Plusz Pénz Akció hirdetmény

A HOLD Alapkezelő Zrt. (1123 Budapest, Alkotás út 50. továbbiakban HOLD) Plusz Pénz Akciót hirdet, amelynek célja, hogy pénzjóváírással jutalmazza azon ügyfeleit, akik Online vagyonkezelésben lévő megtakarításaikat a lent tárgyalt feltételek szerint külső forrásból növelik, és a lenti feltételeket maradéktalanul teljesítik.

A Plusz Pénz Akció részletes leírása

Az akcióban részt vevő és a feltételeket maradéktalanul teljesítő ügyfelek a jóváírási alapra vetítve, annak nagyságától függő mértékű pénzjóváírást kapnak a jóváírási napokon.

Jóváírás mértéke = (jóváírási alap * jóváírási százalék)/3,

amely a 3 jóváírási napon egyenlő mértékben kerül jóváírásra.

Kik vehetnek részt az akcióban

 • magánszemélyek
 • jogi személyek

A jóváírási alap meghatározása

 • a jóváírási alap a gyűjtőidőszakban határozódik meg, amelynek időtartama 2023.01.23-2023.02.28.
 • a jóváírási alap meghatározásában részt vevő számlák:
  • magánszemély esetében: minden Online vagyonkezelésben (továbbiakban OVK) tartott 2023-as gyűjtőévi TBSZ számla
  • jogi személy esetében: minden Online vagyonkezelt számla
 • a jóváírási alap bázisa az Online vagyonkezelésbe közvetlenül külső forrásból (a HOLD Alapforgalmazó Zrt-n kívülről) érkező forint beutalás
  • magánszemélyek esetében kizárólag közvetlenül 2023-as gyűjtőévi Tartós Befektetési Szerződés (továbbiakban TBSZ) számlára érkező beutalást veszünk figyelembe
 • a jóváírási alapot csökkentő tényezők a gyűjtőidőszakban történő vagyonkivonások:
  • Kiutalás saját bankszámlára a jóváírási alap számításában részt vevő számlá(k)ról
  • Átvezetés a jóváírási alap számításában részt vevő számlá(k)ról másik HOLD szolgáltatásba (Online befektetési alapok szolgáltatásba, vagy Privát vagyonkezelés szolgáltatásba)
 • egyéb kiegészítő feltétel: a jóváírási alap legfeljebb akkora lehet, mint az Ügyfél HOLD Alapforgalmazó Zrt-nél vezetett számláin a jóváírások összesített értéke csökkentve a vagyonkivonások összesített értékével, ideértve az értékpapírtranszfereket* is.

* értékpapírtranszferek értéke a tranzakció napján ismert árral kerül kiszámításra

A jóváírási százalék meghatározása

 • Összesen 1,0%, amennyiben a jóváírási alap eléri a 3.000.000 forintot
 • Összesen 1,5%, amennyiben a jóváírási alap eléri a 12.000.000 forintot

Jóváírási napok

 • 1. jóváírási nap: 2024.03.25.
 • 2. Jóváírási nap: 2025.03.25.
 • 3. Jóváírási nap: 2026.03.25.

A jóváírási napokat megelőző hűségidőszakok

 • 1. hűségidőszak: 2023.03.01-2024.02.28.
 • 2. hűségidőszak: 2023.03.01-2025.02.28.
 • 3. hűségidőszak: 2023.03.01-2026.02.28.

A jóváíráshoz szükséges hűségfeltételek ellenőrzése:

 • a hűségfeltételek ellenőrzése a jóváírási napokat megelőző hűségidőszakok ellenőrzésével történik
 • a hűségidőszak ellenőrzésében rész vevő számlák:
  • magánszemély esetében: minden, a hűségidőszak alatt létező Online vagyonkezelésben tartott 2023-as gyűjtőévi TBSZ
  • jogi személy esetében: minden, a hűségidőszak alatt létező Online vagyonkezelésben tartott számla

Jóváírás menete

 • A jóváírás minden esetben HOLD OVK normál, azaz nem TBSZ számlára történik.
 • Amennyiben a kampányban résztvevő ügyfél nem rendelkezik normál számlával, úgy a HOLD Alapkezelő Zrt, mint vagyonkezelő, egyoldalú szerződésmódosítás keretein belül kezdeményezi számára a normál számla létrehozását alkalmassági teszteredménye alapján, és erre a számlára utalja a jóváírást.
 • A jóváírást nem kell igényelni, az akcióban való részvétel automatikus, amennyiben a jelen hirdetményben foglalt feltételek teljesülnek.
 • A HOLD a jóváírás mértékéről és módjáról a jóváírást követően értesítést küld.

A Plusz Pénz Akció hirdetményében használt fogalmak, rövidítések:

 • TBSZ: Tartós Befektetési Számla
 • OVK: Online vagyonkezelés

Budapest, 2023.01.23.