A dicsőséges pénzügyi forradalom

Míg az Atlanti-óceán túlpartján az amerikai elnökválasztásra, és a második koronavírus-mentőcsomag sorsára figyeltek a befektetők, az Atlanti-óceán innenső partján is kijárt a fiskális izgalmakból. Bár az európai oldalon igyekeznek ezt sokszor morális, jogállamisági, antikorrupciós köntösbe bújtatni, hosszabb távon a magyar és lengyel vétó körüli vita az EU, mint intézmény, pénzügyi jövőjéről szól.

Dióhéjban arról van szó, hogy a júniusi EU csúcson a tagállamok vezetői által megalapozott új hétéves költségvetés és azon felüli koronavírus kármentési alapot, melyet azóta az Unió parlamentje is ratifikált, a végső körben a magyar és lengyel fél megvétózta. A vétó oka, hogy az Unió a kifizetéseket jogállamisági feltételekhez köti, ami önmagában nem újdonság a nyáron megbeszéltekhez képest, a vétózó tagországok szerint a jelen feltételek sokat szigorodtak. A kezdeti vétó óta már körvonalazódik egy kompromisszumos megoldás, de mint oly sokszor, most is inkább csak a probléma elodázásának tűnik a javaslat.

A közhiedelemmel ellentétben a morális és ideológiai kérdések csupán a kisebbik szerepet játsszák. Ahogy korábban már írtam, a tét jelenleg a közös költségvetés és az amögött álló intézményrendszerek kialakítása. A korábbi cikkben az Egyesült Államok szövetségi költségvetésével vontam párhuzamot. Az amerikai föderális pénzügyi rendszer kialakításához hasonlóan, a közvéleményt jelenleg is a külső sokk hatása győzheti meg, hogy jobb összezárni ilyenkor a sorainkat és szolidaritást vállalni az eddigi “életünket és vérünket, de zabunkat nem adjuk” hozzáállást felváltva.

A közös költségvetéshez és szövetségi államhoz vezető 1776-os amerikai függetlenségi háborút egy olyat konfliktus váltotta ki, amely ellen az angol telepesek felmenői évszázadokon át küzdöttek. A történelem romantizálása nélkül, a konfliktus egyik fő forrása, ami aztán a nyugati történelem egyik leghíresebb teapartijához is vezetett, újfent csak az adóztatás volt. A gyarmatokon és Európában is folyó hétéves háború a franciákkal kimerítette a brit tartalékokat a XVIII. század második felére. Lévén, hogy észak-amerikai gyarmataikat is védték, a brit vezetés jogosnak látta a gyarmati telepesek megadóztatását, olyan import termékeken keresztül, mint például a birodalomból származó tea.

A gyarmati telepesek Londontól eltérő véleményen voltak, melynek vége a függetlenedés lett, amely végül ironikus módon mégiscsak közös adóterhet rótt a gyarmatokon élőkre. De hogy lehetett akkor, és azóta is a történelemírás során feloldani ezt a látszólagos ellentmondtást? A történészek előszeretettel idézik a “képviselet nélküli adóztatás” problémáját, melyet az amerikai forradalom látszólag megoldott, így magyarázatot adva arra, miért jobb, ha amerikai adót fizetünk annak érdekében, hogy ne kelljen britet. A romantikus történelemírás szépséghibája, hogy a filozófiai ötletet John Locke egy évszázaddal korábban alkotta meg Westminsterben, valamint hogy a modern Egyesült Államok továbbra is előszeretettel adóztat képviselet nélkül, ameddig tengeren túli területről vagy saját fővárosa határáról van szó.

Az angol oldalon majd egy évszázaddal korábban megtörtént a társadalmi és pénzügyi áttörés, amit a Dicsőséges Forradalom hozott el a szigetek számára. Az angol adófizetőknek nem volt ismeretlen jelenség az abszolutista állam – általában háborús – túlköltekezése, melynek költségeit aztán az adófizetőnek kellett átvállania, a háborús döntések befolyásolása nélkül, amely komoly erkölcsi kockázatokkal járt. A polgárháború majd az azt követő Dicsőséges Forradalom részben a parlament védelme, részben az erkölcsi kockázat kezelése végett kivette a hadikiadásokról szóló döntést a királyi fennhatóság alól. A despotikus kockázati faktor megszűnésével a brit kormány 1692-ben már örökjáradékot tudott kibocsátani a Franciaország elleni háborúk finanszírozására, melyek közül volt olyan kötvény, amit csupán az amerikai függetlenségi harc előtt pár évvel vásárolt vissza az állam. A fiskális forradalom által elnyúló és költséges háborúk is megfizethetővé váltak, amely nagyban elősegítette Anglia globális hatalommá válását.

Ahogy a rövid történelemlecke is mutatja, az adós intézményi háttere épp annyira fontos lehet, mint annak pénzügyi helyzete. A jelenlegi európai adósságkibocsátásnak két igazán fontos eleme van, melyek a monetáris pénznyomtatás mellett háttérbe szorítják a tagállamok pénzügyi egészségének kérdését: létezni fog-e az EU a kötvények lejáratakor és milyen politikai formában. A jogállamiság kérdése így elsősorban nem morális, de praktikus problémává növi ki magát. Lehet e a közösségi értékekkel szembemenő, az egységet bomlasztó tag a közös adósság mögött, illetve lehet e szabályozatlanul, önkényes módon felhasználni a kölcsönvett összeget?

A közös pénzügyi csomag fő ígérete, hogy segít a magasabb hitelköltségekkel szembesülő tagállamoknak is olcsó forráshoz jutni. Befektetőként azonban csak akkor lehetünk nyugodtak az alacsony kamatkörnyezetben, ha a hitelfelvevő kredibilis és jogilag stabil. Épp ezért hiba lenne, ha a jogállamisági feltételeket lazító vagy nem megfelelően definiáló megoldás születne. Európának szüksége van a Hamiltoni pillanat után egy azt megerősítő Dicsőséges Pénzügyi Forradalomra is.