Alap kategóriája

Kiegyensúlyozott vegyes alap

Ajánlott befektetési időtáv

Legalább 5 év

Kockázati besorolás

Közepes

A HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap befektetési jegyeit olyan befektetőknek ajánljuk, akik egy mérsékelten magasabb részvényarányú (60%) és kockázatú, konzervatívan kezelt, vegyes típusú közép- és hosszú távú (minimum 5 év) befektetési lehetőséget keresnek. A HOLD Alapkezelő törekszik arra, hogy hosszú távon az Alap eszközeinek átlagosan a 40%-át legfőképpen a Magyar Állam által kibocsátott államkötvényekbe, diszkontkincstárjegyekbe, továbbá alacsony kockázatú fix és változó kamatozású vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és egyéb alacsony kockázatú tőke- és pénzpiaci eszközökbe, ügyletekbe fektesse. Az Alap eszközeinek 60%-át pedig legfőképpen Közép-Európában, de jó piaci lehetőségek esetén más régióban, kibocsátott, tőzsdén jegyzett részvényekbe fekteti. A HOLD 3000 Alap a törvényi limitek betartásával köthet származtatott ügyleteket.

Kockázati besorolás: A szintetikus hozam/kockázati mutató (Synthetic Risk Reward Indicator=SRRI) számításához az Alap bencmarkjának elmúlt 5 évbeli heti hozamadatai szolgáltak Alapul, így annak értéke minden évben változhat, mely így nem szükségszerűen megbízható mutatója az Alap jövőbeni kockázati profiljának.

Forgalmazói kör

  • HOLD Alapforgalmazó Zrt.
  • CIB Bank Zrt.
  • Concorde Értékpapír Zrt.
  • Raiffeisen Bank Zrt.
  • ERSTE Befektetési Zrt.
3 hónap 1 év 2 év 3 év 5 év Teljes időszak