Alap kategóriája

Kiegyensúlyozott vegyes alap

Ajánlott befektetési időtáv

Legalább 5 év

Kockázati besorolás

Közepes

A HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF a HOLD Eszközallokációs Esernyőalap részalapja.

A forintban denominált Részalap célja a magyar állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett.

Az Alapokba Fektető Részalapok diverzifikált portfóliókat alakít ki elsősorban más befektetési alapokba való befektetéssel. Az alapok kiválasztása kvalitatív és kvantitatív mutatók figyelembe vételével történik, olyan módon, hogy az egyes Részalapok összetétele összességében tükrözze az adott Részalapra meghirdetett kockázati szintet.

HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF bankbetétnél és állampapíroknál magasabb hozam elérésére törekszik, nagyobb kockázatvállalás mellett, aminek elérése érdekében körülbelül kétharmad arányban magas kockázatú eszközökbe, a fennmaradó mintegy egyharmad arányban alacsony kockázatú eszközöket tart a portfóliójában.

Forgalmazói kör

  • HOLD Alapforgalmazó Zrt.
3 hónap 1 év 2 év 3 év 5 év Teljes időszak