Alap kategóriája

Kiegyensúlyozott vegyes alap

Ajánlott befektetési időtáv

Legalább 5 év

Kockázati besorolás

Közepes

Az Alapkezelő egy átlagosan 60%-os részvényarányú, így egy magasabb kockázati szintet megcélzó, vegyes
típusú közép- és hosszú távú befektetési lehetőséget kínál az Alappal a befektetőknek. Az Alapkezelő célja,
hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap forrásainak átlagosan 60 százalékát fordítsa
részvények vásárlására, a fennmaradó hányadot pedig alapvetően forintban denominált fix és változó
kamatozású állampapírokba, vállalati kötvényekbe és jelzáloglevelekbe fektesse. Az Alapkezelő aktív
portfóliókezelést folytatva, fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja az Alap portfóliójának
összetételét, ezért az aktuális piaci környezettől függően ingadozhat ez az arány.
A befektetési jegyek vételére és visszaváltására minden banki munkanapon lehetőség van.
Az Alap tőkenövekménye terhére nem fizet hozamot. Befektetései hozamait (osztalék, kamat,
árfolyamnyereség) folyamatosan visszaforgatja, azokból újabb befektetéseket hajt végre az Alap befektetési
politikájának megfelelően. A Befektetési Jeggyel rendelkezők kizárólag a Befektetési Jegyek visszaváltásával
vagy Az alap megszűnésekor juthatnak hozzá a tőkenövekményhez.
A referenciahozam (benchmark) 2018. október 1-től minden hónap elejétől egy 60%-ban a CETOP indexbe
(forintban számolva) és 40%-ban az RMAX indexbe fektető portfólió teljesítménye.
Ez az Alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 5 éven belül ki akarják venni a
pénzüket.

Forgalmazói kör

  • HOLD Alapforgalmazó Zrt.
3 hónap 1 év 2 év 3 év 5 év Teljes időszak