Alap kategóriája

Részvény Alap

Ajánlott befektetési időtáv

Legalább 5 év

Kockázati besorolás

Magas

Az Alapkezelő célja, hogy egy diverzifikált, a nemzetközi részvénypiacok teljesítményétől függő portfóliót alakítson ki. Az Alapkezelő az Alappal a részvénypiacokba történő befektetést szeretné alacsony költségszint mellett a Befektetési Jegyek tulajdonosainak elérhetővé tenni. Az Alap célja a tőkenövekedés. Az Alap földrajzi specifikációja a nemzetközi részvénypiacokon való befektetés, azonban specifikus iparági kitettséggel nem rendelkezik.

Az Alapkezelő átlagosan 90%-ban részvényeket (nagyságrendileg 20-30 darabot) kíván az Alap portfóliójában tartani, míg a fennmaradó hányadot döntő részben vállalati kötvényekbe és állampapírokba, illetve egyéb likvid eszközbe kívánja fektetni. Az Alap elsősorban az olyan alacsony árazású részvényeket preferálja, amelyek az Alapkezelő értékítélete alapján érdemi potenciállal rendelkeznek 5 éves időhorizonton. Mivel az árazottság szempontjából alacsonyabb likviditású eszközök is a részét képezhetik a portfóliónak, ezért a likviditási kockázatok magasabbak lehetnek, mint egy hagyományos nemzetközi kitettségű részvényalap esetében. Az Alap a külföldi portfólióelemek devizakitettségét meg kívánja tartani, a devizakockázat származtatott ügyletekkel történő fedezését csak nagyon indokolt esetben hajtja végre.

A referenciahozam (benchmark) 100%-ban az MSCI World Indexbe (MSCI World Daily Total Return Index) fektető portfólió euróban számolt teljesítménye. A Bloomberg által publikált index ticker kódja: NDDUWI.

Ez az Alap nem megfelelő olyan Befektetők számára, akik 5 éven belül ki akarják venni az Alapból a pénzüket. Az alap ugyan bármikor visszaváltható, de a befektetők védelme érdekében* 2022. november 30-ig 8%, 2022. december 1. és 2024. november 30. között 4% a visszaváltási büntetőjutalék, ami az alapot (a bennmaradó befektetőket) illeti meg!

* https://alapblog.hu/az-idozites-veszelyei-2/2.)

Forgalmazói kör

  • Hold Alapforgalmazó Zrt.
3 hónap 1 év 2 év 3 év 5 év Teljes időszak