A pénzt nem tudjuk magunkkal vinni a sírba

(Archívumunkból 2019)

Értelmetlenül halmozzák a készpénzt a „hatvan pluszosok”. Legalábbis ez derül ki a University of Michigan és a Texas Tech University kutatói által készített tanulmányból. Ahogy ezt az elemzés egyik gazdája, Christopher Browning texasi professzor elmondja: abszurdum, hogy – legalábbis az átlag amerikaiak körében – a „pénzfelhalmozási kényszerben szenvedő” nyugdíjasok viszonylagosan és nominálisan is egyre gazdagabban lépik át a nyolcvanadik életévüket, vagyonosabban, mint hatvan- vagy hetvenéves korukban voltak. Irracionális félelmek által vezérelten sokkal kevesebbet költenek, mint amennyit a valós életük és egészségi körülményeik megkövetelnének. Olyan öncélúságról van szó, amely károkat okoz maguknak az érintetteknek, és közvetetten az egész társadalomnak.

Az okos pénzkezelés megtanítása a hatvan pluszosoknak egyre nagyobb kihívás lesz a modern társadalmakban, mert számarányuk mindenütt radikálisan növekszik és ők alkotják ma a legaktívabb szavazói réteget.

Zentai Péter: Jóllehet saját korosztályom, tehát a hatvan éven felüliek ellen beszélek, de az Önök tanulmánya megerősíti bennem, hogy a fejlett világban a fejlődés gátjai mi vagyunk: „reakciós” a magatartásunk a politikában, a pénzügyekben egyaránt.

Chris Browning: A politikában? Ebbe nem mernék belemenni. Mi alapvetően csak az idősebb generációknak, a nyugdíjba vonult polgároknak a pénzhez való viszonyát vettük górcső alá. E tekintetben viszont kétségtelenül levonható az a konklúzió, hogy az Ön korosztálya – nagy általánosságban – maradibb, „reakciósabb” a kelleténél. A hatvan éven felüliek, meghatározóan a napi munkából visszavonultak körében az évek múlásával a pénzköltés terén elhatalmasodni látszik egyfajta irracionalitás.

Mondjuk ki nyíltan: paranoia. Ellenségeket kezdünk szimatolni mindenütt: összeesküvőket, akik jólétünkre, gyerekeink, unokáink jövőjére törnek. Markánsan igazolják az utóbbi évek amerikai és európai választási eredményei, hogy az idősebbek alkotják a populista, a félelemkeltő politika legfőbb „vevőközönségét”. Ez a fajta politika leginkább a mi – a legtöbb esetben – vajmi kevéssé megalapozott félelemeinkre épít, annál is inkább, minthogy a mi korosztályunk egyúttal a legmegbízhatóbb, legaktívabb szavazótábort alkotja…

Engedje meg, hogy ezen a téren óvatos legyek, mert erről konkrétan nem vizsgálódtunk. Tanulmányunk következtetései azonban kétségtelenül felhasználhatók a politikai kommunikációban: nyugdíjasok, hatvan-hetven-nyolcvan évesek aggodalmaira nyilván lehet politikai programokat építeni, figyelembe véve, hogy az egész nyugati világban egyre csak növekszik a hatvan éven felüliek száma. A várható élettartam radikálisan kitolódott, egy sor fejlett országban a társadalmi-gazdasági mozgások alappilléreit jelentik az „öregek”.

Akik – legalábbis az Egyesült Államokra vonatkoztatva ezt Önök kimutatták – minél idősebbek, annál inkább fogukhoz verik a garast. Holott nagyon sok milliónyi amerikai megengedhetné magának, hogy kiélvezze az évtizedek alatt megspórolt pénzét. Ez a minta érvényesül Nyugat-Európában, Japánban, Kínában, részben Kelet-Közép Európában is.

Kutatásunk eredményei szerint egy átlag amerikai hatvanéves korától kezdődően minden évben nagyjából két és fél százalékkal fogja vissza költekezését, hetvenéves korára körülbelül húsz százalékkal költ kevesebbet, mint hatvanévesen. Eközben egészsége, fizikai és szellemi állapota szinte semmit sem változik ezen idő alatt.

Egy valami biztosan változott: a félelmei csak növekednek.

Ezt mi is kimutattuk. Ami sokak számára meghökkentő: nem valami tragédiától vagy halálfélelemről van szó, hanem elsősorban arról, hogy –bármennyire furcsa ez – minél idősebb az ember, annál inkább retteg pénzének kiapadásától.

Ez annyiban érthető, hogy minél idősebbek vagyunk, annál inkább megalapozott az a vélekedésünk, hogy súlyosan megbetegszünk. Márpedig a betegség, a kórházi és egyéb egészségügyi ellátás ténylegesen nagyon drága dolog.

Ez kétségtelenül logikus, csakhogy a középpolgár Amerikában, pláne Nyugat-Európában, Japánban masszív, erős egészségbiztosítási hálót épít ki öregkorára.

Az átlagos amerikai középosztálybeliek megtakarításainak nagysága   – felmérésünk szerint – eleve megalapozatlanná teszi az ilyesfajta félelmeket. Mint ahogy azon – különösen a felsőközéphez tartozóknál, sőt a gazdagabbaknál – kimutatható aggodalmakat, melyek szerint „ha költekezem, akkor semmit sem tudok majd örökül hagyni a gyerekekre”, „az ember sose tudhatja, mit hoz még a hátralévő élet, a beláthatatlanságok”, „a bizonytalanságok közepette az ember nem engedheti meg magának, hogy kirúgjon a hámból öreg korában”.

Az ember tehát nem tud mit kezdeni azzal a helyzettel, hogy nincs rendes fizetése többé. Ez zavarodottabbá teszi őt a kelleténél.

Mármint az átlag amerikait, akikre mi fókuszáltunk a tanulmányban.

Nyilvánvaló, hogy sok millió amerikai idős ember kénytelen valóságosan napi megélhetési gondokkal küzdeni.

De nem ők a jellemzőek sem Amerikában, sem más fejlett országokban. Az a jellemző, hogy a hatvanévesnél idősebbek szerte a nyugati világban irracionálisan félnek a jövőtől, holott, objektíve, nekik van erre a legkevesebb okuk.

Amerikára vonatkoztatva kimutatható, hogy az átlagember anyagilag erősebben, gazdagabban, lépi át a nyolcvanadik életévét, mint a hatvanadikat és a hetvenediket.

Ez valahol abszurd, irracionális. Annál is inkább, minthogy az idős korra felhalmozott privát pénzek összességükben ezer milliárd dollárokat tesznek ki. Ha ezeket az irdatlan összegeket a mindennapi gazdaságba forgatnák az érintettek, leginkább pedig saját életük minőségének javítására, utazásra, sportra, kultúrára, akár további tanulásra annak az egész társadalom hasznát szolgálnák, de nem utolsósorban az időskor hasznosabb, értékesebb eltöltését is szorgalmaznák. Tanulmányunk konklúziója, hogy a hatalmas számúra duzzadt hatvanévesnél idősebb ember tanítása a „pénzköltésre” egyre komolyabb társadalmi-gazdasági kihívássá növi ki magát.

(Archívumunkból 2019)

Ez egy véleménycikk, amely nem feltétlenül tükrözi a HOLDBLOG szerkesztőségének álláspontját.