Díjak, költségek

A Társaság által az Ügyfél számára nyújtott befektetési szolgáltatási tevékenység vagy kiegészítő szolgáltatás keretében a felszámításra kerülő díjakat, költségeket a mindenkor hatályos Kondíciós Lista tartalmazza. Abban az esetben, ha a teljes ár összegszerűen nincs meghatározva, a Kondíciós Lista tartalmazza a számítás módját és alapját.

A Kondíciós Lista elérhető a Társaság ügyfélszolgálatán, valamint itt:

Felhívjuk figyelmét, hogy a szerződésében meghatározott pénzügyi eszközre vonatkozó ügylet kapcsán olyan költség, illetve adófizetési kötelezettség keletkezhet, amely megfizetése nem a Társaságon keresztül történik.

A portfóliókezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó előzetesen számított költségekről és díjakról a Társaság privát bankárai a szerződést megelőzően személyes találkozó keretében tájékoztatják a potenciális Ügyfelet és az Ügyfeleket. A portfóliókezeléshez kapcsolódó összes költségről és díjról a Társaság a tárgyévet követő évben az éves portfólió jelentéssel egyidejűleg ad tájékoztatást.

Tájékoztatjuk, hogy a fizetésre, továbbá a teljesítés módjára vonatkozó egyéb szabályokról az Üzletszabályzat és a vonatkozó szerződések rendelkeznek.

A portfólió-kezelési díjak számításának részletes szabályairól a Társaság Üzletszabályzata II. fejezetének 12. pontja rendelkezik.

A Társaság Üzletszabályzata a https://hold.hu/uzletszabalyzat/ címen érhető el.

Kérjük ezen dokumentumok részletes áttanulmányozását befektetési döntései meghozatala előtt!