Panaszkezelés

A HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás út 50.; továbbiakban: Alapkezelő) a befektetők panaszainak kezelése során a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján, az azokban meghatározott kötelezettségek betartásával jár el.

A jelen szabályzat azokat az elveket és gyakorlatokat tartalmazza, amelyeket az Alapkezelő a panaszkezelési, panasz-ügyintézési tevékenysége kialakítása és gyakorlása során szem előtt tart.

A HOLD Alapkezelő Zrt.-vel szemben felmerült panaszok a HOLD Alapkezelő Zrt. számára fontos információt tartalmaznak, ezért a HOLD Alapkezelő Zrt. hangsúlyt fektet a panaszok megkülönböztetés nélküli kezelésére és értékelésére.