Alap kategóriája

Abszolút hozamú alap
Alapok alapja

Ajánlott befektetési időtáv

Legalább 3 év

Kockázati besorolás

Közepes

HOLD KOGA EURO Alapok Alapjának potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: legnagyobb részt (átlagosan legalább 80 százalékban) kollektív befektetési értékpapírok, emellett kisebb súllyal bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, devizák, egyéb befektetési eszközök. Felhívjuk a tisztelt Befektetők figyelmét arra, hogy az Alap származtatott ügyleteket is köthet. A HOLD Alapkezelő az Alap nevében csak olyan származtatott ügyletet köthet, amely a portfólió hatékony kezelését szolgálja.

Kockázati besorolás: A szintetikus hozam/kockázati mutató (Synthetic Risk Reward Indicator=SRRI) számításához az Alap bencmarkjának elmúlt 5 évbeli heti hozamadatai szolgáltak Alapul, így annak értéke minden évben változhat, mely így nem szükségszerűen megbízható mutatója az Alap jövőbeni kockázati profiljának.

Forgalmazói kör

  • HOLD Alapforgalmazó Zrt.
  • Concorde Értékpapír Zrt.
3 hónap 1 év 2 év 3 év 5 év Teljes időszak

Havi portfóliójelentés