5 éves futamidejű, fix, sávos kamatozású, 1 Ft-os alapcímletű értékpapír. Jegyzés útján kerül forgalomba hozatalra. Jegyezni névértéken, azaz 100%-os árfolyamon lehet. Az ötéves futamidő a jegyzés lezárását követő hét első munkanapjától kezdődik.

Kamatjuttatás az első évben félévente, az ezt követő években évente történik. A kamatjuttatás napján (az utolsó, lejáratkori kamatfizetési nap kivételével) a pénzben kifejezett kamat összegével megegyező névértékű, azonos sorozatba tartozó állampapírban (MÁP Pluszban) kerül jóváírásra a kamat a MÁP Plusz tulajdonosának értékpapírszámláján. Futamidő végén az utolsó, lejáratkori kamatfizetési napon forintban kifejezett kamatösszegre jogosult a MÁP Plusz tulajdonosa.

A kamatjuttatásokat követő 5 munkanapos időintervallumokban a forgalmazók nettó 100%-os árfolyamon (azaz tőkeveszteség nélkül) plusz a visszavásárlás értéknapja szerinti felhalmozott kamaton, míg a többi munkanapokon az üzletszabályzatukban leírtak szerint jegyeznek vételi árat a Magyar Állampapír Plusz sorozatokra, így a MÁP Plusz a futamideje alatt is eladható.

A MÁP Pluszt a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek szerezhetik meg. A MÁP Pluszt az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek a forgalomba hozatalt követően a másodlagos piacon megvásárolhatják és egymás között átruházhatják.

MÁP Plusz ismertető

MÁP Plusz nyilvános ajánlattétel