Közlemények

Tisztelt Befektetőink!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a Superposition Származtatott Befektetési Alap dokumentumai módosultak.

A módosítás oka: forgalmazói kör változása

A módosított dokumentumok hatályba lépésének dátuma: 2024. június 18.

Jelen tájékoztatásunk nem teljes körű, a részletes és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el az Alap dokumentumait.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kezelési Szabályzat, valamint Tájékoztató megtekinthetők a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2024. június 17.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. közleménye Befektetési Alap dokumentumainak változásáról

2024. 06. 12.

A HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50., cégjegyzékszám: 01-10-044222, továbbiakban: Alapkezelő) 2022. július 01. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2025. december 31. napjáig meghirdetett kampányát újabb egy évvel meghosszabbítja, legkésőbb 2027. december 31. napjáig a HOLD Alapforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1123 Budapest, Alkotás utca 50., cégjegyzékszám: 01-10-048412, továbbiakban: Alapforgalmazó) ügyfelei és potenciális ügyfelei részére.

Az Alapkezelő tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy az Alapkezelő által kezelt, az Alapforgalmazónál vezetett értékpapírszámlán és Tartós Befektetési Számlán tartott, az Alapforgalmazó kondíciós listáiban felsorolt alapokra vonatkozóan díjvisszatérítési akciót hirdet a befektetési alapok egyedi számlavezetési díja kapcsán a fentiekben megjelölt időintervallumban.

Az alábbiakban részletezett díjvisszatérítésre az Alapforgalmazó azon ügyfelei jogosultak, akik a kampány meghirdetésének napján már rendelkeztek az Alapforgalmazónál vezetett értékpapír- és ügyfélszámlán és /vagy Tartós Befektetési Számlával (TBSZ) elhelyezett befektetési jegyekkel vagy az akció meghirdetését követően kerül a befektetési jegy jóváírásra az Ügyfél értékpapír számláján és/vagy TBSZ számláján. A díjvisszatérítésre a befektetési jegy tulajdonosa mindaddig jogosult, amíg a befektetése az Alapforgalmazónál vezetett értékpapír számlán és/vagy TBSZ-en van elhelyezve.

A díjvisszatérítés mértéke megegyezik az Alapforgalmazó hatályos kondíciós listái 1. számú mellékletében rögzített, a befektetési alapok egyedi számlavezetési díjának mértékével. Az Alapforgalmazó hatályos kondíciós listái a https://hold.hu/kondicios-lista/ címen érhetőek el.

A díjvisszatérítést az Alapkezelő megbízásából az Alapforgalmazó végzi el az Ügyfél nevére szóló ügyfélszámlán. A díjvisszatérítés alaponként összesítve, számlánként, a befektetési jegy devizanemétől függetlenül forintban kerül elszámolásra. A külföldi devizanemben nyilvántartott befektetési alapok esetében a díj naponta, az adott napon érvényes MNB középárfolyamon kerül elhatárolásra. Az elhatárolt díjak havonta kerülnek elszámolására. A havi számlakivonatban a felszámított díj egyösszegben, forintban kerül terhelésre és kimutatásra.

A természetes személy befektetők esetében a díjvisszatérítés a vonatkozó jogszabályok értelmében adómentesjuttatásnak minősül[1].

Az Alapkezelő fenntartja a jogot, hogy az adó- és más kapcsolódó jogszabályok változása esetén jelen kampány módosításra vagy visszahívásra kerüljön. A kampány kiírása az Alapforgalmazó https://hold.hu/ és az Alapkezelő https://hold.hu/alapkezelo/ honlapjain kerül meghirdetésre.

Budapest, 2024. június 12.

HOLD Alapkezelő Zrt.                                                 


[1] Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény – 1. sz. melléklet 8.14. pont  

Hirdetmény

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy valamennyi kezelésében álló befektetési alap esetében 2024. május 31-i hatállyal a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum aktualizálásra került.

A módosítás oka: Frissültek a költségadatok, a teljesítmény forgatókönyvek és egyes befektetési jegy sorozatok esetében a kockázati mutató.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2024. május 31.

HOLD Alapkezelő Zrt.

Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum módosítása

Tisztelt Befektetőink!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a

 • HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap
 • HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap
 • HOLD Részvény Befektetési Alap

dokumentumai módosultak.

A módosítás oka: forgalmazói kör bővülése

A módosított dokumentumok hatályba lépésének dátuma: 2024. május 31.

Jelen tájékoztatásunk nem teljes körű, a részletes és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el az Alapok dokumentumait.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, valamint a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok megtekinthetők a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2024. május 30.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. közleménye Befektetési Alapok dokumentumainak változásáról

Tisztelt Befektetőink!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a

– Citadella Származtatott Befektetési Alap, valamint a

– Superposition Származtatott Befektetési Alap

dokumentumai módosultak.

A módosítás oka: a könyvvizsgálatot ellátó cég változása.

Jelen tájékoztatásunk nem teljes körű, a részletes és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el az Alapok dokumentumait.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kezelési Szabályzat és Tájékoztató megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2024. május 10.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. közleménye egyes Befektetési Alapok dokumentumainak változásáról

Tisztelt Befektetőink!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a

Platina Delta Származtatott Befektetési Alap dokumentumai módosultak.

A módosítás oka: a könyvvizsgálatot ellátó cég változása.

Jelen tájékoztatásunk nem teljes körű, a részletes és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el az Alap dokumentumait.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kezelési Szabályzat és Tájékoztató megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2024. május 8.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. közleménye Platina Delta Származtatott Befektetési Alap dokumentumainak változásáról

Tisztelt Befektetőink!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a

 • HOLD VM Abszolút Hozamú Befektetési Alap,
 • Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap, valamint a
 • Sui Generis 1.1 Származtatott Befektetési Alap

dokumentumai módosultak.

A módosítás oka: a könyvvizsgálatot ellátó cég változása.

Jelen tájékoztatásunk nem teljes körű, a részletes és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el az Alapok dokumentumait.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kezelési Szabályzat és Tájékoztató megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2024 május 7.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. közleménye egyes Befektetési Alapok dokumentumainak változásáról

A HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50., cégjegyzékszám: 01-10-044222) a 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 167. §-a alapján ezúton közzéteszi, hogy 2024. április 24-én megtartott közgyűlése megtárgyalta és elfogadta az Igazgatóság és a könyvvizsgáló jelentését a Társaság gazdasági tevékenységéről a 2023. január 1-től 2023. december 31-ig tartó periódusban, a Társaság 2023. január 1-től 2023. december 31-ig tartó időszakáról szóló számviteli törvény szerinti pénzügyi beszámolóját, továbbá a közgyűlés döntött a 2023. évi osztalék fizetéséről és mértékéről, az osztalékfizetés kezdetéről, valamint a közgyűlés elfogadta az Igazgatóság javaslatát a változóbér kifizetéséről.

Budapest, 2024. április 29.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság közleménye a 2024. április 24. napján tartott közgyűlés határozatairól

Tisztelt Befektetők!

A HOLD Alapkezelő Zrt. (székhely: 1123 Budapest, alkotás u. 50., cégjegyzékszám: Cg.01-10-044222, a továbbiakban: Társaság) értesíti Tisztelt Ügyfeleit, hogy az általa kezelt befektetési alapok 2023. évi jelentései elkészültek, a mai naptól a Társaság székhelyén, valamint a https://hold.hu/alapkezelo/ és a Felügyelet által üzemeltett https://kozzetetelek.mnb.hu/ honlapon megtekinthetők.

Budapest, 2024. április 26.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD ALAPKEZELŐ ZRT. TÁJÉKOZTATÁSA AZ ÁLTALA KEZELT BEFEKTETÉSI ALAPOK 2023. ÉVI JELENTÉSEINEK KÖZZÉTÉTELÉRŐL

A HOLD Alapkezelő Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) a Bizottság (EU) 2016. június 8-i 2017/576 felhatalmazáson alapuló rendelete előírásainak megfelelően elkészítette a 2023. évi ügyletek végrehajtására vonatkozó tájékoztatását, mely az alábbi linken érhető el.

Budapest, 2024. április 05.
HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. tájékoztatása a 2023. évi ügyletek végrehajtására vonatkozóan

A HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50., cégjegyzékszám: 01-10-044222) a 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 167. §-a alapján ezúton közzéteszi, hogy a 2024. február 28-án megtartott közgyűlésén elhatározott részvénysorozat átalakításokat a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte a Társaságról vezetett cégjegyzéki adatok közé.

Budapest, 2024. március 11.

                                                                                             

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság közleménye a cégjegyzékben nyilvántartott adatok változásáról

A HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50., cégjegyzékszám: 01-10-044222) a 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 167. §-a alapján ezúton közzéteszi, hogy 2024. február 28-án megtartott közgyűlése döntött a Társaság egyes részvénysorozatainak átalakításáról, az ezzel, valamint az alapszabály aktualizálásával összefüggő alapszabály módosításokról

Budapest, 2024. február 29.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság közleménye a 2024. február 28. napján tartott közgyűlés határozatairól

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a

HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap A Sorozat HUF (HU0000701693),

HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap B Sorozat EUR (HU0000724711),

HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap I Sorozat HUF (HU0000724737),

HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap A Sorozat HUF (HU0000715180),

HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap B Sorozat EUR (HU0000724745),

HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap I Sorozat HUF (HU0000724760),

esetében 2024. február 27-i hatállyal a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok aktualizálásra kerültek.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2024. február 27.

HOLD Alapkezelő Zrt.

Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum módosítása

Tisztelt Befektetőink!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az ADÜTON Származtatott Befektetési Alap dokumentumai módosultak.

A módosítás oka: forgalmazói kör változása

A módosított dokumentumok hatályba lépésének dátuma: 2024. február 15.

Jelen tájékoztatásunk nem teljes körű, a részletes és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el az Alap dokumentumait.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kezelési Szabályzat, valamint Tájékoztató megtekinthetők a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2024. február 14.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. közleménye Befektetési Alap dokumentumainak változásáról

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a Platina Delta Származtatott Befektetési Alap esetében 2024. január 25-i hatállyal a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum módosításra kerül.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2024. január 25.

HOLD Alapkezelő Zrt.

Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum módosítása

A HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás út 50.; cégjegyzékszáma: 01-10-044222)(Alapkezelő) hivatalból lefolytatott célvizsgálat (megismételt eljárás) megállapítása alapján a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., telephelye: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.) (MNB) az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozza.

 1. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a határozat kézhezvételét követő 90 napon belül a változó javadalmazásnak minősülő osztalék tekintetében gondoskodjon a javadalmazásra vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan teljesüléséről, ennek keretében
 2. alakítson ki olyan belső folyamatokat és eljárásokat, amelyek révén egyértelműen azonosítható a megállapított osztalék bevételi szempontú forrása, így annak – esetleges – változó javadalmazásnak minősülő jellege;
 3. alakítson ki a változó javadalmazásnak minősülő osztalék egészére kiterjedő olyan szabályozást, amely megakadályozza azt, hogy az osztalék kifizetése az arra jogosult személyeket túlzott kockázatvállalásra, a kezelt alapok és a befektetőik érdekeivel ellentétes eljárásra ösztönözze; valamint
 4. gondoskodjon a változó javadalmazásnak minősülő osztalékra vonatkozó javadalmazási szabályok ellenőrizhető módon történő teljesüléséről.
 1. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében az MNB kötelezi az Alapkezelőt, hogy az I. pontban foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentéseket és az azok alapjául szolgáló, illetve a jelen határozat rendelkező részének I. pontjában foglalt intézkedések teljesítését alátámasztó dokumentumokataz ott rögzített teljesítési határidő leteltét követő 30 napon belül küldje meg az MNB részére.

Az Alapkezelő köteles a jelen határozat rendelkező részét a közléstől számított 15 napon belül a honlapján közzétenni.

Az MNB felhívja az Alapkezelő figyelmét, hogy amennyiben jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy nem teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított további intézkedések alkalmazására van lehetősége, ideértve a bírság kiszabását is.

Az ellenőrzési eljárás során eljárási költség nem merült fel.

A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az, akinek jogát vagy jogos érdekét a közigazgatási tevékenység közvetlenül érinti, a közléstől számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve az MNB-nél kell űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével benyújtani. Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese. A perben a jogi képviselet kötelező.

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya, ugyanakkor az, akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében azonnali jogvédelmet kérhet.

A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

[…]

Budapest, 2024. január 10.

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró

Dr. Laki Gábor s.k.,

Tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgatóság

igazgató

          ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT

H-JÉ-III-1/2024. számú határozat

2024. 01. 11.

A HOLD Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) Kondíciós listája az Alapkezelő Üzletszabályzatával, a Porfóliókezelési Szerződéssel és a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokkal együtt érvényes. A Kondíciós listában nagy kezdőbetűvel szereplő fogalmak az Üzletszabályzatban definiált fogalmakat jelölik. Az Alapkezelő jogosult díjait egyoldalúan módosítani, melyről és az új díjakról köteles az Ügyfelet írásban, vagy e-mail útján, vagy a https://hold.hu/alapkezelo oldalon közzétételre kerülő hirdetményben tájékoztatni. Amennyiben az Ügyfél a módosításról szóló, előbbiek szerinti tájékoztatást követő 20 napon belül az Alapkezelővel fennálló Szerződését nem mondja fel, úgy a hatálybalépéstől rá is az új díjak és költségek vonatkoznak. Ha az Ügyfél a tájékoztatást követően az előbbi határidőn belül az Alapkezelővel fennálló Szerződését felmondja, úgy rá a módosítás hatálya nem terjed ki és jogosult a Szerződés megszűnésével összefüggő elszámolást a módosítás előtti, utolsó hatályos díjjegyzék szerinti díjak ellenében lebonyolítani az Alapkezelővel. A mindenkor hatályos Kondíciós lista az Alapkezelő https://hold.hu/alapkezelo honlapján elérhető.

1.     Díjak

Az Alapkezelő a portfóliókezelési szolgáltatáshoz kapcsolódóan állományhoz, tranzakciókhoz, vagyonkivonási megbízáshoz kapcsolódóan díjat nem számít fel.

Egyedi riport díja: maximum 20 ezer forint.

Eltérő díj

Felhívjuk figyelmét, hogy az Alapkezelő fenntartja a jogot a Kondíciós listában szereplő Díjaktól eltérő mértékű Díjak felszámítására az Ügyféllel kötendő Szerződésbe foglalt megállapodás alapján.

2.    Számlavezetési díjjal kapcsolatos információ

Az Ügyfelek a vagyonkezelési szolgáltatással egyidejűleg Számlavezetőt választanak, azzal, hogy Online vagyonkezelési szolgáltatás (továbbiakban: OVK) esetén az Ügyfél a HOLD Alapforgalmazó Zrt.-t köteles Számlavezetőjének választani, míg Privát vagyonkezelési szolgáltatás (továbbiakban: PVK)  esetén dönthet, hogy a HOLD Alapforgalmazó Zrt.-t vagy a Liechtensteinische Landesbank-ot választja és Számlavezetőjüknél számlát nyitnak úgy, hogy azon számla felett az Alapkezelő, mint vagyonkezelő részére, rendelkezési jogot biztosítanak. A számlavezetés díját az Ügyfél köteles a Számlavezetője részére kiegyenlíteni a hatályos számlavezetési szerződésének megfelelően. Amennyiben az Ügyfél számlavezetésre a HOLD Alapforgalmazó Zrt.-t veszi igénybe, úgy a HOLD Alapforgalmazó Zrt. meghirdetett díjait az Alapkezelő az Ügyfél helyett megtéríti a mindenkor hatályos hirdetmény feltételei szerint.

3.     Privát vagyonkezelés (PVK)

Az Alapkezelő a PVK szolgáltatást személyes kapcsolattartást biztosítva nyújtja.  A PVK szolgáltatás során limitet határoz meg a Minimális Kezelt Vagyonra vonatkozóan az Üzletszabályzatban foglaltak szerint, melynek mértéke 120.000.000,- Ft, azaz százhúszmillió forint a 2023. szeptember 01. napjától az Alapkezelővel portfóliókezelési szerződést létesítő Ügyfélcsoportra vonatkozóan. Az Alapkezelővel már 2023. szeptember 01. napja előtt szerződéssel rendelkező Ügyfélcsoport tekintetében továbbra is a 80.000.000,-Ft, azaz nyolcvanmillió forint limit mértéke alkalmazandó. Amennyiben Ügyfél nem teljesíti a Minimális Kezelt Vagyonra vonatkozó feltételeket, Alapkezelő a mindenkor hatályos Üzletszabályzatban meghatározottak szerint jár el.

Az Alapkezelő a tőkekivonásra irányuló megbízást, valamint a Befektetési politika módosításának Ügyfél általi kezdeményezését a kezdeményezés napján történő teljesítéssel abban az esetben fogadja be, ha a kezdeményezés a tárgybéli napon 13 óra 30 percig beérkezik az Alapkezelő részére.

4.    Online vagyonkezelés (OVK)

Az Alapkezelő az OVK szolgáltatást személyes kapcsolattartás nélkül, az Ügyfélkapun keresztül nyújtja. Az OVK szolgáltatás nyújtásának feltétele, hogy az Ügyfél Kezelt Vagyona az Üzletszabályzatban foglaltak szerint elérje a Minimális Kezelt Vagyon értékét, melyet az Alapkezelő 0,- Ft, azaz nulla forintban határoz meg. 

5.     Prémium vagyonkezelés

Alapkezelő 2022.01.24-ét követően nem köt új szerződést Prémium vagyonkezelési szolgáltatásra.

6.    Számla, teljesítés

Az Alapkezelő által kiállított számlá(k)ban felszámításra kerül a mindenkor hatályos ÁFA összege.

Az Ügyfél a portfóliókezelés Díjainak ellenértékét az Alapkezelő által kiállított számlán megjelölt számlaszámra átutalással köteles teljesíteni. Abban az esetben, ha az átutalásra a számla szerinti fizetési határidő lejáratáig nem kerül sor, úgy az Alapkezelő fenntartja a jogát arra, hogy óvadéki jogával élve követelésével az Ügyfelet megterhelje, az Ügyfélnek Alapkezelőnél portfóliókezelt pénzével, pénzügyi eszközével vagy pénzeszközével szemben beszámítást alkalmazzon.

7.     Megbízásokhoz és tranzakciókhoz kapcsolódó határidők OVK esetén

Online vagyonkezelési megbízások befogadásának határideje
Tranzakció, megbízás típusaiHatáridő
Kiutalás, portfóliók közötti átcsoportosítás, befektetés*13:30
Portfólió devizanemétől eltérő devizanemben történő beutalás**10:00
*T napon 13:30-ig beérkezett jóváírás aznap kerül befektetésre 
**lásd 8-as pont 
A fenti tranzakciók elszámolásának ideje, a vagyonkezelésben használt eszközök elszámolásának idejével van összhangban.
Az értékpapírok elszámolását a számlavezető folyamatos forgalmazás keretében T+2 napon végzi el az alábbiak figyelembevétele mellett:
T nap = Megbízás napja, az a banki munkanap, amikor a Számlavezető által forgalmazott alapok vételére, vagy eladására vonatkozó megbízás rögzítésre kerül. T+2 napos elszámolású értékpapírok esetében az értékpapírok tulajdonjoga T napon még nem száll át az új tulajdonosra, így ezen a napon még sem fizikailag, sem jogilag nem rendelkezik a megbízásban szereplő értékpapír vagy pénz mennyiséggel. Extrém Rendkívüli piaci körülmények (árfolyammozgások) esetén előfordulhat, hogy a Alapkezelő az Üzletszabályzatban részére biztosított lehetőséggel élve részteljesítésre jogosult, amennyiben részteljesítés történik, ebben az esetben Alapkezelő a részteljesítés tényét közli az ügyféllel.

8.    Beérkező utalások konverziós és befektetési rendje OVK ügyfelek esetén

A portfólió devizanemétől eltérő devizanemű beutalás és a konvertálási feltételek fennállása*** esetén az Alapkezelő átváltja a beérkező összeget a portfólió devizanemére. Az Alapkezelő arra törekszik a konverzió során, hogy az adott napi MNB középárfolyamhoz képest minél jobb árfolyamot érjen el az Ügyfél számára.

Ennek érdekében a feltételek fennállása esetén:

 • az Alapkezelő a konverzió során semmilyen jutalékot vagy díjat nem számít fel
 • minden T. banki munkanapon 10.00 óráig beérkezett utalás, T. napon 11 óra után konvertálásra és befektetésre kerül
 • a 10.00 óra után beérkező konverziót igénylő utalások T+1 napon, azaz a beérkezést követő első banki munkanapon kerülnek a fentiek szerint konvertálásra

***Konvertálás feltételei:

A konverzió csak befektetéshez kapcsolódóan végezhető el, ezért csak abban az esetben történik meg a portfólió devizanemétől eltérő devizában beutalt összeg konvertálása, ha annak várható értéke (előző napi MNB árfolyamon számított érték 95%-a) és a portfólió devizanemében rendelkezésre álló szabad pénz egyenleg együttesen devizanemenként eléri a portfólió devizanemében irányadó minimum befektetési összeget (euro portfólió esetén 100 EUR, dollár portfólió esetén 100 USD, forint portfólió esetén 25.000 HUF)

9.    Minimum befektetési összeg (OVK)

OVK esetén a minimum befektetési összeg a portfólió devizanemének megfelelően 100,- EUR, 100,- USD, vagy 25.000, – HUF.

Tájékoztatjuk, hogy a befektetés akkor fog megtörténni, amennyiben az adott portfólió pénz egyenlege eléri a fenti értékhatárt.

10.Utalási tájékoztató OVK ügyfelek részére

OVK esetén az utalások a HOLD Alapforgalmazó Zrt. központi számlaszámaira érkeznek, ezért elengedhetetlen a megfelelő közleményrovat alkalmazása! Utalások közleményrovatai portfoliónkként eltérnek.

Felhívjuk figyelmét, amennyiben megegyezik az utalás devizaneme és a HOLD Alapforgalmazó Zrt. számlaszámának devizaneme, de eltér a portfóliójának devizaneme Alapkezelő a konverziót a jelen kondíciós lista 8. pontja szerint elvégzi.

Utalás devizanemeUtalás közleményrovataHOLD Alapforgalmazó Zrt. központi számlaszámai
HUF-ban indított utalásPortfóliókód, SzámlakódSzámlaszám: 13700016-07485006
IBAN: HU97 1370 0016 0748 5006 0000 0000
EUR-ban indított utalásPortfóliókód, SzámlakódSzámlaszám: 13789017-07485006
IBAN: HU58 1378 9017 0748 5006 0000 0000
USD-ban indított utalásPortfóliókód, SzámlakódSzámlaszám: 13701017-07485006
IBAN: HU98 1370 1017 0748 5006 0000 0000
  Kedvezményezett neve, bankjának neve, SWIFT kódjaKedvezményezett neve: HOLD Alapforgalmazó Zrt.
Bank neve: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe
SWIFT:
 INGBHUHB  

Disclaimer: Az átutalási megbízás és annak közlemény rovata pontos kitöltése szükséges az átutalt összeg azonosításához és az ügyfél személyéhez kapcsolásához. Az Alapkezelő nem felel azokért az esetlegesen felmerülő károkért és költségekért, amelyek a nem megfelelően, hibásan vagy hiányosan kitöltött átutalási megbízás miatt merülnek fel.

HOLD Alapforgalmazó Zrt., mint számlavezető fentiekben részletezett számlaszámainak a honlapon való elérhetősége: https://hold.hu/utalasi-adatok/

 1. Kiutalási tájékoztató OVK ügyfelek részére

Kiutalni csak a portfólió devizanemével megegyező devizában lehet.

Eltérő devizanemű portfóliók közötti átvezetés jelenleg nem lehetséges.

KONDÍCIÓS LISTA

A HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50., cégjegyzékszám: Cg.01-10-044222, képviseli: Szabó Balázs vezérigazgató önállóan) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 167. § (1) bekezdésének b) pontja és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény [a továbbiakban: Bszt.] 123. § (1) bekezdésének b) pontja és a 123. § (4) bekezdés b) pontja alapján az alábbi bejelentést teszi:

RészvényesTulajdoni hányadSzavazati hányad
CA Investors Vagyonkezelő Zrt.74,18%74,38%
LATOBO Consult Kft.12,76%12,81%
Investset Contractor Kft.12,76%12,81%
Dolgozói részvények0,30%0,00%

Budapest, 2024.01.02.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság tájékoztatója részvényesei neve (cégneve), illetve tulajdoni és szavazati hányadukról

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az alábbi befektetési alap sorozatok esetében a MHK (minimum hozamkorlát) mértéke 2024. január 1-től az alábbiak szerint kerül megállapításra:

Sorozat megnevezéseMHK mértéke
HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja3%
HOLD EURO PB2 Alapok Alapja3%
HOLD KOGA EURO Alapok Alapja3%
HOLD Molto Forte Euro Alapokba Fektető Részalap3,5%
HOLD Molto Forte USD Alapokba Fektető részalap B sorozat USD5%
HOLD USD PB2 Alapok Alapja5%
VK 100 Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR3%
VK 200 Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR3%
VK 100 Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD5%
VK 200 Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD5%

A jelen hirdetményben felsorolt tájékoztatás nem teljes körű, így a pontos és részletes tájékoztatás érdekében kérjük, olvassák el a hivatkozott Alapok módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatóit.

Jelen hirdetményünk, valamint a Kezelési Szabályzatok, Tájékoztatók és Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu/ weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo/ weboldalon.

Budapest, 2023. december 28.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. közleménye Befektetési Alapok dokumentumainak módosításáról

2023. 12. 21.

A HOLD Alapkezelő Zrt. a 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 167. §-a alapján ezúton közzéteszi, hogy a cégbíróság 2023. december 19-én bejegyezte a 2023. december 11-én megtartott közgyűlésén elhatározott alapszabály módosítást, amely a társaság tevékenységi köreire és a társaság dolgozói részvényeivel kapcsolatos osztalékszabályok pontosításra vonatkoznak.

Budapest, 2023. december 21.

HOLD Alapkezelő Zrt.

KÖZLEMÉNY

Nyilvános ajánlattétel a Concorde Eszközallokációs Esernyőalap Befektetési Jegyeinek értékesítésére

2016. március 10.

A Concorde ALAPKEZELŐ Zrt. a Magyra Nemzeti Bank által a H-KE-III-264/2016.sz. határozattal 2016. március 09-én közzétételre jóváhagyott Kezelési Szabályzatban, Tájékoztatóban, Kiemelt Befektetői Információban és Hirdetményben foglaltak szerint kibocsátandó Concorde Eszközallokációs Esernyőalap megadott Részalapjainak Befektetési Jegyeinek értékesítésére ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé.

A hirdetmény kelte:

 1. március 10.

A jegyezhető Részalapok sorozatainak neve és ISIN-azonosítója:

Concorde Molto Forte HUF Alapokba Fektető Részalap „PVK” sorozat                   HU0000716584

Concorde Piu Forte HUF Alapokba Fektető Részalap „PVK” sorozat                        HU0000716600

Concorde Piu Forte HUF Alapokba Fektető Részalap „PRÉM” sorozat                    HU0000716592

Concorde Forte HUF Alapokba Fektető Részalap „PVK” sorozat                               HU0000716634

Concorde Forte HUF Alapokba Fektető Részalap „PRÉM” sorozat                           HU0000716626

Concorde Forte HUF Alapokba Fektető Részalap „WEB” sorozat                              HU0000716618

Concorde Fortemente HUF Alapokba Fektető Részalap „PVK” sorozat                   HU0000716642

Concorde Meno Forte HUF Alapokba Fektető Részalap „PVK” sorozat                   HU0000716659

Concorde Mezzo HUF Alapokba Fektető Részalap „PVK” sorozat                             HU0000716683

Concorde Mezzo HUF Alapokba Fektető Részalap „PRÉM” sorozat                         HU0000716675

Concorde Mezzo HUF Alapokba Fektető Részalap „WEB” sorozat                           HU0000716667

Concorde Mezzo Piano HUF Alapokba Fektető Részalap „PVK” sorozat                  HU0000716691

Concorde Piu Piano HUF Alapokba Fektető Részalap „PVK” sorozat                       HU0000716709

Concorde Piano HUF Alapokba Fektető Részalap „PVK” sorozat                               HU0000716733

Concorde Piano HUF Alapokba Fektető Részalap „PRÉM” sorozat                          HU0000716725

Concorde Piano HUF Alapokba Fektető Részalap „WEB” sorozat                            HU0000716717

Concorde Molto Forte EUR Alapokba Fektető Részalap „PVK” sorozat                    HU0000716741

Concorde Piu Forte EUR Alapokba Fektető Részalap „PVK” sorozat                        HU0000716766

Concorde Piu Forte EUR Alapokba Fektető Részalap „PRÉM” sorozat                     HU0000716758

Concorde Forte EUR Alapokba Fektető Részalap „PVK” sorozat                                HU0000716790

Concorde Forte EUR Alapokba Fektető Részalap „PRÉM” sorozat                           HU0000716782

Concorde Forte EUR Alapokba Fektető Részalap „WEB” sorozat                               HU0000716774

Concorde Fortemente EUR Alapokba Fektető Részalap „PVK” sorozat                    HU0000716808

Concorde Meno Forte EUR Alapokba Fektető Részalap „PVK” sorozat                    HU0000716816

Concorde Mezzo EUR Alapokba Fektető Részalap „PVK” sorozat                            HU0000716840

Concorde Mezzo EUR Alapokba Fektető Részalap „PRÉM” sorozat                         HU0000716832

Concorde Mezzo EUR Alapokba Fektető Részalap „WEB” sorozat                           HU0000716824

Concorde Mezzo Piano EUR Alapokba Fektető Részalap „PVK” sorozat                  HU0000716857

Concorde Piu Piano EUR Alapokba Fektető Részalap „PVK” sorozat                        HU0000716865

Concorde Piano EUR Alapokba Fektető Részalap „PVK” sorozat                               HU0000716899

Concorde Piano EUR Alapokba Fektető Részalap „PRÉM” sorozat                           HU0000716881

Concorde Piano EUR Alapokba Fektető Részalap „WEB” sorozat                            HU0000716873

Az Alap típusa és fajtája:

A Részalapok határozatlan futamidejű (befektetési alap futamideje), nyilvános (befektetési alap működési formája), nyíltvégű (befektetési alap fajtája), az ABAK-irányelv alapján harmonizált (harmonizáció típusa) értékpapír befektetési befektetési alapok (elsődleges eszközkategória típusa).

Az Alap célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása:

A forintban denominált Részalapok célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett.

Az euróban denominált Részalapok célja euróban számolva az euróban denominált német állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett.

Concorde Molto Forte HUF Alapokba Fektető Részalap forintban minél magasabb hozam elérésére törekszik, akár nagy volatilitás mellett is, ezért magas kockázatú eszközökbe fektető befektetési alapokat tart a portfóliójában

Concorde Piu Forte HUF Alapokba Fektető Részalap forintban minél magasabb hozam elérésére törekszik, és elsősorban magas kockázatú eszközökbe fektető befektetési alapokat tart a portfóliójában.

Concorde Forte HUF Alapokba Fektető Részalap forintban minél magas hozam elérésére törekszik, aminek elérése érdekében magas és közepes kockázatú eszközökbe fektető befektetési alapokat is tart a portfóliójában.

Concorde Fortemente HUF Alapokba Fektető Részalap forintban minél magasabb hozam elérésére törekszik, és elsősorban közepesen kockázatos eszközökbe fektető befektetési alapokat tart a portfóliójában.

Concorde Meno Forte HUF Alapokba Fektető Részalap kevésbé kockázatos eszközökkel elérhető minél magasabb forintban mért hozamra törekszik, ezért elsősorban mérsékelten kockázatos eszközökbe fektető befektetési alapokat tart a portfóliójában.

Concorde Mezzo HUF Alapokba Fektető Részalap forintban kiegyensúlyozott teljesítményre törekszik, amibe azonban belefér, hogy részben magas kockázatú eszközökbe is fektető befektetési alapokat tart a portfóliójában.

Concorde Mezzo Piano HUF Alapokba Fektető Részalap forintban kiegyensúlyozott teljesítményre és alacsonyabb volatilitásra törekszik, aminek elérése érdekében részben kockázatos eszközökbe is fektető befektetési alapokat tart a portfóliójában. A Részalap kiegyensúlyozott teljesítményre törekszik, a mögöttes alapok összetételét ennek figyelembe vételével alakítja ki az alapkezelő. Adott esetben származtatott alapok is kerülhetnek az alapba, de csak olyan módon (az időzítést, a méretet és az eszközök egymáshoz való korrelációját figyelembe véve), hogy a származtatott alapok esetleges erőteljes eszközérték ingadozása ne veszélyeztesse a kiegyensúlyozott teljesítményt.

Concorde Piu Piano HUF Alapokba Fektető Részalap forintban kiegyensúlyozott teljesítményre és alacsonyabb volatilitásra törekszik, aminek elérése érdekében elsősorban közepesen kockázatos eszközökbe fektető befektetési alapokat tart a portfóliójában. A Részalap kiegyensúlyozott teljesítményre törekszik, a mögöttes alapok összetételét ennek figyelembe vételével alakítja ki az alapkezelő. Adott esetben származtatott alapok is kerülhetnek az alapba, de csak olyan módon (az időzítést, a méretet és az eszközök egymáshoz való korrelációját figyelembe véve), hogy a származtatott alapok esetleges erőteljes eszközérték ingadozása ne veszélyeztesse a kiegyensúlyozott teljesítményt.

Concorde Piano HUF Alapokba Fektető Részalap                forintban kiegyensúlyozott teljesítményre és alacsonyabb volatilitásra törekszik, aminek elérése érdekében döntően közepes és alacsony kockázatú eszközökbe fektető befektetési alapokat tart a portfóliójában. A Részalap kiegyensúlyozott teljesítményre törekszik, a mögöttes alapok összetételét ennek figyelembe vételével alakítja ki az alapkezelő. Adott esetben származtatott alapok is kerülhetnek az alapba, de csak olyan módon (az időzítést, a méretet és az eszközök egymáshoz való korrelációját figyelembe véve), hogy a származtatott alapok esetleges erőteljes eszközérték ingadozása ne veszélyeztesse a kiegyensúlyozott teljesítményt.

Concorde Molto Forte EUR Alapokba Fektető Részalap euróban minél magasabb hozam elérésére törekszik, akár nagy volatilitás mellett is, ezért magas kockázatú eszközökbe fektető befektetési alapokat tart a portfóliójában

Concorde Piu Forte EUR Alapokba Fektető Részalap euróban minél magasabb hozam elérésére törekszik, és elsősorban magas kockázatú eszközökbe fektető befektetési alapokat tart a portfóliójában.

Concorde Forte EUR Alapokba Fektető Részalap euróban minél magas hozam elérésére törekszik, aminek elérése érdekében magas és közepes kockázatú eszközökbe fektető befektetési alapokat is tart a portfóliójában.

Concorde Fortemente EUR Alapokba Fektető Részalap euróban minél magasabb hozam elérésére törekszik, és elsősorban közepesen kockázatos eszközökbe fektető befektetési alapokat tart a portfóliójában.

Concorde Meno Forte EUR Alapokba Fektető Részalap kevésbé kockázatos eszközökkel elérhető minél magasabb euróban mért hozamra törekszik, ezért elsősorban mérsékelten kockázatos eszközökbe fektető befektetési alapokat tart a portfóliójában.

Concorde Mezzo EUR Alapokba Fektető Részalap euróban kiegyensúlyozott teljesítményre törekszik, amibe azonban belefér, hogy részben magas kockázatú eszközökbe is fektető befektetési alapokat tart a portfóliójában.

Concorde Mezzo Piano EUR Alapokba Fektető Részalap euróban kiegyensúlyozott teljesítményre és alacsonyabb volatilitásra törekszik, aminek elérése érdekében részben kockázatos eszközökbe is fektető befektetési alapokat tart a portfóliójában. A Részalap kiegyensúlyozott teljesítményre törekszik, a mögöttes alapok összetételét ennek figyelembe vételével alakítja ki az alapkezelő. Adott esetben származtatott alapok is kerülhetnek az alapba, de csak olyan módon (az időzítést, a méretet és az eszközök egymáshoz való korrelációját figyelembe véve), hogy a származtatott alapok esetleges erőteljes eszközérték ingadozása ne veszélyeztesse a kiegyensúlyozott teljesítményt.

Concorde Piu Piano EUR Alapokba Fektető Részalap euróban kiegyensúlyozott teljesítményre és alacsonyabb volatilitásra törekszik, aminek elérése érdekében elsősorban közepesen kockázatos eszközökbe fektető befektetési alapokat tart a portfóliójában. A Részalap kiegyensúlyozott teljesítményre törekszik, a mögöttes alapok összetételét ennek figyelembe vételével alakítja ki az alapkezelő. Adott esetben származtatott alapok is kerülhetnek az alapba, de csak olyan módon (az időzítést, a méretet és az eszközök egymáshoz való korrelációját figyelembe véve), hogy a származtatott alapok esetleges erőteljes eszközérték ingadozása ne veszélyeztesse a kiegyensúlyozott teljesítményt.

Concorde Piano EUR Alapokba Fektető Részalap euróban kiegyensúlyozott teljesítményre és alacsonyabb volatilitásra törekszik, aminek elérése érdekében döntően közepes és alacsony kockázatú eszközökbe fektető befektetési alapokat tart a portfóliójában. A Részalap kiegyensúlyozott teljesítményre törekszik, a mögöttes alapok összetételét ennek figyelembe vételével alakítja ki az alapkezelő. Adott esetben származtatott alapok is kerülhetnek az alapba, de csak olyan módon (az időzítést, a méretet és az eszközök egymáshoz való korrelációját figyelembe véve), hogy a származtatott alapok esetleges erőteljes eszközérték ingadozása ne veszélyeztesse a kiegyensúlyozott teljesítményt.

A mögöttes alapokban a fundamentális elemzések, a technikai időzítés és a piaci szentiment indikátorok mind befolyásolják az eszközösszetétel aktív alakítását.

Az Esernyőalap lehetővé teszi befektetői számára, hogy a Concorde Alapkezelő által kezelt alapokból összeállított Részalapokba fektessenek, amely részalapok más-más kockázati szintet képviselnek. Az Alapkezelőnek a Részalapok esetében követni kívánt befektetési stratégiája a piacok, illetve eszközosztályok közötti hosszú távú, aktív eszközallokációra épül.

A stratégiai allokációt az eszközosztályok értékeltsége és az aktuális piaci helyzet figyelembevételével aktívan alakítja az alapkezelő. A Részalapok befektetői ezáltal egyetlen Alap segítségével egy aktívan kezelt, adott kockázati szinthez tartozó hatékony portfólióba fektethetnek.

A Részalapok diverzifikált portfóliókat alakítanak ki elsősorban más befektetési alapokba való befektetéssel. Az alapok kiválasztása kvalitatív és kvantitatív mutatók figyelembe vételével történik, olyan módon, hogy az egyes Részalapok összetétele összességében tükrözze az adott Részalapra meghirdetett kockázati szintet.

Az értékesítésre kerülő Befektetési Jegyek:

Értékesítésre kerül valamennyi részalap vonatkozásában összesen minimum 200 000 000 HUF, az eurós névértékű Részalapok jegyzése esetén a jegyzés lezárásának napján érvényes MNB-középárfolyammal kerül átváltásra.

Jegyzés helye:

Raiffeisen Bank Zrt. székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6. az Ügyfélfogadás időpontjában.

Jegyzési időszak:

 1. március 22-24.

Jegyzési ár:

A jegyzési ár Befektetési Jegyenként a névérték 100%-a.

Fizetés módja:

A Letétkezelőnél az Alap jegyzési számlájára való készpénzbefizetéssel, vagy utalással. A jegyzési számlára befizetett vagy átutalt pénzösszeg beérkezésére a jegyzés utolsó napján 16 óráig van lehetőség.

A jegyzés módja:

Jegyzéseket az Ügyfelek személyesen, illetve meghatalmazott útján tudnak tenni a jegyzési helyen a pénztári órákban. A meghatalmazás történhet közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában. Egy meghatalmazott korlátlan mennyiségű meghatalmazót is képviselhet.

A jegyzés csak akkor érvényes, ha a jegyzés utolsó napján, 2016. március 24-én, 16 óráig a jegyzés teljes ellenértéke a Letétkezelőnél e célból nyitott letéti számlán van. Az e feltétel hiányában érvénytelennek tekintett jegyzések vagy a jegyzés meghiúsulása miatt visszautasított jegyzések ellenértékét a jegyzési hely a Kbftv. 68. § (5) bekezdésének megfelelően a jegyzés lezárását követő 7 napon belül a már befizetett teljes összeget a tájékoztatóban meghirdetett módon –kamatfizetési kötelezettség nélkül – visszautalja arra a számlára, ahonnan az érkezett, illetve az ügyfél rendelkezése szerinti számlára.

Vásárlók köre

A Részalapok jegyeit vásárlók köre nincs korlátozva.

A jegyzés feltétele:

Az Alapkezelő a jegyzés során összesen minimum 200 000 000 millió HUF-nak megfelelő összeget ajánl fel, ez az eurós névértékű Részalapok jegyzése esetén a jegyzés lezárásának napján érvényes MNB-középárfolyammal kerül átváltásra. Amennyiben a befektetők a Befektetési Jegyekből 200 000 000 HUF-nál kevesebbet jegyeznek- az eurós névértékű Részalapok jegyzése esetén a jegyzés lezárásának napján érvényes MNB-középárfolyammal kerül átváltásra-, a jegyzés meghiúsul. Ebben az esetben a Letétkezelő a jegyzés céljából beérkező pénzt a jegyzés lezárását követő 7 napon belül a befektetők számára visszafizeti. Ezen összegekre az eltelt időtartamra kamat nem jár. A jegyezhető Befektetési Jegyeknek nincs felső korlátja.

Minimálisan jegyezhető mennyiség

Az egy befektető által jegyezhető Befektetési Jegyek minimális mennyisége 1 db.

A Tájékoztató megjelentetésének, illetve megtekintésének helye, ideje, módja

A Kbftv. 103. paragrafusa 2. pontjának megfelelően az Alapkezelő a Concorde Eszközallokációs Esernyőalap kezelési szabályzatát, tájékoztatóját, kiemelt befektetői információját és hirdetményét a forgalomba hozatali eljárás kezdő időpontját megelőzően közzéteszi. Az Alap közzétételi helye a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu honlap, és az Alapkezelő www.concordealapkezelo.hu honlapja

A Befektetési Jegyekhez fűződő jogok

A Befektetési Jegyek minden tulajdonosa:

 • jogosult arra, hogy az Kezelési Szabályzatban meghatározottak szerint – a Forgalmazó pénztári óráiban – visszaváltsa a Befektetési Jegyeket vagy azok egy részét, a visszaváltási jutalékkal csökkentett egy jegyre jutó nettó eszközértéken,
 • jogosult arra, hogy az Alap megszűnése esetén az Alap végelszámolását követően fennmaradó vagyonából a tulajdonában lévő Befektetési Jegyek névértékének az összes kibocsátott Befektetési Jegy névértékéhez viszonyított arányának megfelelően részesedjen,
 • kérésére ingyenesen a rendelkezésére kell bocsátani a Tájékoztatót, a Kezelési Szabályzatot, a Kiemelt Befektetői Információt, az Alap féléves és éves jelentését (ezen dokumentumok a Befektetési Jegy tulajdonosok rendelkezésére állnak a közzétételi helyeken)
 • a nyílt végű befektetési alapra kibocsátott befektetési jegynek az adott befektető számára első alkalommal történő értékesítésekor az alap kezelési szabályzatát a Befektetőnek térítésmentesen át kell adni, az alap tájékoztatóját, a legutóbbi éves és féléves jelentését a befektető kérésére térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani. A befektető külön nyilatkozatot tesz
  • a fenti dokumentumok átvételére vonatkozóan, vagy
  • arról, hogy a fenti dokumentumok részére történő átadásáról lemond, vagy
  • arról, hogy a dokumentumok átadását elektronikus úton kéri.
 • jogosult rendkívüli tájékoztatásra,
 • jogosult a jogszabályban, illetve a Kezelési Szabályzatban meghatározott egyéb jogok gyakorlására.

A Részalapok Befektetési jegy tulajdonosai tekintetében az egyenlő elbánás elve érvényesül, a Befektetési jegy tulajdonosok azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek.

Joghatóság, háttérszabályok

Az Részalap és a Befektetési jegy tulajdonosa közötti valamennyi kapcsolatra a magyar jog szabályai az irányadóak.

A Részalap és a Befektetési jegy tulajdonosa között felmerülő vitás kérdéseket a Részalap elsősorban peren kívül, a felek méltányos érdekeinek szem előtt tartásával igyekszik rendezni. Erre figyelemmel bármely vitás ügyben a Részalap lehetővé teszi a Befektetési jegy tulajdonosa részére a vitás kérdés megtárgyalását – és a lehetőségek keretei között, ha erre mód nyílik – a vita peren kívüli rendezését.

A Befektetési jegy tulajdonosa által szóban, vagy írásban benyújtott panasz, vagy igény esetén az Alapkezelő mindenkor ésszerű határidőn, de a panaszokra legkésőbb a kézhezvételtől számított 30 napon belül ad választ.

A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a természetes személy befektetési jegy tulajdonosa a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a Pénzügyi Békéltető Testülethez, mint a Magyar Nemzeti Bank által működtetett szakmailag független testülethez fordulhat (levelezési címe: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172.; telefon: 06-1-489-9100; e-mail: pbt@mnb.hu).

Amennyiben a Részalap és a Befektetési jegy tulajdonosa között felmerülő vitás kérdések peren kívüli rendezése nem járt eredménnyel, úgy a Részalap és a Befektetési jegy tulajdonosa közötti vitás ügyekben a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései az irányadóak. A Részalap és a Befektetési jegy tulajdonosa a Kezelési szabályzat hatálya alá tartozó bármely tevékenységgel kapcsolatban felmerült, bármely jogvita esetén alávetik magukat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnak.

Forgalmazó

Alapforgalmazó Zrt.

(1123 Budapest, Alkotás u. 50.)

Alapkezelő

Concorde Alapkezelő zrt.

(1123 Budapest, Alkotás u. 50.)

Letétkezelő, amely egyben a jegyzési hely

Raiffeisen Bank Zrt.

(1054 Budapest, Akadémia u. 6.)

Az Alap Tájékoztatója
Az Alap Kezelési Szabályzata
Concorde Molto Forte HUF Alapokba Fektető Részalap „PVK” sorozat Kiemelt Befektetői Információja
Concorde Piu Forte HUF Alapokba Fektető Részalap „PVK” sorozat Kiemelt Befektetői Információja
Concorde Piu Forte HUF Alapokba Fektető Részalap „PRÉM” sorozat Kiemelt Befektetői Információja
Concorde Forte HUF Alapokba Fektető Részalap „PVK” sorozat Kiemelt Befektetői Információja
Concorde Forte HUF Alapokba Fektető Részalap „PRÉM” sorozat Kiemelt Befektetői Információja
Concorde Forte HUF Alapokba Fektető Részalap „WEB” sorozat Kiemelt Befektetői Információja
Concorde Fortemente HUF Alapokba Fektető Részalap „PVK” sorozat Kiemelt Befektetői Információja
Concorde Meno Forte HUF Alapokba Fektető Részalap „PVK” sorozat Kiemelt Befektetői Információja
Concorde Mezzo HUF Alapokba Fektető Részalap „PVK” sorozat Kiemelt Befektetői Információja
Concorde Mezzo HUF Alapokba Fektető Részalap „PRÉM” sorozat Kiemelt Befektetői Információja
Concorde Mezzo HUF Alapokba Fektető Részalap „WEB” sorozat Kiemelt Befektetői Információja
Concorde Mezzo Piano HUF Alapokba Fektető Részalap „PVK” sorozat Kiemelt Befektetői Információja
Concorde Piu Piano HUF Alapokba Fektető Részalap „PVK” sorozat Kiemelt Befektetői Információja
Concorde Piano HUF Alapokba Fektető Részalap „PVK” sorozat Kiemelt Befektetői Információja
Concorde Piano HUF Alapokba Fektető Részalap „PRÉM” sorozat Kiemelt Befektetői Információja
Concorde Piano HUF Alapokba Fektető Részalap „WEB” sorozat Kiemelt Befektetői Információja
Concorde Molto Forte EUR Alapokba Fektető Részalap „PVK” sorozat Kiemelt Befektetői Információja
Concorde Piu Forte EUR Alapokba Fektető Részalap „PVK” sorozat Kiemelt Befektetői Információja
Concorde Piu Forte EUR Alapokba Fektető Részalap „PRÉM” sorozat Kiemelt Befektetői Információja
Concorde Forte EUR Alapokba Fektető Részalap „PVK” sorozat Kiemelt Befektetői Információja
Concorde Forte EUR Alapokba Fektető Részalap „PRÉM” sorozat Kiemelt Befektetői Információja
Concorde Forte EUR Alapokba Fektető Részalap „WEB” sorozat Kiemelt Befektetői Információja
Concorde Fortemente EUR Alapokba Fektető Részalap „PVK” sorozat Kiemelt Befektetői Információja
Concorde Meno Forte EUR Alapokba Fektető Részalap „PVK” sorozat Kiemelt Befektetői Információja
Concorde Mezzo EUR Alapokba Fektető Részalap „PVK” sorozat Kiemelt Befektetői Információja
Concorde Mezzo EUR Alapokba Fektető Részalap „PRÉM” sorozat Kiemelt Befektetői Információja
Concorde Mezzo EUR Alapokba Fektető Részalap „WEB” sorozat Kiemelt Befektetői Információja
Concorde Mezzo Piano EUR Alapokba Fektető Részalap „PVK” sorozat Kiemelt Befektetői Információja
Concorde Piu Piano EUR Alapokba Fektető Részalap „PVK” sorozat Kiemelt Befektetői Információja
Concorde Piano EUR Alapokba Fektető Részalap „PVK” sorozat Kiemelt Befektetői Információja
Concorde Piano EUR Alapokba Fektető Részalap „PRÉM” sorozat Kiemelt Befektetői Információja
Concorde Piano EUR Alapokba Fektető Részalap „WEB” sorozat Kiemelt Befektetői Információja

Budapest, 2016. március 10.

Bilibók Botond
vezérigazgató