Bezárták az Union Alapot

Megszüntette részvényalapját az Union-Investment Hungária Befektetési Alapkezelő Rt. A tevékenységét megszüntető alapkezelő tegnapi bejelentése szerint a Takarék Nyílt Végű Részvényalap valamennyi jegyét visszaváltották, s kezdeményezik az alap törlését a nyilvántartásból a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél. Ezt megelőzően az Union már összevonta a pénzpiaci, valamint állampapíralapját, s az összevont alap kezelését pályázat útján a Concorde Alapkezelő nyerte meg.

Megállt a hazai nyílt végű alapok számbeli növekedése ez év második negyedében. Az első negyedévben még 92 nyílt végű alapot tartott nyilván a hazai alapkezelők szövetsége. A nyílt végű alapok létrehozását az adózási szabályok változása ösztönözte. Az első ilyen típusú pénzügyi konstrukció 1994-ben jött létre, s ez év elejéig fokozatosan gyarapodott a számuk. Az első kötvényalapokat hamarosan követték a részvényalapok, majd ezek kombinációi, a vegyes alapok. A fejlett tőkepiacok szárnyalása idején, a kilencvenes évek második felében az alapkezelők kirukkoltak a külföldi instrumentumokat tartalmazó alapjaikkal, majd az ingatlanboom hatására létrejöttek az ingatlanportfóliót menedzselő alapok is. Az egyre színesebb kínálat, valamint a befektetési jegyek nyújtotta kényelem egyre több forrást vont ebbe a szegmensbe. Két éve 550 milliárd forintos vagyont kezeltek a nyílt végű befektetési alapok kezelői. Ez év június végéig ez az összeg 837 milliárd forintig emelkedett, s a fejlett pénzügyi kultúrájú országokban látható tendenciák alapján bizonyos, hogy a befektetési alapok piaca a pénzügyi szektor átlagát meghaladó növekedést fog produkálni a következő években is.

Ezzel az alapok számának növekedése valószínűleg nem fog lépést tartani, hiszen az egyre élesebb verseny miatt a gazdaságos méretnagyság egyre feljebb tolódik.

Forrás: Magyar Nemzet – 2002. november 22.