Gyakori kérdések

Válassza ki, mely szolgáltatásunkkal kapcsolatban merült fel kérdése!

Online Befektetési Alapok
Online Vagyonkezelés
Privát VagyonkezelésMi a zárolt egyenleg?

A zárolt egyenleg olyan pénz- vagy értékpapír egyenleget jelent, melyre már adott valamilyen megbízást (például vételi vagy visszaváltási megbízást), és még Függőben lévő státuszban van a tranzakció, azaz még nem számolódott el. Amint a megbízás teljesül, a pénzösszeg vagy értékpapír esetén a zárolt darabszám felszabadul a zárolt egyenlegből.Miért nem jelenik meg a bankomból átutalt összeg a felületen?

A számlavezető bankból indított utalás összege az ügyfél HOLD Alapforgalmazó Zrt.-nél vezetett értékpapírszámláján a HOLD Alapforgalmazó Zrt.-hez történő beérkezés napját (T nap) követő munkanapon (T+1 nap) válik az online tranzakciós felületen hozzáférhetővé, így megbízás a beutalt összeg terhére az online rendszeren keresztül csak ettől a naptól adható, amennyiben az nem forgalmazási szünnapra esik.

Kérjük, vegye figyelembe számlavezető bankjának adott napi utalásra vonatkozó megbízási határidejét is.Mi a megbízások beadási határideje?

Devizakonverzióval egybekötött vételi, visszaváltási és átváltási megbízás esetén az adott forgalmazási napon délelőtt 10.00, deviza utalási megbízás esetén délelőtt 11.30. Forint kiutalási megbízás esetén délután 15.00. Minden egyéb tranzakcióra 14.30. A fenti időpontok után beadott megbízások csak a következő forgalmazási napon kerülnek befogadásra.Átváltási megbízáskor miért kapok több visszaigazoló bizonylatot?

Társaságunk az átváltási ügyleteket az alábbi módokon teljesíti ügyfelei részére:

1) Átváltás azonos devizanemű alapok között

Annak érdekében, hogy Ügyfeleink a lehető legrövidebb időn belül válthassanak két különböző befektetési alap között, lehetőség van alapok közötti átváltásra. A megbízás napján a visszaváltott befektetési jegy várható értékének nagyobb részére (90% befektetési alaptól függően) megadjuk az új befektetési jegy vételi megbízását is. A visszaváltás leteljesülésekor, mikor a kapott pontos összeg ismertté válik, az összeg még be nem fektetett részére megadjuk a vételi megbízást az új befektetési alapból. Tehát az átváltási ügylet 3 tranzakcióval, egy visszaváltási és két vételi ügylettel jár. Az ezekről szóló 3 darab visszaigazolót az eltérő teljesülési dátumok miatt különböző napokon kaphatja meg. Az egyes befektetési alapok teljesülési idejét megtalálja az alapok Kezelési szabályzatában, illetve átváltási arányát a Társaság Kondíciós listájában. Függőben lévő megbízások menüpontban az átváltás csak 2 lépésben látszik, tekintettel arra, hogy az átváltási árfolyamok ekkor még nem ismertek. A Tranzakciós lista menüben már mind a 3 vagy 5 tranzakció részletes adata elérhető.

2) Átváltás különböző devizanemű alapok között

Annak érdekében, hogy Ügyfeleink szándékának megfelelően, az Ügyfelek a lehető leghamarabb válthassanak az alapok különböző befektetési stratégiája között, Társaságunk a megbízás napján a kondíciós listában szereplő mértékben, a visszaváltási megbízással egyidejűleg a várható ellenérték egy részére konverziós megbízást és annak átváltási árfolyama alapján befektetési jegy vételi megbízást indít. A visszaváltási és vételi tranzakció ellenértékének különbözetére pedig a tranzakciók teljesülésekor egy külön konverziós, valamint vételi megbízást ad.

Ebből következően az ügyfeleink átváltási megbízása egy visszaváltás, két konverzió és 2 vételi ügylettel fog teljesülni, mely 5 visszaigazoló bizonylatot jelent.Miért tűnik el az átváltásnál a visszaváltási láb a Függőben lévő megbízásokból?

Az átváltási megbízásoknál a visszaváltás hamarabb teljesül, mint a vétel. Ezért amikor a visszaváltási megbízás teljesül, az többé már nem Függőben lévő megbízás, így azt rendszerünk a visszaigazoló bizonylat kiküldésekor elveszi a Függőben lévő megbízások listájából.Miért üres a mennyiség adat az átváltási megbízás vételi lábánál?

Azért üres, mert a megbízás megadásakor még nem tudjuk, hogy a visszaváltásból mennyi befektethető pénz keletkezik, melyből a másik alap megvásárolható. A visszaváltás teljesülése minimum két nap, és a megbízás pillanatában még nem áll rendelkezésre olyan adat, melyből kiszámolható lenne, hogy milyen értékben lehet vételi megbízást adni a megvenni kívánt befektetési jegyre.Miért változik az egyenlegem, ha megbízást véglegesítek?

Az egyenlege azért változik, mert a megbízás véglegesítésekor zárolás alá kerül a befektetni kívánt összeg vagy a megbízással érintett értékpapír.Miért kaptam kevesebb pénzt a szabad egyenlegemre,mint amennyi a bruttó piaci érték volt a visszaváltási megbízás megadásakor?

Magánszemély ügyfélnél, amennyiben nem Tartós Befektetési számla megszüntetésével indított tranzakciót,a bruttó piaci értékből levonásra kerülnek a törvény által meghatározott adók és járulékok, valamint az esetlegesen jelzett költségek (például visszaváltási büntető jutalék).

Nem természetes személy ügyfélnél a bruttó piaci értékből levonásra kerülnek az esetlegesen felmerülő költségek (például visszaváltási büntető jutalék), azonban a törvény által meghatározott adókat és járulékokat Önnek kell bevallania és megfizetnie az adóhatóság felé.Miért nem felel meg a portfólió-értékelésben a papírok szabad egyenlege a megadott megbízásoknak?

Portfólió-értékelésének egyenleg változása meg kell egyezzen a Függőben lévő megbízásokban lévő tranzakciók szabad papíregyenleget mozgató tételeivel. Ha ettől eltérő egyenleget tapasztal, annak az az oka, hogy van nem véglegesített megbízása, melyet a piros X gombra kattintva törölhet.Hogyan tudok pénzegyenleget átvezetni normál számláról TBSZ-re?

A HOLDONLINE fiókjába belépve a bal oldali menüsávban található "Tranzakciók" menüponton belül az " Átvezetés alszámlák között" opciót választva kezdeményezheti az átvezetést. Csak a nem befektetett összeget (úgynevezett szabad egyenleget) lehet átvezetni, értékpapírt nem.
A legkisebb átvezethető összeg 100.000 HUF/250 EUR/250 USD.
A 15:00 óráig megadott átvezetési megbízást T napon teljesítjük, amennyiben az banki munkanapnak minősül.

Milyen számlák között lehetséges az átvezetés?

Normál számláról normál számlára, valamint normálról gyűjtőévi TBSZ-re lehet pénzt átvezetni, például 2024-ben 2024. évi TBSZ-re.

Amennyiben TBSZ számláról szeretne átvezetni pénzt normál számlára, úgy az csak a TBSZ számla megszüntetésével lehetséges. Ebben az esetben kérjük, vegye fel kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!Hogyan tudok pénzt átvezetni a HOLD-nál vezetett másik szolgáltatásba?

Online befektetési alapokban vezetett alszámlákról vezethet át szabad egyenleget Online vagyonkezelésben valamint Privát vagyonkezelésben tartott porfólióira, amennyiben rendelkezik ezekkel a szolgáltatásokkal.

A forrásegyenleg devizanemétől eltérő devizanemű Online vagyonkezelésben tartott portfólióra történő átvezetést devizakonverzióval hajtjuk végre.Hogyan tudok értékpapír átvezetési megbízást adni egyik alszámlámról a másikra?

Az ” üzenetek / üzenet küldés ” funkciót megnyitva írja meg nekünk, hogy mely alszámláról mely alszámlára szeretne értékpapírt átvezetni. Kérjük, hogy jelölje meg a papír nevét és darabszámát, valamint az alszámlák sorszámát. SMS aláírását követően megkapjuk a rendszerüzenetet, melyet értékpapír-átvezetési megbízásként kezelünk. Jelen esetben is érvényesek a cut off time-ok a megbízás teljesítésére. A teljesülésről e-mailben fogunk értesítést küldeni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy értékpapír-átvezetési megbízást TBSZ számla esetén nem adhat meg.Mi az a büntető jutalék? Miért kell ezt megfizetnem?

A befektetési alapok egy része hosszú távú befektetéseket hajt végre, ezért ezen alapokat a hosszabb távon befektetni szándékozó befektetőknek ajánljuk. A befektetési jegyek gyakori vétel és visszaváltása az alapok eszközeinek nem szándékolt eladását, illetve újbóli megvásárlását eredményezheti, ezáltal az alapok hozamainak alakulását kedvezőtlenül befolyásolhatja. Amennyiben a befektetési jegy(ek) bármely tulajdonosa egy bizonyos időtávon belül visszaváltási megbízást ad, akkor a Forgalmazók a visszaváltási jutalékon felül kötelesek további x százalék visszaváltási jutalékot is felszámolni azokra a befektetési jegyekre, amelyeket ezen időtávon belül váltottak vissza. A levont összeg az adott alapot illeti meg. A visszaváltási jutalék alapja a visszaváltott befektetési jegy(ek) visszaváltáskori árfolyamértéke. A pontos jutalékszázalékokat a Kondíciós listában találja meg.Mi az a rendkívüli vételi jutalék?

Az Alapot kezelő Alapkezelő döntésének függvényében bizonyos alapok esetében az Alap tájékoztatója alapján a forgalmazó köteles vételi jutalék felszámítására, amelynek összege a megvásárolt alapot illeti meg. Általánosságban elmondható, hogy ilyen jellegű jutalék akkor kerül bevezetésre, amikor az Alapkezelő az alapban lévő befektetőket kívánja védeni; a befektetési politikája alapján kontrollálni kívánja a kezelt alap méretét, hogy az alap esetleges nagy mérete ne korlátozza az alap befektetési politikájának megvalósíthatóságát.Miért ugrik fel figyelmeztetés, ha a kockázati besorolásomtól magasabb besorolású papírt szeretnék vásárolni?

Az adott befektetési jegy kockázati besorolása magasabb, mint az Ön kockázatvállalási képessége, melyet a Megfelelési teszt kitöltésével mértünk fel. Ez alapján Önnek nem ajánlott ez a befektetési jegy megvásárlása, és erre hívjuk fel figyelmét a felugró ablakban megadott információkkal.Miért ugrik fel figyelmeztetés, ha forintért más devizanemű alapot vásárolok?

Itt felhívjuk a figyelmét, hogy a megbízás teljesítéséhez devizakonverzióra is szükség van, ezért két ügylettel fogjuk teljesíteni a megadott megbízását.Mit jelent az értékpapíroknál a zárolt egyenleg?

A zárolt egyenleg olyan értékpapír-egyenleget jelent, melyre már adott valamilyen megbízást (például vételi vagy visszaváltási megbízást), és még Függőben lévő státuszban van a tranzakció, azaz még nem számolódott el. Amint a megbízás teljesül, a pénzösszeg vagy értékpapír esetén a zárolt darabszám felszabadul a zárolt egyenlegből.Miért két nappal korábbi az utolsó ismert árfolyam dátuma?

A Befektetési Jegyre adott vételi és visszaváltási megbízás megadásának időpontjában a Befektetők nem ismerik a Befektetési Jegyek pontos árfolyamát, amelyen a megbízás teljesülni fog. A teljesüléskori árfolyam csak két banki munkanappal a megbízást követően válik ismertté. Bár az Alapkezelő Nettó Eszközérték meghatározására szolgáló – az alap Kezelési Szabályzatában rögzített – értékelési elvek és módszerek rögzítésével törekedett arra, hogy a Befektetési Jegyek teljesüléskori árfolyama az Alap befektetéseinek megbízásnapi árait tükrözze, a pontos árfolyam ismeretének hiánya kockázatot jelent.Mit jelent a bruttó piaci eredmény?

A bruttó piaci eredmény a bruttó piaci érték és a bekerülési érték különbözete, amennyiben ez pozitív szám, az azt jelzi, hogy befektetésének értéke nőtt az értékpapír megvásárlása óta eltelt időben.Mit jelent a bruttó piaci érték?

A bruttó piaci érték az adott értékpapír darabszámának és utolsó ismert árfolyamának a szorzata, mely összeg nem tartalmazza az esetlegesen levonásra kerülő költségeket, adókat és járulékokat.

Milyen számlára utalhatok?

Az utalási számlaszámokat az alábbi linken érheti el: https://hold.hu/utalasi-adatok/

A közlemény rovatba szíveskedjen nevét és számlakódját minden esetben feltüntetni a beazonosíthatóság érdekében.