HOLD MAX EURO

Származtatott Befektetési Alap

Havi portfóliójelentés

Féléves jelentés

Éves jelentés

Indulás éve

2016

Alap kategóriája

Származtatott Alap

Ajánlott befektetési időtáv

Legalább 3 év

Kockázati besorolás

Magas

ÁRFOLYAM

3 hónap 1 év 2 év 3 év 5 év Teljes időszak

Árfolyam adatok letöltése

ÉVESÍTETT HOZAMOK

2024.07.17 napon

Elmúlt 1 év
-7.96%
Elmúlt 3 év
-27.56%
Elmúlt 5 év
-13.26%
Indulás óta
-8.31%

NAPTÁRI HOZAMOK

2023
-63.47%
2022
-5.92%
2021
-1.85%
2020
39.06%
2019
6.96%
2018
11.13%
2017
-3.49%
2016
-10.48%
2015
-
2014
-

AZ ALAP STRATÉGIÁJA

A HOLD MAX EURO Származtatott Befektetési Alap befektetési célja a nettó eszközértékére vetítve többszörös euró kitettség elérése addicionális kockázat vállalásával, a törvény által, valamint a befektetési politikában meghatározott limitek betartása mellett. Az Alap alacsony kockázatú instrumentumokra (bankbetét, rövid lejáratú állampapír) mint alapvető és kiinduló befektetésre tekint, továbbá potenciális befektetési területként megjelennek a hazai és nemzetközi részvények illetve (vállalati és állam) kötvények, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre és árupiaci termékekre vonatkozó származtatott ügyletek. Emellett az Alap befektetési céljának elérése érdekében a HOLD Alapkezelő deviza forward ügyleteket köt. Az Alap potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények illetve (vállalati és állam) kötvények, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre és árupiaci termékekre vonatkozó származtatott ügyletek. Az Alap euróban denominált. Annak érdekében, hogy az Alap többszörös euró kitettsége fennálljon, a HOLD Alapkezelő deviza forward ügyleteket köt.

Kockázati besorolás: A szintetikus hozam/kockázati mutató (Synthetic Risk Reward Indicator=SRRI) számításához az Alap bencmarkjának elmúlt 5 évbeli heti hozamadatai szolgáltak Alapul, így annak értéke minden évben változhat, mely így nem szükségszerűen megbízható mutatója az Alap jövőbeni kockázati profiljának.

Forgalmazói kör

  • HOLD Alapforgalmazó Zrt.

Havi tájékoztatók

Jelenleg nincsenek letölthető fájlok.