A WYSIATI csapdájában

Csak az létezik, amit látunk?

Ha az egyes befektetési eszközök jövőbeli hozamkilátásaira tekintünk, könnyen juthatunk arra a konklúzióra, hogy a hozam reményében kockázatot kell vállalnunk, akár részvények vagy ingatlanok vásárlásával. Ám a múlt és a viselkedési közgazdászok fő tanácsa, hogy óvakodjunk ezektől a gyors következtetésektől, a helyzet sokkal összetettebb.

(Archívumunkból 2018)

Daniel Kahneman Nobel-díjas viselkedési közgazdász szerint az egyik hiba, amit a döntéseink során rendsze­resen elkövetünk a WYSIATI, ami a „csak az létezik, amit látsz” angol rövidítése. Túl könnyen hozunk döntéseket olyan információk alapján, amelyek könnyen, gyorsan hozzáférhetők az agyunk számára és nem töltünk el elég sok időt azzal, mit is kellene pontosan tudnunk ah­hoz, hogy megalapozott döntést hozzunk a kérdésben. Az agyunk számára a sikert az jelenti, ha egy koherens sztorit tud kialakítani a gyorsan elérhető információkból. A történet információs megalapozottsága sajnos sok­szor másodlagos. Gondoljunk csak arra, milyen gyorsan hajlamosak vagyunk megítélni egy embert pár apró in­formáció alapján!

Elkerülni a WYSIATI csapdáját

Ha a lehetséges befektetéseinkre tekintünk, akkor a következő kép rajzolódik ki a világ megtakarítói számára. Bankbetéttel, rövid állampapírral mínusz 1-2 százalék reálhozamot lehet el­érni. Hosszú lejáratú, inflációvédett kötvényekkel közel nullát. Ezeknél vonzóbbnak tűnik az ingatlan és a részvény, amelyek a múlt alapján, hosszú távon 3-5 százalék reálhozamra is képesek lehetnek, ráadásul a közelmúltban jól teljesítettek, nagy esések nélkül. Nem marad más, mint a kockázatvállalás? Ha így gondolkodunk, a WYSIATI csapdájába esünk. A valós döntési helyzet ugyanis más. Legalább két dolgot nem vet­tünk figyelembe: a kockázatos eszközök árazását, valamint hogy a világ dinamikus, így a vázolt választási helyzet nem marad változatlan, idővel új lehetőségek nyílnak meg. Nem mindegy, hogyan tudunk élni velük. A kockázatos eszközök árazása meglehetősen magas globálisan. A világ legfontosabb tőzsdéjének, az amerikainak az értékeltsége a történelemben csak ritkán és rövid időre volt magasabb a mostaninál. A múlt alapján a mostani árazásról kiindulva a reális várakozásunk a következő tíz évre nem lehet több, mint 1-2 százalék reál­hozam, ami nem sokkal vonzóbb a kötvények hozamánál, miközben nagyobb kockázatokkal jár. Az ingatlanárak is tör­ténelmi magasságokban vannak a világ nagy részén.

Nem minden az, aminek látszik

A bankbetétek, rövid állampapírok hozamkilátása azonban jóval magasabb annál, mint az elsőre látszik. Ezek az esz­közök ugyanis magukban hordozzák azt az opciót, hogy veszteség nélkül átcserélhetjük őket más eszközre, ha azok a jövőben jobb lehetőséget biztosítanak. A múlt alapján jelentős esélye van annak, hogy a következő években esni fog a részvények árazása 20-30 százalékot valamilyen sokk hatására. Ha nem statikusan tartjuk mostantól tíz évig a részvényeket, hanem ebben a jövőbeli válságban vásárolunk, akkor az erre tartogatott készpénzünk hozamát megemelhetjük évi akár két százalékkal, megközelítve a passzív részvénytartás tíz év alatt elért hozamát. És közben sokkal nyugodtabban alszunk! Ha viszont sok kockázatos eszközt tartunk, nem lesz meg a lehetőségünk, hogy vásá­roljunk a következő évek jó lehetőségeiből, mert ahhoz el kell adnunk a meglévő kockázatos eszközeinkből, amelyek szintén leértékelődnek majd. Nem is beszélve arról a hatás­ról, hogy sajnos a válság mindig megmutatja a befektetők nagy része számára, hogy túlértékelték a kockázatvállalási képességüket, megnő ilyenkor az esélye, hogy bepánikolva eladják a részvényeiket a válságban, még sokkal rosszabb hozamot realizálva, mint a tíz éven át tartott részvények várható egy-két százalékos reálhozama.

A rugalmasság mint érték

Nemrég egy interjúban megkérdezték Mohamed El-Eriant (aki sokáig a világ egyik legnagyobb vagyonkezelőjének, a PIMCO-nak volt vezető stratégája), hogy mi az, amit ma tud és szívesen ismert volna már a befektetői karrierje elején is. Válasza az volt, hogy sokáig alulbecsülte a készpénz (rövid állampapír) opciós értékét, azt a rugalmasságot, amit ez az eszköz képvisel a hozamán felül.

Ahhoz, hogy a részvények és ingatlanok globálisan a jövőben is jó hozamokra legyenek képesek a mostani magas kiinduló árazásról, legalább két feltételnek folya­matosan fenn kell maradnia. Az egyik, hogy kitartson a jó világgazdasági növekedés, a másik pedig, hogy köz­ben végig alacsony maradjon az infláció. Ez az ideális környezet azonban ritkán szokott fennállni a világban, tartósan pedig sosem. Bár jelenleg rövid távon jól néz ki a világgazdaság, hiszen szinte minden érdemi gazdaság egyszerre növekszik, de tudjuk jól, hogy a gazdaság cikli­kus, minden évtizedben szoktak lenni rövidebb-hosszabb recessziók és az utolsó globális válság óta már eltelt nyolc év. Az, hogy az elemzők szerint jók a kilátások, semmit nem mond el a következő pár évről, soha nem szokták eltalálni a következő recessziót.

Mohóság és óvatosság

Az infláció tartósan alacsonyan maradása ugyanígy kérdé­ses. A világ munkaerőpiacai egyre feszesebbek, leginkább az Egyesült Államokban, Japánban és Kelet-Közép-Eu­rópában. Mostanra nagyrészt feléltük azokat a képzett munkaerő-kínálati tartalékokat, amit az elmúlt 30 évben okozott a szocialista blokk és Kína kinyílása a világke­reskedelem számára. A közelmúlt persze arra ösztönöz bennünket, elhiggyük, nincs inflációs probléma a világban. Ám ebben is könnyen meglepődhetünk. Ha pedig felüti a fejét az infláció és a jegybankok kénytelenek lesznek a várakozásaiknál sokkal jobban emelni a kamatokat, akkor vége lesz a kockázatos eszközök jó teljesítményének. Mindezeket végiggondolva annak az esélye, hogy kö­zéptávon marad a jó gazdaság és az alacsony infláció együttállása, meglehetősen alacsony. Végezetül hadd zárjam Warren Buffett talán leghíresebb mondásával. „Legyél mohó (kockázatvállaló), amikor mindenki óvatos, és legyél óvatos, amikor mindenki mohó!” A kockázatos eszközök magas árazására és lecsökkent volatilitására tekintve nem úgy tűnik, hogy jelenleg mindenki óvatos lenne. A kockázatmentes, likvid eszközök valódi hozam­kilátása pedig sokkal magasabb, mint elsőre gondolnánk, így érdemes türelmesnek lenni.

(Archívumunkból 2018)