Indulás éve

2023

Alap kategóriája

Abszolút hozamú alap

Ajánlott befektetési időtáv

Legalább 5 év

Kockázati besorolás

Közepes

ÁRFOLYAM

3 hónap 1 év 2 év 3 év 5 év Teljes időszak

Árfolyam adatok letöltése

ÉVESÍTETT HOZAMOK

2024.06.12 napon

Elmúlt 1 év
-
Elmúlt 3 év
-
Elmúlt 5 év
-
Indulás óta
16.25%

NAPTÁRI HOZAMOK

2023
6.86%
2022
-
2021
-
2020
-
2019
-
2018
-
2017
-
2016
-
2015
-
2014
-

AZ ALAP STRATÉGIÁJA

Az HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR célja hosszú távon az állampapírok által biztosított hozamnál jelentősen nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. Az Alap célja a tőkenövekedés. Az Alap földrajzi specifikációval és specifikus iparági kitettséggel nem rendelkezik.

A többlethozam elérésének érdekében az Alap magasabb kockázatú instrumentumokat is vásárol és ad el, alapvetően fundamentális elemzésekre támaszkodva, de technikai alapú időzítést is figyelembe véve. Az Alapkezelő az egyes értékpapírok kiválasztásánál értékalapú szemléletet követ, alacsonyan árazott eszközöket vásárolva a portfólióba. Ennek érdekében az Alap jelentős mértékben fektet be alacsonyabb kapitalizációjú részvényekbe, ahol a kisebb elemzői lefedettség gyakrabban vezethet alulértékeltséghez.

Az Alap potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: állampapírok, bankbetétek, jelzáloglevelek, egyéb, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, repó és fordított repó ügyletek, hazai és nemzetközi részvények illetve (vállalati és állam) kötvények, devizák, más befektetési alapok által kibocsátott befektetési jegyek és egyéb kollektív befektetési értékpapírok, külföldön kibocsátott értékpapírok és minden más egyéb pénzügyi eszközök a Kezelési Szabályzat a 14. pontban meghatározott korlátozásokat figyelembe véve. Felhívjuk a tisztelt befektetők figyelmét arra, hogy az Alap származtatott ügyleteket is köthet. A hagyományos befektetés alapoktól a széles eszköztáron túl abban tér el, hogy nem csak emelkedő, de – akár short pozíciók felvételével – eső piacon is van lehetősége hozamot elérni.

Ez az Alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 5 éven belül ki akarják venni az Alapból a pénzüket.

Forgalmazói kör

  • HOLD Alapforgalmazó Zrt.
  • Concorde Értékpapír Zrt
  • Raiffeisen Bank Zrt

Féléves jelentés

Jelenleg nincsenek letölthető fájlok.

Éves jelentés

Jelenleg nincsenek letölthető fájlok.