Alap kategóriája

Abszolút hozamú alap

Ajánlott befektetési időtáv

Legalább 3 év

Kockázati besorolás

Közepes

Az Alap abszolút hozamú stratégiát folytat, melynek célja, hogy díjak és költségek után felülteljesítse a Kezelési Szabályzatban meghatározott mindenkori éves Minimum Hozamkorlátot. Ezt addicionális kockázat vállalása mellett, döntően a határidős piacokon történő spekulatív rövid- és középtávú pozíciók felvételének segítségével kívánja elérni. Az Alap célja a tőkenövekedés.

Az Alap célja a tőkepiaci környezettől független pozitív hozam elérése mérsékelt kockázat vállalása mellett.

A Befektetési Alap további célja főbb részvénypiacokkal nem, vagy csak kevésbé korreláló abszolút hozam elérése vételi és eladási pozíciók nyitásával. Az Alap szigorú kockázatkezelést folytat, a veszteséges pozíciókat rövid időn belül zárja, a nyereséges pozíciókat növeli.

Az Alap befektetési stratégiája kettős: elsősorban globál-makró szemléletű, fundamentális elemzésre támaszkodó, trendkövető befektetési stratégiát alkalmaz kiegészítve azzal, hogy megjátssza a piaci diszlokációkat taktikai pozícióvállalással, technikai és statisztikai eszközökre egyaránt támaszkodva.

Forgalmazói kör

  • HOLD Alapforgalmazó Zrt.
3 hónap 1 év 2 év 3 év 5 év Teljes időszak

Féléves jelentés

Éves jelentés