ISIN-kód: HU0000702030)

 • HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF (ISIN-kód: HU0000702022)

hozam/kockázati mutatóját (Synthetic Risk Reward lndicator=SRRI) felülvizsgálta és módosította,

Továbbá a

 • Citadella      Származtatott      Befektetési      Alap     B    sorozat      HUF    (ISIN-kód: HU0000717137) esetében

a sikerdíj mértéke javításra került a hatályos Kezelési Szabályzat alapján.

Jelen hirdetményünk, valamint a Kiemelt Befektetési Információk megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a www.kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a www.hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2022. november 29.

HOLD Alapkezelő Zrt.

Kiemelt Befektetői Információk módosítása

A Hold Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás út 50., cégjegyzékszám: 01-10-044222) („Társaság”) a 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 167. § (1) bekezdésének h) pontja és a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 123. § (1) bekezdés g) pontja alapján ezúton közzéteszi, hogy a 2022. november 07. napján megtartott rendkívüli közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

2/2022.11.07.sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztja a Társaság állandó könyvvizsgálójának a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-t (székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A., Laurus Irodaházak, C épület, cégjegyzékszám: Cg. 01-09-867785, adószám: 13682738-4-42, kamarai tagság száma: 002387).  Személyében felelős könyvvizsgáló Baumgartner Ferenc (születési hely és idő: Körmend, 1962.07.09., anyja neve: Szajki Margit, lakóhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 22., könyvvizsgálói engedély száma: 002955). A megbízás a 2022-2026. üzleti évekre, a 2026. üzleti év beszámolójának elfogadásáig, de legkésőbb 2027. május 31-ig tart.

3 /2022.11.07. sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja, hogy dr. Móricz Gábor és Nagy Kálmán igazgatósági tagi tisztségből való visszahívása mellett az Igazgatóság létszáma három főre csökken. Az Igazgatóság tagjai: Bilibók Botond, Móricz Dániel és Cser Tamás.

4/2022.11.07. sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság alapszabályának előterjesztés szerinti módosítását, amely alapján az alapszabály II. 1., II. 1.2., II. 1.4., II. 2.3. (b), VII.2., VII.3., VII.5. és VII. 15. pontjának rendelkezései módosulnak arra tekintettel, hogy a Társaságnak már nem részvényese a Concorde Befektetési és Eszközkezelő Zrt., illetve az Igazgatóság létszámának és összetételének változására tekintettel.

5/2022.11.07. sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a 2-4/2022.11.07. sz. közgyűlési határozatokban foglaltakra tekintettel a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

Budapest, 2022. november 10.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság közleménye a 2022.11.07-én tartott rendkívüli közgyűlés határozatáról

Tisztelt Befektetők!

A Kbftv 139.§ (1) bekezdésének p) pontjának megfelelően, a HOLD Alapkezelő Zrt. ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit a HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap (ISIN: HU0000720503 ) forgalmazóiban bekövetkezett változásról.

2022. október 13. napjától az Alapot forgalmazza az SPB Befektetési Zrt.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kezelési Szabályzat és a Tájékoztató megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a www.hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2022. október 12.


HOLD Alapkezelő Zrt.

Rendkívüli közlemény a forgalmazási helyek felsorolásában bekövetkezett változásról

Tisztelt Befektetőink!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a HOLD Alapkezelő Zrt. által kezelt Alapok esetében, a Kbftv 113. § (1) bekezdése alapján az alábbi napon rendkívüli forgalmazási, elszámolási és értékelési szünnapot tart:

2022. október 15. (szombat).

Ezen a munkanapon munkatársaink nem lesznek elérhetők.

Szíves megértésüket előre is köszönjük!

Jelen hirdetményünk megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a www.kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a www.hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2022. szeptember 22.

HOLD Alapkezelő Zrt.

Rendkívüli közlemény a HOLD Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok folyamatos forgalmazásának szüneteltetéséről

A HOLD Alapkezelő Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50., cégjegyzékszám: 01 10 044222) ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy 2022. október 17. napjával módosul az Üzletszabályzat és a Kondíciós lista. A módosított Üzletszabályzat és Kondíciós lista a www.hold.hu/alapkezelo honlapon érhető el.

Budapest, 2022.09.20.

HOLD Alapkezelő Zrt.

Rendkívüli közlemény a HOLD Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzatának és Kondíciós listájának módosításáról

Tisztelt Befektetők!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a Magyar Nemzeti Bank 2022. szeptember 14-én kelt H-KE-III-540/2022. sz. határozatában engedélyezte a HOLD USD PB2 Alapok Alapja (ISIN: HU0000715164) Kezelési Szabályzatainak módosítását.

A módosított dokumentumok hatályba lépése: 2022. október 17.

A módosítás oka: a 20%-nál nagyobb arányban tartható befektetési alapok körének bővülése.

Az alap új Kezelési Szabályzata, valamit Tájékoztatója, a linkekre kattintva érhető el.

Jelen közleményben nyújtott tájékoztatásunk nem teljes körű, ezért kérjük, hogy további információért olvassa el az új Kezelési szabályzatot és Tájékoztatót, melyek megtekinthetők az Alapkezelő hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a www.hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2022 szeptember 15.

HOLD Alapkezelő Zrt.

Közzététel a HOLD USD PB2 Alapok Alapja dokumentumainak módosításáról

Tisztelt Befektetők!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a Felügyelet a H-KE-III-492/2022. sz. határozatában, 2022. július 26. napján engedélyezte a HOLD PB1 Alapok Alapja (ISIN: HU0000704697) és a HOLD PB2 Alapok Alapja(ISIN: HU0000704705) Kezelési Szabályzatainak (HOLD PB1 Alapok Alapja Kezelési Szabályzat, HOLD PB2 Alapok Alapja Kezelési Szabályzat) és Tájékoztatóinak (HOLD PB1 Alapok Alapja Tájékoztató, HOLD PB2 Alapok Alapja Tájékoztató) módosítását.

A módosított dokumentumok hatályba lépése: 2022. október 14.

A módosítás oka: a 20%-nál nagyobb arányban tartható befektetési alapok körének bővülése

Jelen közleményben nyújtott tájékoztatásunk nem teljeskörű, ezért kérjük, hogy további információért olvassa el az új kezelési szabályzatot és tájékoztatót, melyek megtekinthetők az Alapkezelő hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a www.hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2022 szeptember 14.

HOLD Alapkezelő Zrt.

Közzététel a HOLD PB1 Alapok Alapja és HOLD PB2 Alapok Alapja dokumentumainak módosításáról

Tisztelt Befektetők!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a Felügyelet a H-KE-III-492/2022. sz. határozatában, 2022. július 26. napján engedélyezte a HOLD EURO PB2 ALAPOK ALAPJA (ISIN: HU0000715172) Kezelési Szabályzatának módosítását.

A módosított dokumentumok hatályba lépése: 2022. szeptember 30.

A módosítás oka: a 20%-nál nagyobb arányban tartható befektetési alapok körének bővülése

Az alap új Kezelési Szabályzata, valamit Tájékoztatója, a linkekre kattintva érhető el.

Jelen közleményben nyújtott tájékoztatásunk nem teljes körű, ezért kérjük, hogy további információért olvassa el az új kezelési szabályzatot és tájékoztatót, melyek megtekinthetők az Alapkezelő hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a www.hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2022 augusztus 31.

HOLD Alapkezelő Zrt.

Közzététel a HOLD EURO PB2 Alapok Alapja dokumentumainak módosításáról

A HOLD Alapkezelő Zrt. értesíti Tisztelt Ügyfeleit, hogy az általa kezelt befektetési alapok 2022. évi féléves jelentései elkészültek, a mai naptól az Alapkezelő székhelyén (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) valamint a www.hold.hu  és a Felügyelet www.kozzetetelek.mnb.hu honlapján megtekinthetők.

Budapest, 2022. augusztus

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. tájékoztatása az általa kezelt befektetési alapok 2022. évi féléves jelentésének közzétételéről

Tisztelt Befektetők!

A HOLD Alapkezelő Zrt. tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap dokumentumai módosultak.

A módosítás oka: az Alap könyvvizsgálójának változása.

Jelen közleményben nyújtott tájékoztatásunk nem teljes körű, ezért kérjük, hogy további információért olvassa el az új kezelési szabályzatot és tájékoztatót, melyek megtekinthetők az Alapkezelő hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a www.hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2022. augusztus 18.

HOLD Alapkezelő Zrt.

Közzététel a HOLD VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP dokumentumainak módosításáról

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a:

 • ADÜTON Származtatott Befektetési Alap (ISIN-kód: HU0000715230)
 • HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat HUF (ISIN-kód: HU0000715180)
 • HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap B Sorozat EUR (ISIN-kód: HU0000724745)
 • HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap I Sorozat HUF (ISIN-kód: HU0000724760)
 • HOLD MAX EURO Származtatott Befektetési Alap (ISIN-kód: HU0000717004)
 • HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat HUF (ISIN-kód: HU0000702295)
 • HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat HUF (ISIN-kód: HU0000725205)
 • Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap (ISIN-kód: HU0000704648)
 • Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap (ISIN-kód: HU0000704663)

hozam/kockázati mutatóját (Synthetic Risk Reward Indicator=SRRI) módosította, és a Kiemelt Befektetési Információkat elérhetővé tette a közzétételi helyein.

Jelen hirdetményünk megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a www.kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a www.hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2022. augusztus 9.

HOLD Alapkezelő Zrt.

Kiemelt befektetési információk módosítása

Tisztelt Befektetők!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton értesíti Tisztelt Befektetőit, hogy a Magyar Nemzeti Bank a Palomar Származtatott Befektetési Alapot a 1111-858-as lajstromszámon 2022. július 25. napján nyilvántartásba vette a H-KE-III_435/2022. számú határozattal.

Az Alap első forgalmazási napja 2022. augusztus 8.

Jelen hirdetményünk, illetve az új kezelési szabályzat, tájékoztató és a kiemelt befektetői információ megtekinthetők az Alapkezelő hivatalos közzétételi helyén, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Kezelési szabályzat

Tájékoztató

Kiemelt befektetői információ A sorozat

Kiemelt befektetői információ B sorozat

Kiemelt befektetői információ C sorozat

Kiemelt befektetői információ D sorozat

Budapest, 2022 július 26.

HOLD Alapkezelő Zrt.

Közzététel a Palomar Származtatott Befektetési Alap nyilvántartásba vételéről

Tisztelt Befektetők!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a Felügyelet a H-KE-III-423/2022. sz. határozatában, 2022. július 20. napján engedélyezte a HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap dokumentumainak módosítását.

A módosított dokumentumok hatályba lépése: 2022. augusztus 22.

A módosítás oka: az Alap befektetési limiteinek változása.

Az alap új Kezelési Szabályzata, valamit Tájékoztatója, a linkekre kattintva érhető el.

Jelen közleményben nyújtott tájékoztatásunk nem teljes körű, ezért kérjük, hogy további információért olvassa el az új kezelési szabályzatot és tájékoztatót, melyek megtekinthetők az Alapkezelő hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a www.hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2022 július 21.

HOLD Alapkezelő Zrt.

Közzététel a HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap dokumentumainak módosításáról

Tisztelt Befektetők!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a Felügyelet a H-KE-III-392/2022. sz. határozatában, 2022. július 18. napján engedélyezte a HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap (ISIN: HU0000705850) Kezelési Szabályzatának módosítását.

A módosított dokumentumok hatályba lépése: 2022. augusztus 18.

A módosítás oka: az Alap befektetési limiteinek változása, egyéb pontosítások, díjváltozás.

Az alap új Kezelési Szabályzata, valamit Tájékoztatója, a linkekre kattintva érhető el.

Jelen közleményben nyújtott tájékoztatásunk nem teljes körű, ezért kérjük, hogy további információért olvassa el az új kezelési szabályzatot és tájékoztatót, melyek megtekinthetők az Alapkezelő hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a www.hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2022 július 19.

HOLD Alapkezelő Zrt.

Közzététel a HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap dokumentumainak módosításáról

A HOLD Alapkezelő Zrt Közleménye Befektetési Alapok Minimum Hozamkorlátjának módosításáról

2023. január 2.

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az alábbi befektetési alap sorozatok esetében a MHK (minimum hozamkorlát) mértéke 2023. január 1-től az alábbiak szerint módosul:

  Sorozat megnevezéseMinimum hozamkorlát mértéke (%)
Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF9
Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF9
Citadella Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR3
HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja2
HOLD KOGA EURO Alapok Alapja2
HOLD PB1 Alapok Alapja8
HOLD PB2 Alapok Alapja8
HOLD USD PB3 Alapok Alapja4
HOLD VM Befektetési Alap A sorozat8
HOLD VM Befektetési Alap B sorozat8
HOLD VM Befektetési Alap C sorozat8
SUPERPOSITION Befektetési Alap A sorozat9
SUPERPOSITION Befektetési Alap B sorozat9
SUPERPOSITION Befektetési Alap C sorozat9

A jelen hirdetményben felsorolt tájékoztatás nem teljes körű, így a pontos és részletes tájékoztatás érdekében kérjük, olvassák el a hivatkozott Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatóját.

Jelen hirdetményünk, valamint a Kezelési Szabályzat, Tájékoztató és a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a www.kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a www.hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2023. január 2.

HOLD Alapkezelő Zrt.