Egyre magasabb a gyermektelen nők aránya

Egyre több harmincas nőnek nincs gyereke, és mivel 40 év feletti nőktől csak igen kevés gyerek születik, valószínűsíthető a gyermektelen nők részarányának további növekedése, főleg a magasabb végzettséggel rendelkezők körében. Míg az 1965-ben születettek között 35 éves korukban 10 százaléknak nem volt gyereke, a 85-ben születetteknél 35 éves korukban ez az arány 30% volt.

Az állami, gyerekvállalást erőltető programok kérdéses értelmességéről is beszél a jelenség. Az mindegy, hogy tudatosan vagy kényszerűségből, megfelelő, kooperatív, terheket átvállaló partner híján, a szabadságát és függetlenségét féltve, vagy bármilyen más, anyagi, érzelmi okból (végső soron magánügy), de sokkal több, főleg magasan kvalifikált, anyagilag önálló nő választja a gyermektelenséget, mint pár évtizeddel korábban. Ezzel a jelenséggel aligha tud mit kezdeni az állami ösztönzés, aminek nagyja valószínűleg haszontalan pénzköltés, illetve irgalmatlan drága. (Ráadásul ez globális tendencia.)

“A gyermektelenség alakulását nyomon követő adataink az adott életkorban (30, 35, 40, 45 és 50 évesek) gyermektelenek részarányát mutatják. Az 1960-as és 1965-ös évjáratú nők kevesebb mint egytizede maradt gyermektelen, több mint kilenctizedének született (első) gyermeke. Az 1970-ben születettek körében néhány százalékkal magasabb a gyermektelenség, míg az 1975-ben születettek, bár termékenységi pályájukat 2015-ben még nem fejezték be, ekkor 9 százalékponttal magasabb aránnyal rendelkeznek, mint 60-as évjáratúak; 18 százalékuknak 40. életévükig még nem született gyermeke. Frejka–Sardon (2003) azt becsülik, hogy a 40. életév után egy-egy évjáratban a gyermekek 1-2 százaléka születik. Ez alapján biztosak lehetünk abban, hogy az 1975-ben születettek körében a korábbi évjáratokhoz képest érdemben magasabb lesz a gyermektelen nők részaránya.”

Forrás: Vakmajom a Facebookon