A Bitcoin 10. születésnapjára

2009. január 3-án indult el egy hálózat, ami először tette lehetővé, hogy bárki értéket tudjon átadni az interneten hasonlóan korlátlanul, mint információt. Az átadható értéket a hálózat saját elszámolási egységében, a bitcoinban méri. Születése óta vita tárgya, hogy ez az egység valóban képvisel-e értéket.

A vitát pragmatikusan lezárhatnánk arra utalva, hogy valami, ami állandó és általános hitetlenkedések és támadások ellenére 10 évet nemcsak, hogy túlél, de ma sem lebecsülendő piaci árral rendelkezik az csak akkor lehet értéktelen, ha az azon dolgozó sokezer informatikus és bitcoint birtokló sok millió befektető mind hülye. Aki a jelenség magyarázataként az emberi hülyeséget, mániát választja, megspórolja magának néhány nehéz értékelméleti és informatikai fogalom megértését a bitcoin következő születésnapjáig, amit az gyakran még magasabb ár mellett ünnepel.

Feltéve, hogy ön már ma nyitott a jelenség egy olyan magyarázatára ami innovációt feltételez, meghívom egy áttekintésre mi újat hozott és ígér a bitcoin és milyen vele kapcsolatos félreértések vezettek mégis számos kudarchoz és pénzügyi veszteséghez.

Ma két választásunk van érték átadására. Ha személyesen találkozunk, akkor készpénzben fizethetünk, de ha nem, akkor egy pénzügyi közvetítőt, bankot, kártyatársaságot használva utalhatunk. Hétköznapjainkban és általában elegendőek ezek az alternatívák, de könnyű belefutni a határaiba, banki szünnapokon vagy egy távoli üzleti partnerrel. A pénzügyi közvetítők lassabban és drágábban dolgoznak, mint ahogy azt a mai technológiai fejlettség mellet elvárnánk. Tanúi vagyunk rendszeres visszaéléseknek, amikor az ügyfelek adatait a közvetítők hibájából, sőt egyetértésével az ügyfelek érdekei ellen használják.

A bitcoin hálózat nem más, mint egy új pénzügyi közvetítő. Új, hogy annak működését nem emberek, intézmények vezérlik, hanem egy program, amit bárki futtathat, sőt módosíthat. Hogyan válhat egy ilyen hálózat megbízható közvetítővé? A hálózati többség egyetértésével.

A többségi egyetértés a hálózatban résztvevő számítógépek között alakul ki matematikai bizonyításokat követve. A számítások eredményként minden, a hálózatban résztvevő számítógép saját maga győződik meg arról, hogy a többség véleménye szerint mely számlákon vannak a véges számú bitcoinok. Amíg azok, akik a bitcoinok könyvelését hamisítani próbálják kisebbségben vannak, addig a tevekénységük hatástalan.

Egy technikai részlete a hálózatot alkotó programnak, hogy adatait egy “blockchain” formájában tárolja. Ez a technikai részlet kiragadva a bitcoin konstrukciójából, mint egy varázsszó terjedt el hasonlóan a .com -hoz az ezredfordulón. Technikailag tarthatatlan ígéretek sokaságát indokolták ezzel a varázsszóval. A blockchain valóban egy hasznos építőeleme lehet egy rendszernek, de nem tesz mindent arannyá. A legtöbb, az ezredfordulón indított .com eltűnt a befektetők pénzével együtt, de ma pl. az Amazon élve megeszi a kiskereskedelmet. A következő évtizedben nyilvánvaló lesz az a néhány, az Amazon-hoz hasonló sikertörténet, de az, aki szakmailag kívülálló kisbefektetőként ICO-kat jegyez, majdnem biztosan értéktelen sorsjegyeket húz.

Hasonlóan csábító a bitcoin piaci sikerét ismételni egy valamilyen okból jobbnak tartott, fiatalabb kriptodevizával, legyen az a bitcoinnál több funkciót ígérő ethereum, vagy a ripple, ami kompatibilisebbnek tűnik a bankrendszerrel, a zcash, ami a bitcoinnál titkosabb vagy bitcoin cash, bitcoin sv, bitcoin gold amik egyszerűen csak lopni próbálják a bevezetett bitcoin márkát. Minden valamirevaló informatikus könnyen talál javítható részletet a Facebook programjában, vagy akár magában az internetben. Ennek ellenére egyetlen épeszű befektető sem pénzelné egy alternatíva fejlesztését egyedül erre a javításra támaszkodva, mert már megértette, hogy a Facebook vagy az internet hálózati értéke sokkal nagyobb, mint amit egy kis használati előnnyel be lehetne hozni. A bitcoin helyzeti előnyét tekintve is hasonló a helyzet.

Az alternatívák fejlesztésénél sokkal jobb megtérülést ígérnek a bitcoin hálózatra épülő megoldások, mint pl. a Lightning Network, ami gyakorlatilag korlátlan mennyiségű és gyakoriságú bitcoin fizetéseket bonyolít le úgy, hogy azoknak csak nettó eredménye kerül rögzítésre a bitcoin blokkláncán. A Lightning Network működése emlékeztet a bankrendszer hierarchikus elszámolására, de azzal ellentétben teljesen automatizált. Az ún. side-chain megoldások nem versenyeznek a bitcoin hálózattal, hanem annak elszámolási képességét használják és funkcióját bővítik.

Sokan gondolják, hogy a bitcoin sorsát egy állami beavatkozás megpecsételné. Ez ellen az szól, hogy az államokkal szemben a bitcoin egy globális jelenség. Ami az egyik államban illegális, máshol rendben lehet, sőt a bitcoin helyi korlátozása a többiek számára lehetőség innovatív vállalkozásokat és tőkét vonzani. Nagy bátorság, inkább botorság kell ahhoz, hogy egy ország kizárja magát egy ígéretes technológiából. Egy nagy jegybank által kibocsátott, a bitcoinhoz hasonló technológiájú kriptodeviza eséllyel indulhatna, hogy a bitcoin hálózati értékét behozza. Kérdéses azonban, hogy ezt a lépést a nagyok közül bármelyik egyedül megtenné-e, hiszen, ha az új devizaforma használata valóban jelentős használati előnyt kínálna a régi devizaformával szemben, akkor az új iránti kereslet előre kalkulálhatatlan árfolyammozgást válthatna ki a nagy devizák között. Egy globális, közös, bárki által használható valuta létrehozására a jegybankok által eddig sem technológiai korlátokon bukott el. Ha felállna egy globális valuta, ami valódi és jelentős használati előnyre támaszkodik a jegybankok támogatása nélkül, akkor látványos és turbulens mozgásokat kellene látnunk annak árfolyamában, ahogy az keresi értékét jegybankok pénzeiben mérve. Ezt látjuk a bitcoin árfolyamában.

A bitcoin létrehozott egy globális automatizált pénzügyi közvetítőt, ami véges mennyiségű elszámolási egység könyvelését végzi a matematika megvesztegethetetlenségével. Automatizált működése jelentős előnyöket kínál a kereskedelemben. A bitcoin véges kínálata befektetőket vonz, amikor a jegybankok növelik a pénzeik mennyiségét. A kereslet egy politikailag befolyásmentes fizetési hálózatra nemcsak a feketepiaci szereplők, vagy a gazdasági szankciók által sújtott politikusok között nő. Nemrég a német kormány megvizsgálta annak szükségességét, hogy egy európai alternatíváját hozza létre az amerikai kormány által nyomás alá helyezett SWIFT hálózatnak.

A bitcoin sokkal többet ért el a 10 éve alatt, mint amit neves közgazdászok sora lehetségesnek tartott, de még messze nem mindent, amit azok az informatikusok látnak benne, akik dolgoznak továbbfejlesztésén. A szoftver kezdetben csak támogatta, majd sorra formálta át társadalmunk építőelemeit – a bitcoinnal sorra került a pénz is.

Blummer Tamás