A Társaság tevékenységi köre a TEÁOR 2008. besorolás szerint:

Főtevékenység: 6612’08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
Egyéb tevékenységi kör: 6619’08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység