Biztonságban van a vagyonkezelésbe helyezett pénzem?

Az első lépésektől kezdve több mechanizmus és egy teljes intézményi háttér védi megtakarításunk biztonságát.

1. BEFEKTETÉSI JEGY VÉTELE

 • a befektetési alap bocsátja ki
 • a befektetési alappal szembeni követelés

2. BEFEKTETÉSI ALAP

3. FORGALMAZÓ

 • befektetési jegy
 • a befektetők értékpapírszámláit vezeti
 • infromációszolgáltatás a befektetési alapokról

4. ALAPKEZELŐ

 • befektetési stratégia
 • nyilvántartás, vagyonkezelési tevékenység

5. LETÉTKEZELŐ (BANK)

 • értékpapírtranzakciók lebonyolítása, az eszközök őrzése, azok értékének számítása és jelentése
 • Biztosak lehetünk benne, hogy megtakarításunk értéke pontosan, harmadik fél által jelentett adatok alapján van feltüntetve

6. SZÁMLAVEZETŐ BANK

 • befektetési alap pénzforgalmi és értékpapírszámlájának vezetése
 • eszközök adásvételekor tranzakciók elszámolása és nyilvántartása


7. KELER

 • Központi Elszámolóház
 • a forgalmazó számára nyilvántartás és számlavezetés

8. BEVA

 • befektetők védelme
 • kártalanítás 100.000 EUR-ig, amennyiben a szolgáltató nem tud eleget tenni kötelezettségeinek

9. BRÓKERCÉG

10.FELÜGYELET

 • Magyart Nemzeti Bank
 • a pénzügyi rendszer egészének stabil működését biztosítja

TOVÁBBI RÉSZLETEK

TOVÁBBI RÉSZLETEK

Biztonságban van a pénzem egy befektetési alapban?

Befektetésünk biztonsága az egyik legfontosabb szempont pénzügyi döntések meghozatalakor. Befektetési alapok esetében a kezdeti lépésektől kezdve több mechanizmus és egy teljes intézményi háttér védi megtakarításunk biztonságát.

A legelső lépcső befektetési alapba fektetéskor a befektetési jegyek megvétele. A befektetési jegy egy sorozatban forgalomba hozott, a befektetési alappal szembeni követelést és egyéb jogokat biztosító értékpapír. A jegyet, habár az alap bocsájtja ki, forgalmazóknál tudjuk megvásárolni. A forgalmazók lehetnek a befektetési alaphoz tartozó entitások, de akár az alapkezelőtől független pénzügyi intézmények is. Befektetőként a forgalmazónál vezetett értékpapírszámlánkra tudunk befektetési jegyet vásárolni és tőlük tudunk információhoz jutni a forgalmazott alapokról. Fontos, hogy a követelésünk az alapkezelővel szemben áll fenn, így annak értéke a forgalmazó pénzügyi helyzetétől független.

Pénzünk ezután az alapkezelőhöz kerül. Az alapkezelő felelős a befektetési stratégia kialakításáért, az adminisztrációs és nyilvántartási feladatok ellátásáért, és a vagyonkezelési tevékenységért. Röviden, az alapkezelő hozza meg a befektetési döntéseket, azonban fontos, hogy a megvásárolt eszközök éértékpapírok már nem az alapkezelő közvetlen birtokában vannak.

A befektetők megtakarításából, a befektetési alap számára vásárolt értékpapírok az úgynevezett letétkezelőnél kerülnek elhelyezésre és a letétkezelő őrzi azokat. Ezáltal az alapkezelő saját vagyonától elkülönítésre kerülnek a befektetési alapok eszközei. A letétkezelő egy, az alapkezelőtől független, az adott gazdaság pénzügyi felügyelete alatt álló bank. A letétkezelő feladatai közé tartoznak az alapkezelő által megadott értékpapírtranzakciók lebonyolítása, az eszközök őrzése, valamint azok értékének számítása és jelentése. Ezáltal biztosak lehetünk benne, hogy megtakarításunk értéke pontosan, harmadik fél által jelentett adatok alapján van feltüntetve, illetve az alapkezelő csődeljárása esetén az alap vagyona elkülönítve van nyilvántartva.

számlavezető bank vezeti a befektetési alap (pénzforgalmi és értékpapír)számláját. A számlavezető bank szintén az alapkezelőtől független, gyakran a letétkezelőhöz tartozó pénzügyi szolgáltató, de lehet attól független entitás is. Eszközök adásvételekor a számlavezető bank fogja végezni a tranzakciók elszámolását és nyilvántartását.

A tranzakciók annak sikerességét a központi elszámolóház (KELER) garantálja. Az elszámolóház minden vevőnek eladóként, és minden eladónak vevőként szolgál. Amennyiben a piaci adásvételkor az egyik fél nem teljesít, úgy a másik fél számára az elszámolóház mindenképp lebonyolítja a tranzakciót. Az elszámolóház szintén nyilvántartást és számlavezetést végez a HOLD Alapforgalmazó ügyfelei részére.

Amennyiben a szolgáltató nem tudna eleget tenni kötelezettségeinek, úgy a befektetőket a Befektető-védelmi alap (BEVA) kártalanítja 100.000 euró értékhatárig. A BEVA tagjai olyan pénzintézetek, akik a védelemért cserébe tagdíjat fizetnek; hasonlóan egy pénzügyi biztosítóhoz.

A jogi háttérben szintén több mechanizmus garantálja a befektetések biztonságát. A magyar jogszabályoknak megfelelően, az egyes befektetési alapoknak éves beszámolót kell közzétenniük. A beszámolót egy független könyvvizsgáló auditálja, és az ő feladata az alap nyilvántartásainak ellenőrzése. Emellett a pénzügyi felügyelet adja ki az alapkezelői engedélyt, valamint folyamatosan ellenőrzi az alapkezelő és letétkezelő tevékenységét.