Alap kategóriája

Származtatott Alap

Ajánlott befektetési időtáv

Legalább 3 év

Kockázati besorolás

Magas

A HOLD MAX USD Származtatott Befektetési Alap befektetési célja a nettó eszközértékére vetítve többszörös USA dollár kitettség elérése addicionális kockázat vállalásával, a törvény által, valamint a befektetési politikában meghatározott limitek betartása mellett. Az Alap alacsony kockázatú instrumentumokra (bankbetét, rövid lejáratú állampapír) mint alapvető és kiinduló befektetésre tekint, továbbá potenciális befektetési területként megjelennek a hazai és nemzetközi részvények illetve (vállalati és állam) kötvények, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre és árupiaci termékekre vonatkozó származtatott ügyletek. Emellett az Alap befektetési céljának elérése érdekében a HOLD Alapkezelő deviza forward ügyleteket köt. Az Alap potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények illetve (vállalati és állam) kötvények, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre és árupiaci termékekre vonatkozó származtatott ügyletek. Az Alap USA dollárban denominált. Annak érdekében, hogy az Alap többszörös USA dollár kitettsége fennálljon, a HOLD Alapkezelő deviza forward ügyleteket köt.

Kockázati besorolás: A szintetikus hozam/kockázati mutató (Synthetic Risk Reward Indicator=SRRI) számításához az Alap bencmarkjának elmúlt 5 évbeli heti hozamadatai szolgáltak Alapul, így annak értéke minden évben változhat, mely így nem szükségszerűen megbízható mutatója az Alap jövőbeni kockázati profiljának.

Forgalmazói kör

  • HOLD Alapforgalmazó Zrt.
3 hónap 1 év 2 év 3 év 5 év Teljes időszak