Alap kategóriája

Óvatos Alap

Ajánlott befektetési időtáv

Legalább 5 év

Kockázati besorolás

Alacsony

A HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF a HOLD Eszközallokációs Esernyőalap részalapja.

A forintban denominált Részalap célja a magyar állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett.

Az Alapokba Fektető Részalapok diverzifikált portfóliókat alakít ki elsősorban más befektetési alapokba való befektetéssel. Az alapok kiválasztása kvalitatív és kvantitatív mutatók figyelembe vételével történik, olyan módon, hogy az egyes Részalapok összetétele összességében tükrözze az adott Részalapra meghirdetett kockázati szintet.

HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF bankbetétnél magasabb hozam elérésére törekszik, mérsékelt kockázat mellett. Ennek érdekében körülbelül egyharmad arányban magas kockázatú eszközökbe fektet és a fennmaradó mintegy kétharmad arányban alacsony kockázatú eszközöket tart a portfóliójában

A mögöttes alapokban a fundamentális elemzések, a technikai időzítés és a piaci szentiment indikátorok mind befolyásolják az eszközösszetétel aktív alakítását.

Forgalmazói kör

  • HOLD Alapforgalmazó Zrt.
3 hónap 1 év 2 év 3 év 5 év Teljes időszak