Alap kategóriája

Alapok alapja
Dinamikus vegyes alap

Ajánlott befektetési időtáv

Legalább 5 év

Kockázati besorolás

Közepes

A Részalapok diverzifikált portfóliókat alakítanak ki elsősorban más befektetési alapokba való befektetéssel. Az alapok kiválasztása kvalitatív és kvantitatív mutatók figyelembevételével történik, olyan módon, hogy az egyes Részalapok összetétele összességében tükrözze az adott Részalapra meghirdetett kockázati szintet.
HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF forintban minél magasabb hozam elérésére törekszik, akár nagy volatilitás mellett is, ezért magas kockázatú eszközökbe fektető befektetési alapokat tart a portfóliójában.

Kockázati besorolás: A szintetikus hozam/kockázati mutató (Synthetic Risk Reward Indicator=SRRI) számításához az Alap bencmarkjának elmúlt 5 évbeli heti hozamadatai szolgáltak Alapul, így annak értéke minden évben változhat, mely így nem szükségszerűen megbízható mutatója az Alap jövőbeni kockázati profiljának.

Forgalmazói kör

HOLD Alapforgalmazó Zrt.

3 hónap 1 év 2 év 3 év 5 év Teljes időszak