Alap kategóriája

Abszolút hozamú alap

Ajánlott befektetési időtáv

Legalább 1 év

Kockázati besorolás

Alacsony

HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap rövid ideig, fél-, egyéves időtávra rendelkezésre álló forint megtakarítások befektetésére szolgál.  Az Alap vagyonát döntő részben rövid lejáratú pénzpiaci eszközökbe, diszkontkincstárjegybe, rövid futamidejű kötvényekbe, bankbetétbe, repó- és fordított repóügyletekbe, valamint egyéb pénzpiaci eszközökbe fekteti. Célja, hogy rövid idő alatt pozitív nominális hozamhoz juttassa a befektetőket.

Forgalmazói kör

  • HOLD Alapforgalmazó Zrt.
  • Concorde Értékpapír Zrt.
3 hónap 1 év 2 év 3 év 5 év Teljes időszak

Havi portfóliójelentés