Cégadatok

Igazgatóság

A Társaságnál Igazgatóság kinevezésére nem került sor, az Igazgatóság jogait vezető tisztségviselőként a Vezérigazgató gyakorolja.

Felügyelőbizottság

Jávorka Imre (anyja neve: Bácsi Terézia; születési hely, idő: Kecskemét, 1970. 09. 23., lakcím: 1012 Budapest, Győző u. 5. II/4.

Soós Péter (anyja neve: dr. Csányi Erzsébet, születési hely, idő: Szeged, 1984. 02. 14.; lakcím: 6771 Szeged, Gyár u.3/a.)

Gajdics Attila György (anyja neve: Kovács Mária Emma; születési hely, idő: Nagykanizsa, 1975.11.24., lakcím: 1015 Budapest, Szabó Ilonka utca 12-14. I/2.)

Az Auditbizottság Bszt. 20/C. § (3) bekezdésében meghatározott feladatait a Felügyelőbizottság látja el.

Operatív vezetés

Vezérigazgató: Cser Tamás

Ügyvezető igazgató: Rák Bertalan

A Társaság adatai

Cégnév: HOLD Alapforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített cégnév: HOLD Alapforgalmazó Zrt.

Székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Ügyfélszolgálati iroda: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.; Alkotás Point Irodaház A épület 5. emelet

Cégjegyzékszám: 01-10-048412, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 25188420-1-43

Statisztikai számjel: 25188420-6612-114-01

A Társaság tevékenységi köre

A Társaság tevékenységi köre a TEÁOR 2008. besorolás szerint:

Főtevékenység: 6612’08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
Egyéb tevékenységi kör: 6619’08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

Cégjegyzésre jogosultak

A Társaság mindenkor hatályos Alapszabályának rendelkezései szerint

Hatósági engedély

A befektetési szolgáltatási tevékenység és a kiegészítő szolgáltatás végzésére jogosító engedély száma, az ezen engedélyt kiadó felügyeleti hatóság neve és levelezési címe:

A Társaság befektetési szolgáltatási tevékenységének és kiegészítő szolgáltatásának engedélyszáma: H-EN-III-183/2015.

Felügyeleti szerv: Magyar Nemzeti Bank

Cím: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.
Központi levélcím: H-1534 Budapest BKKP Postafiók: 777.
Központi telefon: +36 1 489 9100
Központi fax: +36 1 489 9102
Honlap címe: http://www.mnb.hu/felugyelet

Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ

Telefon: +06 40 203 776
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
Honlap címe: www.mnb.hu
Elérhetőség: www.mnb.hu

Könyvvizsgáló

BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. (1103 Budapest, Kőér utca 2/A, nyilvántartási szám: 002387)

Adatvédelmi tisztviselő

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Zalán Gábor

Postai levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András u. 14. fsz. 2.

Elektronikus levélcím: gabor.zalan@drzalan.hu

Képviselt adatkezelő: HOLD Alapforgalmazó Zrt.

Tulajdonosi összetétel

A Társaság részvényesei: HOLD Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50., cégjegyzékszám: 01-10-044222).

A tulajdonukban álló részvények: 10.000.000 darab törzsrészvény. A részvényes egyedüli részvényes, tulajdoni és szavazati hányad: 100%.

A Társaság alaptőkéje: 1.000.000.000 Ft, azaz egy milliárd forint, amely 1.000.000.000 Ft, azaz egy milliárd forint készpénzből áll.


Jogi nyilatkozat

A weboldal a HOLD Alapforgalmazó Zrt. kereskedelmi kommunikációját tartalmazza. A befektetések kockázattal járnak. A tájékoztatás nem teljes körű, a befektetési döntése előtt a weboldalon elérhető információ mellett tájékozódjon az elérhető pénzügyi eszközök tájékoztatójából, kezelési szabályzatából. A HOLD Alapforgalmazó Zrt. nem vállal felelősséget a weboldalon elérhető információ naprakészségéért és az azok alapján meghozott döntések következményeiért, a felelősségét a legteljesebb körben és mértékben kizárja.