Alkalmassági vizsgálat

A Társaság a portfólió-kezelési szerződés megkötése előtt meggyőződik arról, hogy az Ügyfél ismeretei és a szerződés tárgyát képező szolgáltatással kapcsolatos gyakorlata, kockázatviselő képessége megfelelő-e ahhoz, hogy megalapozott befektetési döntést hozzon, valamint a szükséges mértékben feltárja az Ügyfél jövedelmi helyzetét és befektetési céljait annak érdekében, hogy a körülményeihez igazodó, a befektetési elvárásai megvalósítására alkalmas ügyletet vagy pénzügyi eszközt ajánljon.

Ennek felmérésére az Ügyfélnek egy kérdőívet kell kitöltenie, amelynek eredménye alapján megállapítható, hogy mely termékek, szolgáltatások minősülhetnek alkalmasnak és megfelelőnek az Ügyfél számára. A kérdőív eredménye minden esetben az Ügyfélre vonatkozik – függetlenül attól, hogy meghatalmazott vagy képviselő jár el az ügyfél nevében Társaságunknál.

Felhívjuk figyelmét, hogy a saját érdekében a kérdőívet a valóságnak megfelelően töltse ki, ugyanis ez is alapjául szolgál a Társaság és az Ügyfél közötti kapcsolatnak. A Társaság joggal feltételezheti, hogy az Ügyfél kérdőívben megjelölt válaszai a valóságnak megfelelnek. Felhívjuk arra is figyelmét, hogy a kérdőív értékelésére a Társaság által alkalmazott általános értékelési rendszer alapján kerül sor.

Amennyiben válaszait tekintve változás állna be, arról a Társaságot haladéktalanul értesítse és töltsön ki újabb kérdőívet! Ennek elmaradásából eredő következményekért a Társaság nem felel.

Amennyiben a Társaság hivatalos tudomására jut, hogy bármely válasz – azok változása folytán vagy egyéb okból – nem tükrözi a valóságot, jogosult egyoldalúan átértékelni az eredményt. Hivatalos tudomásszerzés alatt különösen a Társaság által megismert jogerős bírósági ítélet, jogerős hatósági határozat értendő.

A Társaság megtagadja a szerződéskötést vagy a hatályos szerződése alapján megbízás végrehajtását, ha az alkalmassági teszthez szükséges, e fejezetben megjelölt információkhoz nem jutott hozzá, vagy amennyiben az alkalmassági teszt eredménye nem teszi lehetővé kért szolgáltatás nyújtását az Ügyfél számára.