A hazai vegyes alapok tavalyi évéről más nézőpontból

Vajon az eltérő befektetési politikájú hazai befektetési alapok tudtak egymáshoz képest érdemi különbséget bemutatni a hozamokban és bejárt útjukban, vagy a meghatározó árfolyammozgások hasonló útra terelték őket 2020-ban?

Ezt a kérdést tettem fel a hazai abszolút hozamú, majd a részvény befektetési alapokról szóló előző cikkben (és ebben) most a vegyes alapokat néztem meg.

Az első ábrán azt láthatja, hogy a hazai vegyes alapok (mivel ebben a bejegyzésben kizárólag róluk lesz szó, ezért ezentúl „alapok”-ként fogom hivatkozni őket) éves árfolyamcsúcsukat éven belül mikor érték el.

Jól látható, hogy az alapok túlnyomó részének árfolyama az év utolsó két hetében érte el éves maximumát, egész pontosan a 120 alapból 91 (76%) került ekkor éves csúcsra, míg 79 alap (66%) az év legutolsó két(!) napján tetőzött. (A többi alap csúcsa még a nagy esés előtt, többnyire február 3. hetében volt.)

Ebben az alapkategóriában van három alkategória is (óvatos, kiegyensúlyozott, dinamikus), de ennél a szempontnál nem volt közöttük különbség.

A második ábrán azt láthatja, hogy az alapok árfolyamai éves minimumukat mikor érték el.

Jól látható, hogy nagyon hasonlóan a részvényalapokhoz, az alapok árfolyama szinte kizárólag március közepén érte el éves minimumát, egész pontosan a 120 alapból 112 alap (93%) márciusban volt éves mélypontján, itt négy nap volt, melyekre különösen sok éves mélypont koncentrálódott: 03.16-án: 15 alap, 03.18-án 42 alap, 03.20-án 15 alap, 03.23-án pedig 24 alap árfolyama érte el mélypontját. (Itt sem volt semmi különbség az óvatos, kiegyensúlyozott vagy a dinamikus alkategória között.)

A harmadik a.) és b.) ábrán azt láthatja, hogy az alapok árfolyamai év elejétől számított éves minimumukat milyen csökkenéssel érték el.

Teljesen hasonlóan az abszolút hozamú alapokhoz itt is az alapok többségének (72%) árfolyama éves mélypontjukon 15 százaléknál kevesebbet csökkent, és 4 alap kivételével a maradék 32 alap árfolyama sem érte el a 25 százalékos árfolyamcsökkenést.

Az alkategóriák szerint készített ábrán látható, hogy az esésben hozták a vártat, azaz az óvatos vegyes alapok árfolyamai számottevően kevesebbet estek a másik kettőénél, a másik két alkategóriánál azonban nincs ilyen látványos különbség.

 

A negyedik a.) és b.) ábrán az látható, hogy az alapok árfolyamai éves maximumukat milyen emelkedéssel érték el év elejétől számítva.

Éves csúcsán az alapok túlnyomó részének (94%-ának) árfolyama 10 százaléknál kevesebbet emelkedett év elejétől kezdve. Csupán 7 alap árfolyama emelkedett 10 százaléknál többet, és ezek között is csak egy volt, amelyik kicsivel 40 százalék feletti hozamot ért el.

Az alkategóriák szerint készített ábrán látható, hogy az emelkedésben is hozták a vártat, azaz az óvatos vegyes alapok árfolyama számottevően kevesebbet emelkedett a másik kettőénél, a másik két alkategóriánál itt markánsabban látszódik a különbség.

Az ötödik a.) és b.) ábrán az alapok áremelkedését láthatja az éves mélypontról év végére.

„Csupán” 6 alap (5%) árfolyama emelkedett 40 százaléknál nagyobb mértékben, az alapok 28 százaléka (33 alap) 10 százalékot sem emelkedett, 10-20% között 35 alap (29%) ára növekedett, 20% feletti emelkedést 52 alap (43%) produkált éves mélypontjától év végéig.

Az alkategóriák szerint készített ábrán látható, hogy 4.b.) ábrából következően a mélypontról emelkedésben is hozták a vártat, azaz az óvatos vegyes alapok árfolyama számottevően kevesebbet emelkedett a másik kettőénél, a másik két alkategóriánál viszont nincs ilyen látványos különbség.

A hatodik ábrán az alapok átlagos (nem súlyozott) éves mozgását láthatja.

Tavaly egy „átlagos vegyesalap” árfolyama a 02.12-i 1,5 százalék pluszból 13 százalékos csökkenéssel kb. másfél hónap múlva érte el a 03.23-i mélypontot.

Az „átlagos magyar vegyes alap” év elejétől kb. 4,5 százalékos éves emelkedéssel (a mélypontról 18%-os emelkedéssel) éves árfolyamcsúcson zárta az évet.

Az alkategóriák görbéi közül a kiegyensúlyozott alapok átlagos görbéje szinte érintéstávolságban követi végig az összes vegyes alap átlagos görbéjét, a másik két alkategória görbéje (de különösen az óvatos alapoké) érzékelhető mértékben elkerüli a többi átlagos görbét.

Ezen az ábrán is látszik, hogy a kora őszi rossz hangulat pont október végére vitte időszakos mélypontra az alapokat, majd a megnyugtató vakcinahírek és Biden győzelmi esélyei hatására robbantak a piacok, így az alapok árfolyamai is.

 

 

Megjegyzések:
Az alapokat a bamosz.hu besorolása szerint és saját devizanemükben vettem figyelembe, egyes alapok különböző sorozatait külön alapként kezeltem, kizárólag a 2019. december végéig elindult alapokkal számoltam.
Gondolom, sokakat érdekelné esetleg, hogy egy-egy érdekesebb adat mögött mely konkrét alap(ok) szerepel(nek) ténylegesen, azonban érintettségünkből fakadóan jelen cikknek ez a beazonosítás nem lehetett célja.
Az adatok forrása: bamosz.hu