A HOLD Alapkezelő PRI aláíró lett

A PRI (Principles of Responsible Investments, vagyis Felelős Befektetési Elvek) az ENSZ felelős befektetési gyakorlatot elősegítő szervezete, amely a legnagyobb az ilyen célokkal működő szervezetek között. A HOLD Alapkezelő az első magyar aláírója a kezdeményezésnek.

A PRI 2005-ben indult intézményi befektetők összefogásával, és ma már több, mint 3000 aláírója van világszerte (ebből 2500 alapkezelő), és a közösség tagjai által kezelt vagyon pedig meghaladja a 100 000 milliárd dollárt.

PRI aláírók száma és az általuk kezelt vagyon (2020 április)

Forrás: PRI

A szervezet célja, hogy az ESG (Environmental = Környezeti, Social = Társadalmi, Governance = Vállalatvezetési) szempontok befektetési folyamatba történő integrálását kutassa, annak hatását érthetővé és transzparensé tegye, valamint segítse a tagokat ennek gyakorlatában. A PRI nemcsak az aláírók érdekeit szolgálja, hanem a teljes pénzügyi intézményrendszer számára is segítséget nyújt.

PRI aláírók világszerte

 

Forrás: PRI

A szervezet hat célkitűzésen keresztül szeretné megvalósítani misszióját:

  1. Az ESG-vel kapcsolatos információ beépítése az elemzésbe és a döntéshozatalba. Ennek elősegítésére a tagok számára kutatási anyagokat és tréningeket is elérhetővé tesznek.
  2. Aktív tulajdonosi szerepvállalás. A tagoknak legyen leírt szerepvállalási politikája és gyakorolják szavazati jogukat.
  3. Transzparencia elősegítése a portfólió vállalatoknál. Az aláírók segítsék ezeket a cégeket/szervezeteket a ESG riportálásban, a szükséges információ elvárható minőségét és mennyiségét illetően.
  4. A célkitűzések elfogadtatása és terjesztése a befektetési szektorban.
  5. Együttműködés a közösségen belül. A PRI széles információs bázisra épít, amit a tagokkal is megoszt, így a jó gyakorlat, kutatási eredmények és módszerek is elérhetővé válnak.
  6. A tagok rendszeres (éves) adatközléssel nyilatkoznak tevékenységükről, és haladnak a célkitűzések implementálása felé.

 

A hosszú távú szemlélet mellett már nem hagyhatók figyelmen kívül a fenntarthatósági szempontok. A befektetések teljeskörű elemzése és megértése szempontjából egyre fontosabbá válik, hogy az ESG-hez kapcsolódó kockázatokat is figyelembe vegyük, ugyanis már nem elhanyagolható annak valószínűsége, hogy ezek érzékelhetően befolyásolják a hozamokat.

A HOLD Alapkezelő hosszú távon fenntartható hozamgenerálási célkitűzésébe jól illeszkedik az ESG-ben megfogalmazott fenntarthatóság gondolata, ami a jövőben hozzájárulhat értékteremtő befektetési stratégiánkhoz.