Alap kategóriája

Kiegyensúlyozott vegyes alap

Ajánlott befektetési időtáv

Legalább 5 év

Kockázati besorolás

Közepes

A HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF a HOLD Eszközallokációs Esernyőalap részalapja.

A forintban denominált Részalap célja a magyar állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett.

Az Alapokba Fektető Részalapok diverzifikált portfóliókat alakít ki elsősorban más befektetési alapokba való befektetéssel. Az alapok kiválasztása kvalitatív és kvantitatív mutatók figyelembe vételével történik, olyan módon, hogy az egyes Részalapok összetétele összességében tükrözze az adott Részalapra meghirdetett kockázati szintet.

HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF magas hozam elérésére törekszik, akár nagy kockázatvállalás (volatilitás) mellett is, ezért akár magas kockázatú eszközöket tart a portfóliójában.

Az Esernyőalap lehetővé teszi befektetői számára, hogy a HOLD Alapkezelő által kezelt alapokból összeállított Részalapokba fektessenek, amely részalapok más-más kockázati szintet képviselnek. Az Alapkezelőnek a Részalapok esetében követni kívánt befektetési stratégiája a piacok, illetve eszközosztályok közötti hosszú távú, aktív eszközallokációra épül.

Forgalmazói kör

  • HOLD Alapforgalmazó Zrt.
3 hónap 1 év 2 év 3 év 5 év Teljes időszak